Boşanma Avukatları Ankara

Boşanma Avukatları Ankara
Boşanma Avukatları Ankara | Modern toplum yapısının en önemli temel yapı taşlarından birisi olan evlilik kurumu, modern hukuk sistemi dahilinde yasal olarak kurulabilmektedir. Modern hukuk sistemi dahilinde kurulabilen evlilik birliğinin çeşitli etkenlere bağlı olarak sürdürülebilirliğinin olanaksız duruma gelmesi halinde yine yasal olarak sonlandırılabilmesi boşanma davası...
Boşanma Avukatları Ankara Danışma <konuları Nelerdir? Modern toplum yapısının en önemli temel yapı taşlarından birisi olan evlilik kurumu, modern hukuk sistemi dahilinde yasal olarak kurulabilmektedir. Modern hukuk sistemi dahilinde kurulabilen evlilik birliğinin çeşitli etkenlere bağlı olarak sürdürülebilirliğinin olanaksız duruma gelmesi halinde yine yasal olarak sonlandırılabilmesi boşanma davası ile mümkün olabilmektedir. 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında evlilik birliğinin sona erdirilmesi amacı ile kanun çerçevesinde geçerliliği bulunan nedenler ile boşanma davası kişiler tarafından açılabiliyor.

Boşanma Davası Süreci Nasıl Olur?

4271 sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde düzenlenmekte olan evlilik birliğinin sona erdirilmesi yani boşanma, evlilik birliğinde söz konusu etkenler dolayısı ile ortak yaşamın sürdürülebilirliğinin olanaksız duruma geldiği hallerde boşanma davası açılabilir. Medeni Kanun kapsamında boşanma davası açılabilmesi ve bu davanın boşanma kararına hükmedilecek şekilde sonuçlanabilmesi için kişilerin bu dava süreci içerisinde mevcut her bir hukuki prosedürü doğru biçimde gerçekleştirmesi boşanma davasının hem işleyişi hem de neticesi açısından çok büyük bir önem taşır. Evlilik birliğinde sürdürülebilirliği sağlayamayan kişiler aldıkları boşanma kararı ardından boşanma davası nasıl açılır konusunu gündeme getiriyor. Öncelikli olarak Türkiye’ de boşanma davası açılabilmesi için Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlemesi yapılan boşanma davası şart ve hallerinin evlilik birliğinde söz konusu olması ve davanın açılabilmesi için gerekli olan koşullara uygun olunması gerekliliği bulunmaktadır. Bunun dışında boşanma davası açılabilmesi için kişilerin boşanma davası dilekçesi hazırlaması gerekir. Kişilerin boşanma davası dilekçesi hazırlıkları sırasında dilekçe içeriğinde boşanma davası açma nedenlerini ve boşanma kararı ardından mevcut istek ve taleplerine açık ve anlaşılır bir şekilde yer vermeleri gerekir. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde boşanma davası için gerekli şartlar belirtilmiş olduğundan, kişilerin boşanma davası dilekçeleri içerisinde bu şartlara uygun olan ve haklı bir gerekçe teşkil etmemesi durumunda mahkeme tarafından boşanma kararına hüküm verilemez. Bu sebep ile Aile Hukuku ile ilgili olarak uzmanlık seviyesinde bilgi ve deneyim sahip olunması dava sürecinin en iyi şekilde işletilebilmesi açısından çok büyük bir önem taşır. Bu gibi önemli hususlar ile birlikte kişilerin boşanma davaları süreci içerisinde gündeme gelen nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve velayet gibi konularda da mevcut olan taleplerini boşanma davası içerisinde açık ve anlaşılır bir biçimde belirtmesi gerekliliği bulunuyor.

Boşanma Nedeni Kanıtlanamazsa Ne Olur?

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde hukuki bir temele bağlanamayan boşanma davalarının mahkeme tarafından reddedileceği dolayısı ile boşanma davası açan kişinin boşanma dilekçesi içerisinde boşanmaya neden olarak göstermiş olduğu iddiaların somut biçimde kanıtını gerçekleştirmesi yükümlülüğü bulunmaktadır. Eğer davacı tarafın söz konusu boşanma nedeni iddialarını somut biçimde kanıtlayamaması halinde boşanma davası için mahkeme tarafından reddi kararı alınır. | Boşanma Avukatları Ankara

Boşanma Davası İçin Nereye Başvurulur? Boşanma Avukatları Ankara

Boşanma kararı alan kişiler açısından gündeme gelen boşanma davası nasıl açılır konusunun en önemli maddelerinden birisini de boşanma davasının hangi mahkeme aracılığı ile açılabileceğidir. Türk modern hukuk sistemine göre boşanmak isteyen kişilerin, boşanma davası dilekçe ve diğer evrakları ile başvurularını Aile Mahkemesi’ne yapması gerekmektedir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi boşanma davasının açılacağı Aile Mahkemesi’nin eşlerin son 6 aylık periyot içerisinde ikamet etmiş oldukları lokasyonda hizmet veriyor olması gerekmesidir. Ancak bazı hallerde eşlerin bu süreç içerisinde ikamet etmekte oldukları noktada Aile Mahkemesi bulunmayabiliyor. Bu durumda kişilerin boşanma davası dilekçesi ile boşanma davası başvurularını Aile Mahkemesi görevi üstlenmiş olan lokasyonda hizmet veren Asliye Hukuk Mahkemeleri’ ne yapması gerekir. Eşlerin son 6 aylık periyot içerisinde beraber ikamet etmemekte olmaları durumunda  ise boşanma davasının açılış yeri davalı tarafın bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi ve yoksa Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. Boşanma davası başvurusunun söz konusu noktalar dışında bulunan bir mahkemeye gerçekleştirilmesi durumunda ise yetkisizlik sebebi ile boşanma davası başvurusuna ret yanıtı verilir.

Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

Boşanma davası açmaya karar veren ve ilgili mahkemeye boşanma davası dilekçesi ile başvuruda bulunan kişilerin ve beraberinde de adına boşanma davası açılan kişilerin mutlaka boşanma davası sürecinin işleyişi ile ilgili olarak bilgi sahibi olması gerekir. Özellikle de dava sürecinin istenen netice ile ve istenen süre içerisinde sonlandırılabilmesi açısından doğru bir dava sürecinin yönetilmesi gerekir. Bu yüzden de günümüzde modern hukuk sisteminde boşanma davası için herhangi bir zorunluluğu bulunmasa da dava sürecinin doğru işleyişinin sağlanabilmesi açısından boşanma davası açacak kişilere boşanma davası için profesyonel avukatlık danışmanlığından yararlanmaları öneriliyor. | Boşanma Avukatları Ankara Bu doğrultuda boşanma davaları ile ilgili olarak deneyim sahibi olan boşanma avukatları ile anlaşılması yasal bir zorunluluk taşımasa da davanın iyi sonuçlanabilmesi açısından elzemdir. Özellikle de boşanma davalarında, dava sürecinin doğru şekilde yönlendirilememesi dava içerisinde kişilerin müşterek çocuklarının velayeti, evlilikte alınan malların paylaşımı, boşanma sonrası tazminat alınıp, alınmayacağı ve tabii ki boşanma sonrası nafaka ödenip, ödenmeyeceği gibi konular gündeme gelirken, hatalı süreç işletimi bu konularda hak kayıplarının meydana gelmesine yol açacaktır. İşte bu noktada boşanma davası avukatları kişilerin olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesini ve tüm haklarını dava sonucunda elde etmesi ve dava sürecinin doğru yönetimle olabilecek en kısa süre içerisinde sonuçlandırılabilmesi gibi avantajlar sağlar.

Boşanma Avukatları ve Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Evlilik birliğinin sona erdirilmesini ifade eden boşanma davası süreci içerisinde eşlerin yasal düzeyde evlilik birliklerinin sonlandırılabilmesi için boşanma davası açmış olmaları gerekiyor. Bu çerçevede de boşanma kararı alan kişilerin merak ettiği konulardan birisi de boşanma davası ne kadar sürer yönünde oluyor. Bu noktada boşanma davası ne kadar sürer gibi bir sorunun yanıtı doğrudan açılacak boşanma davasının niteliği, boşanma davasının açılacağı mahkemedeki iş yükü ve boşanma avukatları ile profesyonel düzeyde boşanma davası desteğinin alınıp, alınmadığı gibi pek çok önemli faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. | Boşanma Avukatları Ankara Boşanma davalarında süreç ve hukuksal bir çok boyutu bulunmaktadır. Boşanma konusunda boşanma avukatları ile danışma bilgi edinilmesi faydalı olacaktır. Boşanma davalarında sürecin doğru şekilde yönlendirilmesi davanın işleyişi açısından büyük bir önem taşır. Özellikle de boşanma davası açmak üzere gösterilen nedenlerin doğru ve geçerliliği bulunan bir temel üzerine oturtulacak şekilde neden belirlenmesi ve gereklilik teşkil eden prosedürlerin doğru biçimde yürütülmesi gerekir. Bunun nedeni ise boşanma davalarında ister anlaşmalı boşanma ister de çekişmeli boşanma davası türü olsun fark etmeksizin doğru bir şekilde dava sürecinin yönetilememesi halinde mahkeme tarafından boşanma davası reddedilir ki bu durumda kişilerin 3 yıl içerisinde bir daha boşanma davası açma hakkı olamaz. Anlaşmalı boşanma davası için: Anlaşmalı boşanma Avukatı ve davalarında gerekli prosedürün uzman boşanma avukatları ile doğru şekilde hazırlanarak, doğru ve sağlam bir hukuki temele oluşturulması ve pürüzlerinin giderilmesi durumunda tek celsede boşanma kararı alınabilir. | Boşanma Avukatları Ankara Çekişmeli boşanma davası için: Çekişmeli boşanma davası içerisinde boşanmayı getiren olaylara yönelik detaylı araştırma ve inceleme, tanıkların beyanlarının alınması, bilirkişi raporları gibi önemli detaylar ile birlikte iddia edilen boşanma nedeninin ispat edilmesi büyük önem taşır. Tüm bu detayların süreci 4 ila 6 celseye taşır. Bu durumda en iyi olasılık ile 8 ay, eğer boşanma davası avukatı ile süreci doğru şekillendirmez ise kişinin boşanma davası 2 ila 3 yıl kadar da sürebilmektedir. Şekillerinde verilebileceği gibi boşanma davasının görüleceği mahkemenin iş yükü de dava sürecinin doğrudan etkileyen faktörlerden birisidir. Boşanma Avukatları Ankara konusu makalede bilgi edinilmesi nedeniyle yer verilmiştir. | Boşanma Avukatları Ankara

Boşanma Avukatları Ankara | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVALARINDA DAVANIN KABUL VEYA REDDİNE GÖRE TARAFLAR YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLECEĞİ - VEKALET ÜCRETİNİN BOZMA KAPSAMI DIŞINDA KALARAK KESİNLEŞTİĞİ Boşanma davalarında davanın kabul veya reddine göre taraflar yararına vekalet ücretine hükmedilir. Mahkemece bozma öncesi verilen hükümde davalı -davacı kadın lehine vekalet ücretine hükmedilmiş, hüküm davalı-karşı davacı kadının temyizi üzerine bozulmuş, bozma kapsamı dışında kalan kısımlar ise kesinleşmiştir. Bozma öncesi kadın lehine hükmedilen vekalet ücreti de bozmanın kapsamı dışında kalarak kesinleşmiş olup bu yön gözetilmeyerek davalı-karşı davacı kadın lehine yeniden vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. DAHA ÖNCE ERKEĞİN AÇTIĞI VE REDDEDİLEN DAVA ÖNCESİNDEKİ OLAYLARIN KADIN TARAFINDAN ARTIK BOŞANMA NEDENİ YAPILAMAYACAĞI. Daha önce erkeğin açtığı ve reddedilen dava ile davacı kadının önceki olayları yeniden boşanma nedeni yapması imkanı ortadan kalkmıştır. Reddedilen davanın açılmasından sonra, taraflarca dosyaya bildirilen ve toplanan delillerle her iki taraf bakımından yeni bir olayın varlığı da kanıtlanamamıştır. Fiili ayrılık başlı başına boşanma sebebi değildir. Bu itibarla boşanma davasının reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI - HÜKMÜN BİR BÖLÜMÜNÜN TARAFLARCA O YÖNDEN TEMYİZ YOLUNA GİDİLMEMESİ VEYA TEMYİZ EDİLİP DE BOZMA KAPSAMI DIŞINDA KALMASI HALLERİNDE O BÖLÜMÜN KESİNLEŞMİŞ SAYILACAĞI. Boşanma davasına konu somut olayda, taraflarca boşanma hükmünün temyiz edilmemesi üzerine mahkemece kurulan direnme hükmünde boşanma talebi hakkında karar verilmeyip sadece uyuşmazlık konusu olan velayet yönünden hüküm kurulması karşısında usulüne uygun bir direnme kararı oluşturulup oluşturulmadığı hususu olup. Hükmün bir bölümünün, taraflarca o yönden temyiz yoluna gidilmemesi veya temyiz edilip de bozma kapsamı dışında kalması hallerinde o bölümün kesinleşmiş sayılacağı, kaldı ki boşanma hükmünün çoğu kez asıl hükmün yanı sıra buna bağlı yan hükümlerden oluştuğu, Somut olayda da boşanma talebi ile birlikte velayet isteminde bulunulduğu boşanma kararının taraflarca temyiz edilmeyerek kesinleştiği, kesinleşen bu yön hakkında yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığı, bu durumun aksinin infaz güçlüğü doğuracağı sonucuna varılmıştır. BOŞANMA DAVASI AÇILMAKLA DAVACININ AYRI YAŞAMADA HAKLILIĞININ KANITLANDIĞI. Boşanma davası açılmakla davacının ayrı yaşamada haklılığı kanıtlanmıştır. Bu durumda, davalı koca, davacıyı boşanma davasının reddinden sonra eve çağırdığını ve gelmediğini ispat etmelidir. Boşanmadavasında hükmedilen tedbir nafakası red kararının kesinleşmesi ile sona ereceğinden davacı eşin ayrı yaşamaya dayalı açtığı tedbir nafakası davasında ayrı yaşama olgusunun kanıtlanması halinde mükerrer olmayacak şekilde. Mahkemece; davacı lehine "hakkaniyet" ölçüsünde bir miktar tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, delillerin yanılgılı değerlendirilmesi sonucu istemin tümüyle reddi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Aldatmadan Dolayı Boşanma Davası - Maddi Ve Manevi Tazminat - Faiz "][vc_column_text]Boşanma davası içinde istenen ve hüküm altına alınan maddi ve manevi tazminat, boşanmanın eki niteliğinde sayıldığından boşanma hükmünün kesinleşmesi ile ödenir hale gelir, faizin başlangıç tarihinin de bu tarih olması gerekir. Davalı- davacı kadın yararına hüküm altına alınan maddi ve manevi tazminata dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi doğru olmamıştır. Ne var ki bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438/7.maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekmiştir. Aldatmadan Dolayı Boşanma Davası  açılması ve bu konu ispatı önemlidir.

Bu haber toplam 369 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara