Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?
Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır? | Türk Medeni Kanunu'nda belirlenmiş ve evlilik birliği içindeki kişilerin üzerinde. Hak sahibi olduklarını iddia ettikleri duruma göre kişilerin anlaşmalı boşanma yoluyla evlilik birlikteliklerini sonlandırması söz konusu olabiliyor. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hususu gerekçe gösterilerek açılan bu davaların açılabilmesi...
Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır? | Türk Medeni Kanunu'nda belirlenmiş ve evlilik birliği içindeki kişilerin üzerinde. Hak sahibi olduklarını iddia ettikleri duruma göre kişilerin anlaşmalı boşanma yoluyla evlilik birlikteliklerini sonlandırması söz konusu olabiliyor. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hususu gerekçe gösterilerek açılan bu davaların açılabilmesi için. Davaya konu olan eşlerden birinin ya da her ikisinin birden boşanma dilekçesi ile birlikte ilgili mahkemelere başvurması yeterli olacaktır. Davalar anlaşmalı boşanma davası olarak sürdürüleceği için kişilerin dilekçe ile birlikte anlaşma protokollerini de mahkemeye sunması gerekiyor. Protokoller dava öncesinde dilekçe ile birlikte mahkemeye verilebileceği gibi aynı zamanda duruşmalar sırasında da mahkemeye verilebilir. Anlaşmalı boşanma davalarında duruşmaya gelen eşlerin davadan önce ortaya çıkacak olan haklar konusunda anlaşmış olduğu esasından hareketle davalar kabulü daha olası olmaktadır. Bu sebeple davaların mutlaka usullerine uygun bir şekilde açılmış olması gerekmektedir. Eksik ya da hatalı bir başvuru sürecinden geçildiği takdirde davaların reddi söz konusu olmakta ve bunun sonucunda da 3 yıl süresince tekrar aynı neden gerekçe gösterilerek bir dava açmak mümkün olmamaktadır. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davaları ile evlilik birliğini sonlandırmak isteyen kişiler. Bu davaların açılması için gerekli olan dilekçeyi hazırlarken çoğu zaman kendileri hareket etmeyi tercih ediyorlar. Ancak bu durum dilekçelerin hazırlanmasında bazı hataların yapılmasına sebep olabilir. Dilekçe hazırlamak için kişilerin ilk kaynak olarak göz attığı internet sitelerinde çok sayıda hatalı dilekçe örneğinin bulunması kişileri bu durumda yanlış yönlendirebiliyor. Bu nedenlerle anlaşmalı boşanma davası için dilekçe hazırlamak isteyen kişilerin mutlaka bu konuda uzman bir avukat ile çalışarak dilekçeyi birlikte hazırlaması gerekmektedir. Böylece hem dilekçelerin en kusursuz şekilde hazırlanması mümkün olurken aynı zamanda her bir anlaşmalı boşanma davasının kendine has değişkenleri bulunduğu için başarılı sonuç alınmaktadır. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır ve Yapılır?

Tarafların boşanma sürecini hızlandırmak adına tercih ettiği ilk yol olan anlaşmalı boşanma davasında dava sürecinin verimli bir şekilde başarıyla sonuçlanması adına mutlaka anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması gerekmektedir. Eşlerin evlilikleri boyunca üzerlerinde hak iddia ettikleri her türlü maddi ve manevi konular üzerindeki uzlaşmaları içeren bu belge davanın sonuçlanmasında önemli rol oynuyor. Anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar için mal paylaşımı, velayet, nafaka bedelleri ve tazminat gibi pek çok konuda kesin anlaşmalara varılmaktadır. Bu süreçte hataların yapılması davaları anlaşmalı boşanmadan çekişmeli boşanma davasına dönüştüreceği için kişilerin mutlaka en doğru şekilde belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Hazırlanan protokol üzerindeki bazı anlaşmalar hakim tarafından tekrar değerlendirilerek hakkında farklı bir karar verilmesi de sağlanabilir. Özellikle çocuğun bakımının üstlenildiği velayet hakkında hakim eşlerden hangisinin çocuğa daha iyi bakabileceği ve daha iyi şartlar sunabileceğini göz önüne alarak değerlendirmesini yenileyebilir. Bu sebeplerle sürecin mutlaka bir boşanma avukatının danışmanlığı ile yürütülmesi gerekmektedir. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Hangi Koşullarda Anlaşmalı Boşanma Davası Açılır Yapılır?

Boşanmak isteyen ve kendi aralarında her konuda anlaşmış olan kişiler boşanmak için başvuru yapma sürecine geldiklerinde kendileri için en hızlı sonucu verecek olan anlaşmalı boşanma davasıyla olayları bitirmek istiyorlar. Ancak Türk Medeni Kanunu'na göre kişilerin bazı şartları yerine getirmiş olması da gerekmektedir. Bunlardan ilki tarafların en az bir yıldır evlilik birliği içinde olmuş olmalarının gerekliliğidir. Bununla birlikte anlaşma protokolünde belirlenmiş olan her bir detay hakkında kesin bir mutabakata varılmış olması da gerekmektedir. Örneğin; mal paylaşımı, tazminat gibi her konuda anlaşılmış ancak çocuğun velayeti ile ilgili bir anlaşmaya varılmamışsa bu durumda mahkeme velayet konusunda ayrıca karar vermez, dava çekişmeli boşanma davası olarak görülür. Tarafların anlaşma protokolü aracılığı ile mahkemeleri bilgilendirdiği haklar üzerinden davalar ilerliyor olsa da kişilerin duruşma zamanlarında mahkemede bulunması kesinlikle davanın ilerleyişi açısından önemlidir. Kişilerin beyanlarının alınması ile yürütülen dava süreçlerinde kişilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaması durumunda boşanma davasının karara bağlanması mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili kişilerin bilmesi gereken en önemli husus da hakimin kendi yetkisini kullanma yoluyla taraflar daha önce anlaşmalı boşanma protokollerinde anlaşmış olsalar dahi değişikliklerin yapılmasıdır. Ancak bu değişiklikler sadece her iki tarafın da hakim tarafından verilen kararı kabul etmesiyle mümkün olur. Anlaşmalı boşanma davası ile en kısa sürede boşanmak isteyen kişiler gerekli şartları yerine getirdiği takdirde mahkeme tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesine dayanılarak boşanmanın gerçekleştiği konusunda bir karar çıkar. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanma için Ne Gerekir?

Aralarındaki evlilik birliğini korumayan kişiler anlaşabilecek düzeydeler ise bu sürecin en hızlı ve en kolay şekilde atlatılması adına mahkemeye anlaşmalı boşanma davası için başvurabiliyorlar. Ancak mahkemelerden kesin karar çıkması için kişilerin uzlaştıkları tüm konuları mahkemeye sunması yeterli olmamaktadır. Buna ek olarak Türk Medeni Kanunu çerçevesinde gerçekleşen anlaşmalı boşanma davalarının tüm şartlarına da uygunluk esası taraflarca arandığında karşılanmalıdır. Böylece istenilen sonuçların alınması mümkün olabiliyor. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Tek Celsede Sona Erer Mi?

Tarafların evlilik birlikteliklerini sonlandırması ile birlikte ortaya çıkan her konuda uzlaştıkları konuları ve nasıl uzlaştıklarını bir anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte belgeledikleri bu boşanma davalarında tek celsede boşanmak mümkün olmaktadır. Hatta özellikle tek celse gibi çok kısa sürelerde boşanmak isteyen kişiler tarafından bu davaların açılması tercih edilmektedir. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanmak İsteyenler Ne Yapmalı?

Evlilik birliklerinin anlaşmalı boşanma yoluyla sonlandırılması ancak tarafların birbirleri ile her konuda uzlaşması ile mümkün olmaktadır. Bu sebeple anlaşmalı boşanmanın gerektirdiği her türlü hak üzerinde tarafların anlaşmış olması gerekmektedir. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Durumda Çekişmeli Boşanmaya Döner?

Tarafların her konuda anlaşmaya vararak açmış olduğu boşanma davalarının uzlaşılamayan konular üzerinde. Çıkan fikir ayrılıkları sebebiyle mahkeme tarafından çekişmeli boşanma davasına çevrilmesi söz konusu olmaktadır. Bu durum anlaşma protokollerinde belirlenmiş olan uzlaşma noktalarının herhangi birisinde ya da birkaçında anlaşmazlık görülmesi şeklinde ortaya çıkabileceği gibi aynı zamanda anlaşmalı boşama protokolünden tümüyle vazgeçilmesi şeklinde de ortaya çıkabilir. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanmalarda Nafaka Kararı Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde kişiler nafaka üzerinde anlaşma varabilirler. Miktarları ve süresi ile ilgili olarak tüm şartları anlaşmalı boşanma protokolünde belirlenmiş olan nafaka kararı ile ilgili olarak hakim tarafından değişiklik yapılabilmektedir. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanmalarda Tazminat Kararı Nedir?

Evlilik birliğinin sona ermesi ile birlikte taraflardan en az biri maddi ve manevi açıdan. Zarara uğramakta ve bunun sonucunda da tazminat talebinde bulunabilmektedir. Daha çok üzerinde anlaşamadıkları konular bulunmasına rağmen sürecin en hızlı şekilde atlatılması adına anlaşmalı boşanma tercih edildiğinde ortaya çıkan tazminatlar anlaşmalı boşanma protokolünde ayrıca belirtilebilir. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanmalarda Mal Paylaşımı Kararı

Boşanma davalarında mal paylaşımı konusu ele alınırken dava anlaşmalı boşanma davası olarak sürdürülüyorsa bu durumda anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde belirlenmiş olan mal paylaşımına uyulur. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanmalarda Velayet Kararı Nedir?

Çocuğun menfaatleri ve geleceği dikkate alınarak verilen velayet kararında taraflar. Anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde her iki tarafın da kabul ettiği bir karara varmış olsalar dahi hakim tarafından çocuğun velayetinin protokolde belirtilmemiş olan kişiye verilmesi yönünde bir karar çıkabilmektedir. Kişiler bu konuda hakim kanaatini etkilemek üzere davalara hazırlanabilirler. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanma Davaları Ne Kadar Sürede Yapılır?

Kişilerin kısa sürede boşanma kararlarını almaları adına tercih ettikleri anlaşmalı boşanma davaları yolunda kararın tek celsede verilmesi söz konusu olmaktadır. Bu duruşmalar başvurulan mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olacak şekilde başvurudan en geç iki ay içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Eğer bir avukat yardımı ile dava takibi sıkı bir şekilde yapılırsa bu durumda iki haftalık süre içinde davanın sonuçlanması mümkün olmaktadır. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanma Kararı Ne Zaman Yapılır ve Kesinleşir?

Duruşmaların ardından mahkeme tarafından gerekçeli karar ile birlikte hüküm taraflara tebliğ edilme yolu ile ulaştırılır. Bu süreden itibaren 15 günlük süre içinde kişiler temyiz haklarını kullanabilmektedir. Temyiz hakkında feragat edilmesi durumunda karar çok daha kısa bir sürede kesinleşir. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Boşanma Kararı Nüfus Kaydına İşlemi Ne Zaman Yapılır?

Bu süre belirlenirken mahkeme tarafından kesin kararın nüfus müdürlüklerine ne zaman gönderildiği önemli olmaktadır. Nüfus müdürlükleri tarafından kararın alınmasının ardından kütükteki bilgiler değiştirilmekte ve kişilerin yeni nüfus cüzdanlarını alması mümkün olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır, nasıl yapılırken nelere dikkat edilir, nasıl yapılır ve sonuçlanır. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkemede Nasıl Açılır Yapılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme statüsüne sahip mahkemeler aile mahkemeleridir. Ancak bu mahkemelerin bulunmadığı yerleşim yerlerinde davalar. Asliye hukuk mahkemelerinin aile mahkemesi sıfatı ile davalara bakması şeklinde gerçekleşebilmektedir. | Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Bu haber toplam 342 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara