Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır?

Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır?
Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır? | Trafik kazaları herhangi bir yaralanma, ölüm gibi sonuç doğursa da doğurmasa da her türlü tazminat hakkını saklı tutacaktır. Ölü ve yaralı bulunmayan kazalarda daha çok araç değer kaybı ya da araç kaza tazminatı şeklinde bir dava açılabilir. Bu noktada manevi tazminat hakkı bulunmayacaktır. Ama ölüm ya da yaralama ile...
Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır? Trafik kazaları herhangi bir yaralanma, ölüm gibi sonuç doğursa da doğurmasa da her türlü tazminat hakkını saklı tutacaktır. Ölü ve yaralı bulunmayan kazalarda daha çok araç değer kaybı ya da araç kaza tazminatı şeklinde bir dava açılabilir. Bu noktada manevi tazminat hakkı bulunmayacaktır. Ama ölüm ya da yaralama ile sonuçlanan her kazada hem maddi tazminat hem manevi tazminat hem de destekten yoksun kalma tazminatı uygulamaları için dava açma yetkiniz vardır. Trafik kazaları gerçekleştiği anda bu kazaların maddi olarak sonuçları olmasının yanında aynı zamanda kazaya karışan kişilerin yaralanması ya da hayatını kaybetmesi söz konusu olabiliyor. Kazaların sonrasında kazayı gerçekleştiren taraflar arasındaki tüm anlaşmazlıkların giderilmesi için hukuki açından hangi işlemlerin yapılması gerektiği iyi bir şekilde bilinmelidir.

Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır?

Trafik kazalarında en korkulan şey kazanın ölümle sonuçlanmasıdır. Eğer bir kaza ölümle sonuçlanmışsa 3 tür tazminat hakkı doğar. Maddi Tazminat: Ölen kişinin ailesi ölüm masrafları için cenaze ve defin gibi konulardaki tüm masrafları karşı tarafın ödemesini ister. Bunun için açılan davada kişinin ölmeden önce hastanede tedavi amaçlı kaldığı sürede hesaplanarak o giderlerin de tazminata eklenmesi sağlanabilir. Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır?

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Alınır?

Ölen kişi bir kişiye destek oluyorsa, eğitimine ya da barınmasına yardımcı ise öldükten sonra bu destek de bitecek ve kişinin destek olduğu kişi mağdur olacaktır. İstenirse bu kişi de kazanın diğer tarafına destekten yoksun kalma tazminatı kazanmak için dava açabilir. Ama bu davanın kararı için aldığınız desteği gösteren bir belge şarttır. Eğer ailesi iseniz belge olmadan da bu davayı açabilirsiniz. Manevi Tazminat: Ruhsal bozukluklar, akıl sağlığında sorun oluşması ya da duygusal çöküntüler trafik kazalarından sonra ortaya çıkan bir durumdur. Aynı şekilde bu sorunlar ölen kişinin ailesinde de yaşanabileceğinden karşı tarafın ödeme gücü göz önüne alınarak bir dava açılabilir. Miktar belirlenirken en güvenilir yol alanında uzman bir avukat ile iletişim kurmaktır. Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır?

Yaralamalı Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır?

Yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında yine maddi ve manevi tazminat hakkı doğacaktır. Ama ölümlü kazaların sonuçları gibi hızlıca kapanmayacaktır. Maddi tazminatta kişi kazanın vücudunda ortaya çıkarabileceği bir hastalık veya sakatlık durumu için de tazminat talep edebilecektir. Aynı zamanda bütün hastane masrafları da yine karşı tarafın sorumluluğundadır. Taraflardan birinin kaza sonucunda bir süre veya süresiz olarak iş göremez raporu alması muhtemeldir. Çoğu kazalarda kesinlikle verilen bu raporda maddi ve manevi anlamda bir tazminat sebebi olacaktır. Her şeyden önce kişinin gelirini kısıtlayacağından karşı tarafın ödeme gücü kapsamında bir tazminat vermek zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Eğer karşı taraf netleşmiş hükme rağmen ödeme yapmazsa icra prosedürleri başlatılır. Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır?

Trafik Kazalarında Nasıl Tazminat Alınır Zamanaşım Süresi Nedir?

Trafik kazalarının sonrasında tazminat talep edenler için bir diğer önemli konu tazminat süreleri olmaktadır. Eğer ceza kanunlarında belirtilen esaslar doğrultusunda var olan zaman aşımı sürelerinden daha uzun bir süre talep edilmişse bu durumda zamanların uzaması mümkün olmaktadır. Ancak genel olarak kazalar yaralanmalı olarak sonlanmışsa 8 yıl, ölümü kazalar söz konusu ise 15 yıllık zaman aşımı süresi bulunmaktadır.

Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir Nasıl Alınır?

Kanunlara göre her araç sahibinin sigorta yaptırması zorunlu tutulmaktadır. Bu sebeple trafik kazaları sonrasında tazminat alınmasını gerektirecek durumların ortaya çıkması halinde tazminat miktarları belirlenirken sigorta poliçelerinde yer alan miktarlar dikkate alınır. Ancak kazanın şeklinde ve kazanın sonuçlarına göre farklılık gösterebilecek olan tazminat miktarları konusunda mutlaka bir uzmanın görüşlerinin alınması gerekmektedir. Örnek verilen karar da, Dava, trafik kazası nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. Her ne kadar gerek uyuşmazlık hakem heyeti, gerekse itiraz hakem heyetince red kararı verilmiş ise de, istinaf aşamasında Dairemizce  Ceza Mahkemesi'nin  Karar sayılı dava dosyasının UYAP'tan celbedilen örneğinin incelenmesinde; ....'in şikayeti üzerine sanık ... hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonunda ...'nın üzerine atılı suçu işlediğinden bahisle 2.800,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve hakkında CMK'nun 231. ve  TCK 51.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği, kararın kesinleşme şerhinde ise kesin karar olduğunun belirtildiği ve tarihinde kesinleştiğinin belirtildiği görülmüştür. Yine katılan ....' günü polislere verdiği ifadesinde; kazayı yapanın ...isimli şahıs olduğunu belirttiği, kaza tutanağında sürücünün ... olduğunun belirtildiği ve kararın da ... hakkında verildiği görülmüştür. Kesinleşen ceza mahkemesi kararında suçun  ... tarafından işlendiği belirtildiğinden suç faili yönünden ceza mahkemesince yapılan bu belirleme hukuk Hakimini bağlayıcı niteliktedir. Bu durumda Uyuşmazlık Hakem Heyeti Kararı ile bu karara karşı yapılan itirazın reddine dair İtiraz Hakem Heyeti Kararı yerinde değildir. | Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır?

Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır?  Sıkça Sorulan Sorular

Trafik Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Trafik kazası sonrası hayatını kaybeden kişinin birinci dereceden yakınları daha önceden tazminat alamıyorlardı. Ancak artık hayatını kaybetmiş olan kişilerin kazalarda tam kusurlu oldukları tespit edilse dahi yakınlarının tazminat alabilmesi mümkün oluyor. Bu tazminat miktarlarının belirlenmesinde destekten yoksun kalma tazminatı koşulları değerlendirilerek karar veriliyor. Trafik Kazası Davasında Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır Trafik kazalarının bir diğer boyutu olan maddi hasarlar için yine sigorta poliçelerine başvurulur. Maddi hasar almış olan aracın kaza öncesi değerinden daha düşük bir değere sahip olmasının sonucunda karşı taraftan aracın yaşadığı değer kaybı bedelinin talep edilmesi sağlanabiliyor. Burada tazminat miktarları belirlenirken aracın markasına, modeline, üretim yılına ve yaptığı kilometreye bakılarak bir fiyat ortaya çıkarılır. Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır? Trafik kazalarının ölümlü kaza şeklinde gerçekleşmesinin sonrasında ölen kişinin yakınları için sahip oldukları hakların korunması adına tazminat talep edilmektedir. Bu tazminatlar ölen kişinin yakınlarına olan maddi desteğin karşılığı olarak hesaplanır. Destekten yoksun kalma adı verilen bu kalemin dışında aynı zamanda tüm cenaze ve defin süreçlerinde karşılanması gereken masraflar da bu tazminata dahil edilir. Buna ek olarak ölen kişinin ardından manevi olarak yıkıma uğrayan kişiler de bu durumu gerekçe göstererek tazminat talep edebilirler. Trafik Kazası Ceza Davası Nasıl Açılır? Ceza Hakkında Yargı Kararı Ceza kanunu açısından zamanaşımı sürelerinin ise; Kurtalan Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanık hakkında  TCK 455/2 maddesi gereğince bir kişinin ölümü bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiğinden, sanık hakkında hapis cezası verilmiş, hapis cezası paraya çevrilmiş ve cezası ertelenmiş, karar 15/11/2005 tarihinde kesinleşmiştir. Dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Mülga 765 sayılı TCK 455/2 maddesinde eylem nedeniyle  4 seneden 10 seneye kadar hapis cezasını öngördüğünden aynı yasanın 102/3 maddesi gereğince 10 yılık dava zamanaşımı süresinin bulunduğu anlaşılmıştır. Kaza tarihi ile dava tarihi arasında 10 yıllık zamanaşımı süresi dolduğundan ve davalı vekilinin de süresinde cevap dilekçesi ile zamanaşımı def'inde bulunduğundan zamanışımı nedeniyle davanın reddine yönelik mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Bu sebeple usul ve yasaya uygun olan mahkeme kararına karşı davacı vekilinin zamanaşımı yönünden yaptığı istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir. Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Kimden İstenir?

Yargıtay Kararı - Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır?

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2016/2974 Karar: 2016/3371 Karar Tarihi: 16.03.2016-Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır TAZMİNAT DAVASI - KAZADA DAVACININ DESTEĞİNİN BULUNDUĞU MOTOSİKLETE DAVALILAR TARAFINDAN KULLANILAN SİGORTALI ARACIN TEK TARAFLI KAZA YAPTIĞI VE DESTEĞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ - DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTE UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMADIĞI ÖZET: Somut olaya bakıldığında; davaya konu kazada davacının desteğinin bulunduğu motosiklete davalılardan....... tarafından kullanılan sigortalı araç tek taraflı kaza yapmış ve destek hayatını kaybetmiştir. Davaya konu kaza .............. tarihinde gerçekleşmiş olup davanın açılma tarihi ise ..........'dir. Davaya konu trafik kazası sonucu davacının desteği hayatını kaybetmiş olmakla ceza zamanaşımı süresi, olay tarihinde yürürlükte bulunan yasa uyarınca 10 yıldır. Buna göre, davanın açıldığı tarihte uzamış ceza zamanaşımı süresinin dolmadığı anlaşıldığından yanılgılı değerlendirme ile hüküm kurulmuş olması bozmayı Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır gerektirmiştir. Yazımızda Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır konusuna yer verilmiştir. Trafik Kazasında Tazminat Nasıl Alınır hakkında daha geniş bilgi için Trafik Kazası avukat desteği alınız. Diğer makaleler için Ankara Avukat ana sayfamımızı ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 269 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara