Ankara Boşanma Davaları Nerede Açılır? Çankaya, Mamak, Keçiören Yenimahalle boşanma hangi adliyede açılır?

Ankara Boşanma Davaları Nerede Açılır? Çankaya, Mamak, Keçiören Yenimahalle boşanma hangi adliyede açılır?
Ankara'da boşanma davası açacak kişiler, ikametlerine göre Sincan Batı Adliyesi veya Dışkapı 4 Nolu Ek Hizmet Binası'ndaki aile mahkemelerine başvurmalıdır. Ankara'nın batı ilçeleri için Ankara Batı Adliyesi yetkilidir.

Ankara'da boşanma davası açmak isteyen bireylerin karşılaştıkları en önemli karar noktalarından biri, hangi adliyede dava açacaklarıdır. Büyükşehir olması nedeniyle Ankara'da birden fazla adliye bulunmakta ve bu da boşanma davası açacak olan kişiler için karışıklığa neden olabilmektedir.

Boşanma davaları, aile mahkemeleri tarafından görülmekte ve bu davaların açılabilmesi için aile mahkemesine başvurulması gerekmektedir. Ancak, Ankara'nın farklı ilçelerinde yer alan aile mahkemeleri, yerleşim yerine göre değişiklik gösterir. Bu nedenle, boşanma davası açacak kişilerin, hangi aile mahkemesinin kendileri için yetkili olduğunu bilmeleri önemlidir.

Ankara’da Boşanma Davası Hangi Adliyede Açılır?

Ankara'daki boşanma davaları, iki farklı adliyede açılabilmektedir. Yerleşim yeri Sincan, Etimesgut ve Eryaman gibi ilçeler olan kişiler, boşanma davalarını Sincan Batı Adliyesi’nde açabilirken; Çankaya, Ümitköy, Yeni Mahalle, Mamak, Altındağ gibi merkez ilçelerde yaşayan kişiler ise Dışkapı 4 Nolu Ek Hizmet Binası’nda boşanma davası açmalıdırlar.

Ankara Aile Mahkemeleri Hangi Adliyede?

Ankara Adalet Sarayı içerisinde toplamda 30 Aile Mahkemesi bulunmakta ve bu mahkemeler, Ankara Adliyesi 4 Nolu Ek Hizmet Binası'nda hizmet vermektedir. Bu bilgi, boşanma davası açacak kişilere davalarını nereye sunacakları konusunda yol gösterir.

Sincan, Etimesgut Boşanma Davası Hangi Adliyede Açılır?

Sincan ve Etimesgut ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, boşanma davalarını Ankara Batı Adliyesi'nde açabilirler. Bu adliye, şu an için 9 aile mahkemesine ev sahipliği yapmaktadır ve Ankara'nın batı bölgesindeki yargı ihtiyaçlarını karşılar.

ANKARA GÖLBAŞI Boşanma Davası Hangi Adliyede Açılır?

Gölbaşı ilçesinde yaşayan kişiler için boşanma davası, daha önce Gölbaşı merkez adliyesinde açılabilmekteyken, 2024 yılı itibarıyla Gölbaşı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nin Gölbaşı Adliyesi Ek Hizmet Binası olarak düzenlenmesiyle bu yeni adreste hizmet vermeye başlamıştır.

Ankara Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Boşanma davalarının açılması anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarına göre farklılık arz etmektedir.

Evlilik birlikteliğini sona erdirmek isteyen en az 1 yıllık evli çiftler boşanmanın getireceği tüm hukuki sonuçlarda anlaşarak mahkeme huzurunda bu iradelerini ortaya koydukları takdirde anlaşmalı boşanma işlemlerini tek celsede sonlandırabilmektedirler.

Ankara Boşanma davaları nasıl açılır - boşanma davası nasıl açılır avukatsız sorularına yanıt bulabilmek için öncelikle boşanma davasının anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olarak açılacağına karar vermek gerekmektedir.

Boşanma davasının diğer türü olan çekişmeli boşanma davalarında ise boşanmaya sebep olacak özel ya da genel gerekçelerin açılacak davada ortaya konulması ve bu nedenlerin ispat edilmesi gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında kusurluluk oranı velayet, nafaka, mal paylaşımı ve maddi ve manevi tazminatlara doğrudan etki etmektedir. Bu sebeple haklarını korumak isteyen boşanma tarafları boşanmada diğer eşin kusurlarını mahkeme huzurunda delilleriyle ispat etmelidir.

Ankara Anlaşmalı Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için en az 1 yıllık evlilik birlikteliğinin bulunması, anlaşmalı boşanma protokolü ile tarafların boşanmayla kazanacakları tüm hukuki sonuçlarda anlaşmaya varmaları ve bu iradelerini mahkeme huzurunda da özgürde beyan etmeleri şartı aranmaktadır.

Bu şartların tamamının gerçekleşmesi halinde aile mahkemesine anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolünü vererek boşanma davası açılmakta ve çoğu zaman tek celsede boşanma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Ankara Çekişmeli Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Boşanma davası tarafların evlilik birlikteliklerini sonlandırmada kusurlarını ortaya koymaya yönelik açılması halinde çekişmeli boşanma davasından söz edilmelidir.

Boşanma Davası Avukatları

Çekişmeli boşanma davaları özel sebeplere dayanarak açılabileceği gibi genel nedenlerle de açılabilmektedir. Genel nedenlere dayanan boşanma sebepleri, somut ifadelere dayanmayan ve sübjektif değerlendirmeler olup hakimin takdirine bırakılmış evlilik birlikteliğinin temelden sarsılmasını ifade eden konulardandır.

Özel nedenlere dayanan çekişmeli boşanma davasının konuları ise Medeni Kanun’da açıklanmıştır. Zina (aldatma), terk, akıl sağlığının bozulması, kötü muamele ve hayata kast, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme gibi pek çok özel nedene dayanan sebeplerin varlığı halinde bu nedenlerle boşanma davası açılacak ve diğer eşin kusuru delilleriyle ispat edilmeye çalışılacaktır.

Ankara Boşanma Davaları Avukatsız Açılabilir Mi?

Gerek anlaşmalı boşanma davalarında gerekse de genel ya da özel sebeplere dayanan çekişmeli boşanma davalarında avukat zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ankara Boşanma davaları nasıl açılır avukatsız şeklindeki sorulara yanıt arıyorsanız boşanma türünüzü belirleyerek anlaşmalı veya çekişmeli boşanma dilekçesini aile mahkemesine sunabilir. Dava dilekçesinde davaya konu kişilerin kimlik bilgileri, adresleri, dava konusu, davaya konu olan olayların anlatılması ve netice ve talep bölümlerini açık bir şekilde dile getirerek boşanma davasını açabilirsiniz. Avukat ile açılan boşanma davalarında davaya konu olan teknik detaylar ve deliller daha iyi bir biçimde mahkemede temsil edildiğinden daha hızlı ve etkili sonuçlar elde etmek için aile hukukunda uzman avukat ve avukatlık ofislerinden hukuki destek almanızda fayda vardır. Ankara Boşanma Davaları aile mahkemelerinde yoğun açılan ve görülen davalardandır. Eşlerin evliliğini yasal olarak bitirmeye karar vermesi ile boşanma davaları açma süreci içerisinde yer alacaktır.

Aile hukukunda yer alan boşanma kararı ile eşlerin gelecekteki yaşamlarını hukuki boyutlarıyla düzenlenmesi yer almaktadır. Ankara Aile mahkemesine çeşitli boşanma sebepleriyle açılan davaların boşanma ile sonuçlanması için eşlerin arasında ki evlenme ile oluşan hukuki sorumluluklar düzenleme ile sonlandırılması gerekmektedir.

Bu düzenleme velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı konularıdır. Eşler bu düzenlemeyi eşler kendi aralarında anlaşıyorlarsa aile mahkemesine anlaşmalı boşanma açarak tek celsede boşanma ile bitire bilirler. Eşler kendi aralarında anlaşamayarak evliliklerinin eşinin kusuru sonucunda evliliğin sürdürülmesi imkansız hale geldiğini belirterek çekişmeli boşanma davası aça bilir. Eşiniz ile birlikte boşanma konusunda tam olarak kesin kararınızı verdiğinizi düşünüyorsanız sizin ya da eşinizin son altı aydır beraber ikamet ettiğiniz şehrin mahkemesinde veya aile mahkemesinde davanızı açabilirsiniz. Eğer siz ya da eşiniz başka bir şehirde yaşamaya başladıysanız, davayı yeni taşınılan şehrin mahkemelerinde de açabilirsiniz.

Ankara Boşanma Davaları Nasıl Nerede Açılır

Boşanma davası açabilmeniz için hazırlayacağınız basit bir dilekçe aracılığıyla boşanma sebeplerini ve istemini belirtmeniz yeterlidir. Dava açılırken maddi manevi tazminat istekleri ve karşı tarafın kusurları belirtilmelidir. Çünkü mahkeme belirtilen bu durumlara göre belge toplayacaktır.

Hazırlanan dilekçede aynı zamanda mahkemenin karşı tarafın polis aracılığıyla mali durumunu belirleyebilmesi için karşı tarafın adres bilgilerini de belirtmek gerekmektedir. Mali durumun belirlenmesi tazminat ve nafaka gibi durumlarda yönlendirici bir etkiye sahip olacaktır. Boşanma davaları eşlerin davadan önce 6 aydan beri beraber oturdukları yer Aile Mahkemesidir.

Boşanma kararı almanız hemen boşanabileceği anlamına gelmemektedir. Boşanma davasının açılması ve boşanma ile sonuçlanması bazı şartlar ve yükümlülükler yerine getirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Ankara AvukatAnkara Boşanma Davaları Anlaşmalı Boşanma Nedir

Boşanma dava açma şartları ve yükümlülükler boşanma sebebine göre değişmektedir. Eğer eşinizle anlaşmalı olarak boşanmak istiyorsanız bunun için en az bir yıl evli kalmanız gerekmektedir. Ayrıca bazı protokollerin yerine getirilmesi mal ve çocuk durumlarının sağlıklı bir iletişimle ele alınması gerekmektedir.

Bu durumlarda birlikte çalıştığınız boşanma avukatı, sizin için bu protokollerde gereken işlemlerin lehinize sonuç doğuracak şekilde hazırlayacaktır.

Ankara Boşanma Davaları Tanıma Ve Tenfiz

Eşiniz yabancı uyruklu ise ve yabancı bir ülkede yaşıyorsanız bulunduğunuz ülkenin mahkemeleri davayı kabul etmişse, Türkiye’de de bir tanıma tenfiz davası açmanız gerekmektedir.

Eğer boşanma davası bir başka ülkede örneğin Almanya da gerçekleşmişse, Türk mahkemelerinde de bu davanın tescil edilmesi gerekmektedir. Aile hukuku ve boşanma davalarında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde avukat ve danışma hizmeti ile sürecin sürdürülmesi boşanacak eşin faydasına olacaktır. Boşanma davası avukat ücretleri hakkında bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. İlkay Hukuk Bürosuİlkay Hukuk Bürosu olarak 2006 yılından beri Aile hukuku ve Boşanma dava konularına Aile hukuku departmanı avukatları ile hizmet sunmakta olup, aynı konuda branşlaşma nedeniyle bir çok dava çeşitliliği nedeniyle tecrübe edinilmiştir.

Ankara Aile Hukuku Ve Ankara Boşanma Davaları

Ankara Boşanma Avukatı Tavsiye

Yargıtay Kararları Ankara Boşanma Davaları

ANKARA BOŞANMA DAVALARI- EŞLERİ BİRLİKTE YAŞAMAYA ZORLAMANIN ARTIK KANUNEN MÜMKÜN GÖRÜLMEMESİ. ERKEĞİN BOŞANMA DAVASININ KABULÜNE KARAR VERİLECEK YERDE YETERSİZ GEREKÇE İLE DAVASININ REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU.

ÖZET: Erkeğin kabul edilen kusurlarının yanında davacı kadının da eşine hakaret ettiği anlaşılmaktadır.

ANKARA BOŞANMA DAVALARI - BOŞANMAYA NEDEN OLAN OLAYLARDA DAVALI KADININ DAVACI ERKEĞE NAZARAN AĞIR KUSURLU OLDUĞU. KADIN YARARINA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ.

Mahkemece davacının kusurlu davranışları arasında sayılan sadakatsizlik eylemi tahkikat aşamasında ileri sürülmüş olup hükme esas alınamaz. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davalı kadının, davacı erkeğe nazaran ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Ağır kusurlu kabul edilerek davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

ANKARA BOŞANMA DAVALARI - DAVALI KADIN VE ANNESİNİN FACEBOOK İSİMLİ SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİ ÜZERİNDEN EŞİNE YÖNELİK AĞIR HAKARETLER İÇEREN PAYLAŞIMLARDA BULUNDUĞU. DAVACI ERKEĞİN BOŞANMA DAVASININ KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

Davacı-karşı davalı kadın ve annesinin facebook isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden eşine yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımlarda bulundukları, ayrıca kadının eşine sık sık "geri zekalı, salak, manyak" diyerek hakaret ettiği anlaşılmaktadır.

Bu haber toplam 431 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara