Trafik Kazası Sonucu Daimi İşgücü Kaybı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Trafik Kazası Sonucu Daimi İşgücü Kaybı

Trafik Kazası Sonucu Daimi İşgücü Kaybı

Trafik Kazası Sonucu Daimi İşgücü Kaybı

Trafik Kazası Sonucu Daimi İşgücü Kaybı

Borçlar Kanunu’nun 46. maddesi (6098 sayılı TBK m. 54) gereğince çalışma gücünün kaybı nedeniyle maddi tazminat ve BK 47. maddesi (TBK m. 56) gereğince manevi tazminat istenebilir. “Cismani Zarar Halinde Lazım Gelen Zarar ve Ziyan” başlığı altında düzenlenen TBK’nın 46. maddesinde, bedensel zarara uğranılması nedeni ile talep edilebilecek zarar türleri belirtilmekte olup çalışma gücü kaybı da bu zarar türleri arasında yer almaktadır.

MARUZ KALDIĞI İŞ KAZASINDAN SONRA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ TÜM KURUM VE KURULUŞLARDAKİ TEDAVİ EVRAKLARI GETİRTİLEREK SOSYAL SİGORTALAR YÜKSEK SAĞLIK KURULUNDAN İTİRAZ HALİNDE İLGİLİ ADLI TIP İHTİSAS KURULUNDAN ÇELİŞKİ HALİNDE ADLİ TIP GENEL KURULUNDAN RAPOR ALIP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ 

Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Sözkonusu belirlemenin ise Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin.

Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşların çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyetinden, haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

YARGITAY KARARI : TRAFİK KAZASI İŞ GÜCÜ KAYBI

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas:  2007/11579 Karar: 2008/6792 Karar Tarihi: 15.05.2008

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASI – DAVACININ SAKATLIĞI NEDENİYLE DAİMİ İŞ GÜCÜ KAYBI İSTEMİNDE BULUNMADIĞI – TALEPLE BAĞLILIK – İSTEM OLMAYAN KONUDA KARAR VERİLEMEYECEĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

 ÖZET:Davacı, sakatlığı nedeniyle daimi iş gücü kaybı isteminde bulunmamıştır. Yaralanması nedeniyle öğretmenlik görevini yapamadığı sekiz buçuk aylık dönem için geçici iş gücü kaybını istemiştir. İstek olmadığı halde davacının maluliyeti nedeniyle daimi iş gücü kaybına karar verilemeyeceği gözetilmelidir. Trafik Kazası Sonucu Daimi İşgücü Kaybı.

TAZMİNAT DAVASI – DAVALI SİGORTA ŞİRKETİNİN DAVACININ MALULİYET ZARARINDA BELİRTİLEN ZMMS POLİÇESİ KAPSAMINDA SORUMLU OLDUĞU – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ GEREĞİ

Araç sürücüsü park etmemesi gereken çocukların oyun oynadığı yerde dolaştığını, hızlı ve yanlış manevralarla oyun oynayan çocukların üzerine geldiğini gören çevreden sorumlu müvekkilinin çocukları kurtarmak için çocukların önüne geçtiğini,

Hızlıca geri gelen aracın altında kalarak ezildiğini, kusurlu sürücünün hiçbir şey olmamış gibi, yaralı aracın altında sıkışmış haldeyken aracı park ederek düğün merasimine gittiğini, yerine de sürücü koltuğuna ikizinin oturduğunu, çevredeki insanların yardımlarıyla müvekkilinin aracın altından sıkıştığı yerden çıkartıldığını,

Müvekkilinin beden gücüne dayalı çalışan ve ailesinin geçimini sağlayan tek kişi olduğunu, bu kazadan ötürü bacağında çok ağır kırıklar oluştuğunu ve tedavisinin halen tedavisi devam ettiğini belirterek tazminat talep etmiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor