Trafik Kazasında Göz Kaybı Tazminatı

Trafik Kazasında Göz Kaybı Tazminatı
Trafik Kazasında Göz Kaybı Tazminatı | Modern yüzyıl teknolojisi ile birlikte artan trafikteki araç sayısı, kara yollarındaki trafik kazalarının sayısal yönden de oldukça ciddi seviyelere ulaşmasına yol açıyor. Her yıl yüksek bir hızda artan trafik kazaları neticesinde on binlerce vatandaş hayatını kaybediyor, yüz binlercesi de yaralanıyor. Trafik kazaları her koşulda...
Trafik Kazasında Göz Kaybı Tazminatı | Modern yüzyıl teknolojisi ile birlikte artan trafikteki araç sayısı, kara yollarındaki trafik kazalarının sayısal yönden de oldukça ciddi seviyelere ulaşmasına yol açıyor. Her yıl yüksek bir hızda artan trafik kazaları neticesinde on binlerce vatandaş hayatını kaybediyor, yüz binlercesi de yaralanıyor. Trafik kazaları her koşulda kişiler açısından maddi ve manevi zararların meydana gelmesine neden oluyor. Özellikle de yaralamalı trafik kazalarında kişilerin yaşadıkları uzuv kayıpları yaşamları açısından çok ciddi eksikliklerin ve problemlerin oluşmasına neden oluyor ki bu noktada özellikle çalışamama durumu maddi yönden kişinin fazlasıyla etkilenmesine neden oluyor. Günümüzde yaşanan trafik kazalarındaki göz kayıplarına ilişkin olarak da tazminat hakkı bulunmaktadır. | Trafik Kazasında Göz Kaybı Tazminatı

Trafik Kazasında Göz Kaybı

Kişinin vücut bütünlüğünün yok sayılmasına neden olacak boyuttaki zararlar 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 46. Maddesi dahilinde cismani zarar durumunda gereklilik teşkil eden zarar ve ziyan şeklinde düzenlenmiştir. Bu noktada 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe alınmış olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 54. Maddesi içerisinde bedensel zararlar şeklinde düzenlenirken, fiziksel zararın yasa içerisinde tanımı gerçekleştirilmemiştir. Yalnızca fiziksel zararların neler olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu doğrultuda da kişinin bedensel zararları, zarar görmüş olması ile birlikte mal varlığının trafik kazasının ardından mevcut durumu ile trafik kazası yaşanmasaydı oluşacak hali arasındaki fark şeklinde tanımlanabilmektedir. | Trafik Kazasında Göz Kaybı Tazminatı

Trafik Kazasında Bedensel Zararlar Durumunda Neler Karşılanır?

Beden bütünlüğünün ihlali halinde meydana gelen maddi zararlar Türk Borçlar Kanunu’nun 54. Maddesi dahilinde düzenlenirken bunlar;
  • Kişinin hastane ve tedavi giderleri
  • Kişinin iş göremezliğinden kaynaklı kazanç kayıpları
  • Çalışma gücünün düşmesinden veya yok olmasından kaynaklı meydana gelen kayıplar
  • Ekonomik geleceğin sarsıntıya uğraması dolayısı ile meydana gelen kayıplar şeklindedir.

Görme Durumuna Göre Engelli Raporu

Vücut fonksiyonları arasında gözün çok önemli bir yeri bulunur. Meydana gelen trafik kazası sonrasında kişinin görme fonksiyonunda düşüklük ile karşı karşıya kalması ya da görme yetisini yitirmesi durumunda maddi ve manevi tazminat hakkı bulunduğu gibi engelli raporu alabilme hakkı da bulunuyor. Bu şekilde kişinin iş göremezlik rapor alabilme hakkı veya malulen emeklilik hakkını kullanabilme imkanı oluşmaktadır. Bu noktada görme derecesine göre engelli raporu için kişinin görme işlevinin ne boyutta olduğu ve yaşamına etkisi göz önünde bulundurulmaktadır. | Trafik Kazasında Göz Kaybı Tazminatı

Görme Durumuna Göre Engelli Raporu Nasıl Hesaplanır?

Yaşadığı trafik kazası ardından kişinin yaşadığı görme kaybı ile ilgili olarak yapacağı sağlık raporu başvurusu için gözlük ya da lens kullanımı ile ne boyutta görebilme yetisi kazanabildiği tespit edilir. Bu durumda rapor oranının yüzdesinin kişinin ne kadar görebilme imkanına sahip olduğu üzerinden belirlenir. Lens ya da gözlük olmadan az görülmesi veya görülememesi ise rapor açısından herhangi bir etkide bulunmaz. Bu durumda  da gözün derecesinin yüksek olmasının engelli raporu alınabilmesi açısından etkili olmamasına yol açar. Çünkü kişinin her iki gözü içinde söz konusu göz rahatsızlığının ileri seviyede olmasına karşın lens ya da gözlük kullanımı ile fonksiyonlarını sorunsuz şekilde yerine getirebilecek iyilikte görme yetisini yerine getirebiliyor olması durumunda engelli raporu derecesi daha düşük seviyede kalır. | Trafik Kazasında Göz Kaybı Tazminatı

Trafik Kazasında Göz Kaybı Tazminatı | Sıkça Sorulan Sorular

YARALAMALI TRAFİK KAZASI - DAVAYA KONU TRAFİK KAZASININ GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHE GÖRE BEŞ YILLIK CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMUŞ OLMASI Davacının altmış gün işten güçten geri kalacak şekilde, davalının on gün işten güçten geri kalacak şekilde yaralandığı olayda ceza zamanaşımı süresi beş yıldır. Olayda gelişen durum bulunmayıp, dosya kapsamında alınan hesap bilirkişi raporu uyarınca davacı vekili tarafından dava ıslah edilmiş, bozma ilamına uyularak ıslah dilekçesinin tebliğ edilmesi üzerine davalı şirket vekili süresi içerisinde ıslah zamanaşımı itirazında bulunmuştur. Davaya konu trafik kazasının gerçekleştiği tarihe göre beş yıllık ceza zamanaşımı süresinin dolmuş olmasına göre, kısmi dava ıslah zamanaşımına uğramış olmaktadır. O halde mahkemece davada ıslah edilen kısım yönünden davalı şirket vekilinin ıslah zamanaşımı itirazının kabulüne karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. DAVACI TARAFINDAN TALEP EDİLEN YASA MADDESİ KAPSAMINDA BELGELİ TEDAVİ GİDERLERİ YÖNÜNDEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN SORUMLULUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ Somut olayda hükme esas alınan bilirkişi raporunda belgesiz tedavi gideri yanında, … TL belgeli tedavi gideri de tespit edilmiş olup mahkemece davalının yüzde seksen kusur oranına karşılık gelen belgesiz tedavi gideri yanında, … TL belgeli tedavi giderine de hükmedilmiştir. Belgeli tedavi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğuna esas nitelikte olduğu anlaşıldığından, "Sosyal Güvenlik Kurumu"nun davaya dahil edilmesi, davacı tarafından talep edilen Yasanın maddesi kapsamında belgeli tedavi giderleri yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sorumluluğunun tespit edilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir. ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI - SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEME NEDENİYLE HESAP TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE YASAL FAİZ KADAR KAZANIM ELDE EDİLDİĞİ Sigorta şirketi tarafından yapılan ödemeyi destekten yoksun kalma tazminatı hesabı yapılmadan önce alan davacı eş, hesap tarihine kadar geçen süre nedeni ile aldığı paranın yasal faizi kadar kazanım elde etmiştir. Zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, davacı eşe davalı ...Ş. tarafından iş bu davadan önce yapılan toplam tazminat ödemesinin, ödeme günü ile destekten yoksun kalma tazminatının hesaplandığı güne kadar geçen süredeki işlemiş yasal faizi de hesaplanarak, ödeme tutarı ile birlikte hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından indirilmesi gerekir. DAVACININ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTAHANELERDEN HASTA DOSYASI GETİRTİLDİKTEN SONRA ZAMANAŞIMI BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ Yaralanan davacının tedavisi devam ediyor ise en son düzenlenen rapor tarihinin zamanaşımının başlangıcı olacağı gözönüne alındığında, bu tarihin belirlenmesi için davacının tedavi gördüğü hastahanelerden hasta dosyası getirtildikten sonra zamanaşımı başlangıç tarihinin belirlenerek 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolup dolmadığının belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm verilmesi doğru görülmemiştir. Yaralanan davacının tedavisi devam ediyor ise en son düzenlenen rapor tarihinin zamanaşımının başlangıcı olacağı gözönüne alındığında, bu tarihin belirlenmesi için davacının tedavi gördüğü hastahanelerden hasta dosyası getirtildikten sonra zamanaşımı başlangıç tarihinin belirlenerek 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolup dolmadığının belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm verilmesi doğru görülmemiştir. Sanık hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan hüküm kurulurken kısa süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesine karar verilerek hükümde çelişki oluşturulmasında, isabet görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

Bu haber toplam 512 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara