Aile Boşanma Hukuku Davaları

Aile Boşanma Hukuku Davaları
Aile Boşanma Hukuku Davaları | Türk Hukuk sistemi içerisinde hemen hiçbir dava için avukat tutma zorunluluğu bulunmuyor. Bununla birlikte hukuk sistemimizin usulleri ve işleyişi bakımında, kanunlar ve usuller yönünden birçok konuda deneyim ve bilgi sahibi olunması, açılan davaların sürdürülmesi ve istenilen sonucun elde edilmesi için zorunludur. Herkesin bu anlamda bilgi...
Aile Boşanma Hukuku Davaları Nasıl Açılır? Aile Hukuku Dava Süreçleri Nasıl İlerler? Aile hukuku davalarında süreç, kişinin öncelikli olarak bir avukat tarafından temsil edilip edilmeyeceğine karar vermesi ile başlar. Bu kararın alınması sonrasında, avukata noter aracılığı ile vekalet verilir. Vekalet verildiyse, avukat konu ile alakalı dilekçeyi yazacaktır. Bir avukat tarafından temsil edilmek istenmediğinde, kişi kendisi dilekçeyi yazar. aile hukuku dava dilekçelerinde, yetkili mahkemenin ismi doğru yazılmalıdır. Mahkeme isimlerinin yanlış yazılması, davanın reddedilmesine sebep olur. Dilekçede yer alması gereken diğer bilgiler, davalı ve davacının kimlik bilgileri, konu ile alakalı deliller olmalıdır. Dava dilekçesi nereye verilir? sorusuna istinaden, dilekçe yetkili Aile Mahekemesi’ne verilecektir.

Aile Hukuku Davaları Nelerdir?

Aile hukuku davaları, Medeni Hukuk kapsamı içerisinde yer alır. Aile hukukunun başlıca olarak nitelendirilen konuları;
 • Nişanlılık,
 • Evlenmenin koşulları ve hükümleri,
 • Boşanmanın koşulları ve hükümleri,
 • Mal hükümleri,
 • Soy bağı,
 • Evlat edinme,
 • Velayet,
 • Nafaka,
 • Kadın ve çocuk hakları
Şeklindedir. Aile mahkemelerine atanan yargıçların medeni durumları ve konu dahilinde uzman olup olmadıkları da göz önünde bulundurulur.

Aile Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Aile mahkemeleri, Aile Hukuku’nu ilgilendiren davalara bakmakla görevlendirilmiş bir özel mahkemedir. Boşanma davaları, çocuğun velayeti, kadının ve çocuğun şiddete uğraması konulu davalar aile mahkemelerinde görülen davalardır. Aile Mahkemeleri’nin bakmakla yükümlü olduğu davalar, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerinde belirtilir.

Aile Mahkemelerinin Yargı Usulü

Aile mahkemelerinin yargı usulünü farklı başlıklar altında incelemek gerekir. Konu ile alakalı farklı yaptırımlar bulunur. Söz konusu anlaşmazlığın durumuna göre mahkeme farklı bir tutum izler. Aile mahkemesinin yargı usulü şu şekilde açıklanır;
 • Aile mahkemesinin sulh daveti;
Aile mahkemelerinin görevlerinden biri olan sulh daveti, kişileri mahkeme öncesinde uzlaşmaya davet etme gerekliliği şeklinde açıklanır. Aile kavramı hassas bir konu olduğundan, öncesinde konu ile alakalı anlaşılması amaçlanır.
 • Aile hakimlerinin özel seçiliyor olması;
Yine söz konusu olan durum aile olduğundan, aile hukuku dava süreçlerinde yer alan hakimler, 30 yaşını geçmiş, evli ve çocuk sahibi olanlar arasından seçilir. Yalnızca lisans mezunu olmayan, uzman hakimler seçilmeye çalışılır.
 • Aile hukuku davalarında uzman ve pedagog gerekliliği;
Bu konu, yine tarafların uzlaşmasını bir nebze mahkeme sürecinde sağlamak için gereklidir. Boşanma, velayet davalarında çocuğun da mahkeme sürecine dahil olması durumunda bir pedagogun orada bulunması zorunludur. Aile hukuku davalarında dava nerede açılır? Sorusunun tek bir cevabı yoktur. Kişilerin ikamet adreslerinde davaların açılabileceği gibi, boşanma davalarında, kişilerin 6 ay boyunca birlikte ikamet ettikleri bölgede de dava açılabilmesi söz konusudur.

Aile Boşanma Hukuku Davaları Nasıl Görülür?

Türk Hukuk sistemi içerisinde hemen hiçbir dava için avukat tutma zorunluluğu bulunmuyor. Bununla birlikte hukuk sistemimizin usulleri ve işleyişi bakımında, kanunlar ve usuller yönünden birçok konuda deneyim ve bilgi sahibi olunması, açılan davaların sürdürülmesi ve istenilen sonucun elde edilmesi için zorunludur. Herkesin bu anlamda bilgi birikiminin bulunmasının mümkün olmaması nedeniyle avukat tutmak bir anlamda zorunludur. Örneğin Boşanma davalarında, en başından itibaren usullere ve kanunlara uygunluk gösteren bir sürecin izlenmesi, velayet, tazminat, korunma ve nafaka gibi hakların kazanılması ve korunmasına yardımcı olacağı gibi, davanın da en kısa süre içerisinde bitirilmesi ancak avukatların hukuki desteğiyle mümkün olabilir. | Aile Boşanma Hukuku Davaları

Boşanma Davaları Nasıl Açılır? | Aile Boşanma Hukuku Davaları

Boşanma davasının açılması ve sonuçlanması, itiraz halinde bir üst mahkemece incelenip yeniden karar verileceği gibi, verilen kararında onamasına karar verilmektedir. Aşağıdaki kararda, Mahkemece; davacı-karşı davalı kadın ve davalı-karşı davacı erkekten kaynaklanan sebeplerle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı hususu ispat edilemediği gerekçesiyle TMK 166/1, 2 maddesine dayalı açılan karşılıklı boşanma davalarının reddine karar verilmiş ise de, Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, taraflar arasında resmi nikahın yapıldığı ancak her iki tarafın ailesinin müdahalesi sebebiyle düğün merasiminin gerçekleşmediği bu suretle tarafların, ailelerinin evliliğe müdahalesine sessiz kaldıkları, düğün merasimi yapılmasından ve bir arada yaşamaktan kaçındıkları anlaşılmaktadır. O halde evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda her iki tarafta eşit kusurludur. Gerçekleşen bu durum karşısında; TMK'nın 166/1 maddesi koşulları oluşmuştur. Davacı-karşı davalı kadın ve davalı-karşı davacı erkek boşanma davası açmakta haklı olup, her iki tarafça açılan karşılıklı boşanma davalarının kabulüne karar vermek gerekirken (TMK 166/1) reddi yerinde hüküm kurulması doğru olmamıştır. Ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden her iki taraf vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile HMK 353/1,b-2 maddesi uyarınca yerel mahkeme kararının asıl dava ve karşı dava yönüyle kaldırılması cihetine gidilmiştir. Davacı-karşı davalı taraf pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebine (TMK m. 162) dayalı olarak ta boşanma talebinde bulunmuş ise de; davalı-karşı davacı erkek tarafından evlilik birliği içerisinde gerçekleştirilen eylemler, pek kötü veya onur kırıcı davranışlar kapsamında değerlendirilmediğinden bu nedenle açılan boşanma davasının reddine karar vermek gerekmiştir. Boşanma ve ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, (eşlerin barınması, geçimi, eşlerin mallarının yönetimi ve çocukların bakım ve korunması) geçici önlemleri re'sen alır (TMK md.169). Bu sebeple, tarafların ekonomik ve sosyal durumları gözetilerek, davacı-karşı davalı kadın yararına tedbir nafakasına hükmetmek gerekmiştir. Boşanma, yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir (TMK md. 175/1). Davacı-karşı davalı kadının çalışmadığı, düzenli ve sürekli gelirinin bulunmadığı, boşanma ile yoksulluğa düşeceği anlaşıldığından tarafların ekonomik ve sosyal durumları, ihtiyaçları, paranın alım gücü dikkate alınarak 250,00.-TL yoksulluk nafakasının davalı-karşı davacıdan alınarak davacı-karşı davalıya verilmesi cihetine gidilmiştir. | Aile Boşanma Hukuku Davaları

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Çekişmeli Boşanma İle Arasındaki Fark Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma hangi hallerde mümkündür: Anlaşmalı boşanma, eşlerin her konuda anlaşması ile tek duruşma ile sonuçlanan davalar arasındadır. Anlaşmalı boşanma davasında eşler boşanma, velayet, nafaka, tazminat konularında anlaşmış olmaları gerekmektedir. Anlaşma yaptıkları tüm konuları anlaşmalı boşanma protokolü dediğimiz protokol hazırlayarak mahkeme sunmaları, protokolde yazılan konular da duruşmada beyan etmeleri gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmanın en önemli şartı evliliğin 1 yılını doldurmuş olmalıdır. Çekişmeli boşanma davasında en önemli konu boşanmaya sebep olayların ispat edilmesidir. Boşanma sebeplerinin en önemli ispat edilmesi de tanık beyanlarıdır.Tanıkların anne baba akraba olması yada çocukların olmasının bir anlamı yoktur. Önemli olan olayların tanıklar tarafından inandırıcı olarak anlatmasıdır. | Aile Boşanma Hukuku Davaları

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Boşanma süresi hakkında kesin bir süre verilmesi doğru olmamakla beraber, sürenin uzaması yada kısalması tamamen aile mahkemesini dava ve iş yükü ve bildirilen delil ve tanıkların zamanında mahkeme ulaşmasıdır. Bu anlatımlar doğrultusunda anlaşmalı boşanma ilk duruşmada buda 1-2 ay içinde sonuçlanır, çekişmeli boşanma ise 5-6 duruşmada buda 8-9 ay içinde sonuçlanmaktadır. | Aile Boşanma Hukuku Davaları

Bu haber toplam 189 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara