Boşanma Davası Sebepleri Nelerdir? Tek celsede boşanma sebepleri nelerdir?

Boşanma Davası Sebepleri Nelerdir? Tek celsede boşanma sebepleri nelerdir?
İnsan yaşamını etkileyen önemli süreçlerden biri olan boşanma. Kararının alınması ve aynı zamanda işleme konulması da kişi için hayli zor aşamalar olarak bilinmelidir. Peki, Boşanma Davası Sebepleri Nelerdir?

Boşanma, evlilik birliğinin sonlandırılması için mahkemeye başvurulan hukuki bir süreçtir. Bu süreçte, çeşitli nedenler boşanmaya gerekçe olabilir.

Boşanma sebepleri, genel ve özel olmak üzere iki ana kategoride incelenir. İşte bu sebepler ve detayları:

Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Şiddetli Geçimsizlik: Evlilik birliğinin temelden sarsılması, halk arasında "şiddetli geçimsizlik" olarak bilinir. Bu durum, evlilik içindeki uyumsuzlukların çözülemeyecek düzeye ulaşması ve eşler arasında sağlıklı bir ilişkinin sürdürülemez hale gelmesi anlamına gelir.

Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Zina: Eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişki yaşaması.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış: Eşlerden birinin diğerinin hayatına kastetmesi, ağır ve onur kırıcı davranışlarda bulunması.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme: Eşlerden birinin suç işlemesi veya ahlaka aykırı bir hayat sürmesi.

Terk: Eşlerden birinin diğerini terk etmesi ve bu durumun belirli bir süre devam etmesi.

Akıl Hastalığı: Eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması ve bu durumun evliliği sürdürülemez hale getirmesi.

Aşırı Borçlanma Boşanma Sebebi Mi?

Eşlerden birinin kontrolsüz şekilde borçlanması ve bu durumun evlilik birliğine zarar vermesi, ekonomik şiddet olarak kabul edilerek boşanma sebebi olabilir. Ancak, borçlanmanın kaçınılmaz nedenlerle gerçekleştiği durumlar, ekonomik şiddet olarak değerlendirilmez.

Cinsel Birliktelik Sağlanmaması Boşanma Sebebi Mi?

Cinsel birlikteliğin sağlanamaması, Yargıtay kararlarına göre, evlilik birliğini temelden sarsacak bir boşanma sebebi olarak kabul edilir. Bu, eşlerden birinin cinsel ilişkiden sürekli olarak kaçınması durumunda geçerlidir.

Sık Sık Eski İlişkilerden Bahsedilmesi Boşanma Sebebi Mi?

Eşin eski ilişkilerinden sıkça bahsetmesi, psikolojik şiddet kapsamında değerlendirilerek boşanma sebebi olabilir.

Sürekli Alkol Kullanımı Boşanma Sebebi Mi?

Alkol kullanımının sürekli olması ve bu durumun aile içi sorunlara yol açması, boşanma gerekçesi olabilir.

Aşırı Kıskançlık Boşanma Sebebi Mi?

Aşırı kıskançlık, evlilik içinde huzursuzluğa neden olabilir ve bu, boşanma için makul bir sebep teşkil edebilir. Ancak, eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı durumlarda Yargıtay, kıskançlığı kusur olarak değerlendirmeyebilir.

Eşin Ailesi İle Görüşmesine İzin Verilmemesi Boşanma Sebebi Mi?

Eşin ailesi ile görüşmesinin engellenmesi, evlilik birliğini temelden sarsacak bir davranış olarak kabul edilebilir.

Üvey Çocuğa İlgisiz Davranılması Boşanma Sebebi Mi?

Eşler, üvey çocuklara da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali, boşanma sebebi olabilir.

Boşanma nedenlerine istatiksel olarak bakıldığında en fazla yüzdeye sahip boşanma sebepleri arasında öncelikli olarak aldatma, şiddet, alkol alışkanlığı, kumar oynama alışkanlığı, evin geçimi için çalışmama, çocuklara yapılan kötü muameleler, eşlerden birinin dolandırıcılık veya hırsızlık suçları işlemesi, aile içerisinde cinsel taciz, çocuk olmaması, tedavisi bulunmayan bir hastalığa yakalanan eş, sözlü şiddet bulunur.

Fiziksel ve duygusal açıdan eşlere veya çocuklara zarar veren ve aile kurumunu hem kişisel açılardan ve hem de toplumsal açıdan yıpratan bu ve benzeri nedenler boşanma için hukuksal zeminin de oluşmasına neden olur.

Boşanma Sebepleri ve Boşanma Kararı Nasıl Alınır?

Evlilik gibi boşanma da eşlere tanınmış bir hukuki haktır. Boşanma, ilişkilerde çözülemeyen, her iki taraf için veya eşlerden biri için eziyetli süreçlerin oluşmasına neden olan veya varsa çocukların bu durumdan rahatsız olduğu nedenlere bağlı olarak, hukuki birlikteliği sonlandırma olarak tanımlanır.

İnsan yaşamını etkileyen önemli süreçlerden biri olan boşanma. Kararının alınması ve aynı zamanda işleme konulması da kişi için hayli zor aşamalar olarak bilinmelidir.

Bununla birlikte kronik hale dönüşmüş ve çözümü oluşturulamayan sorunlar nedeniyle oluşan sürekli mutsuzluk hali, nedene paralel olarak ortaya çıkan sonuçlar nedeniyle yaşam kalitesinde yaşanan düşmeler boşanmayı zorunlu kılabilir. | Boşanma Davası Sebepleri

Boşanmanın Kişisel Sebepleri Nelerdir?

Hukuk dilinde şiddetli geçimsizlik olarak üst başlıkta toplanan kişisel nedenler, eşler arasında sevgi kalmaması, duygusal ve fiziksel beklentilerin karşılanmaması, sürekli mutsuzluk hissi, sürekli kavga ve sözlü şiddet, eşler arasında uyumun kalmaması ,evliliğin psikolojik memnuniyet oluşturmaması ve benzeri nedenler olarak açıklanabilir.

Genel olarak kişisel sebepler evlilik kurumunu oluşturan tarafların ikisinin de hatalarının bulunduğu boşanma nedenleri arasındadır. Bununla birlikte oluşan ve süreklilik arz eden durum veya durumların, hem iki taraf ve hem de varsa çocuklar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler nedeniyle boşanma kararı alınması, en sık karşılaşılan boşanma türleri arasındadır.

Boşanma Kararı Alma Süreci Nasıl Olur?

Yaşanan olumsuzlukların kişi veya her ki tarafı da sürekli bir şekilde. Olumsuz etkilemesine paralel olarak alınan boşanma kararı kişiler için oldukça zorlu ve sancılı süreçlerdir.

Evliliklerde görülen her aldatma ortaya çıkmış olsa dahi boşanmayı zorunlu kılan bir durum değildir. Diğer bir deyişle toplumsal ahlak boyutunda ele alındığında aldatma her ne kadar haklı bir boşanma gerekçesi olsa da, aldatılan eş her zaman boşanmadığı gibi boşanması gerekli ama boşanmıyor şeklinde de düşünülemez.

Tamamen kişisel değerlendirme sürecine paralel olarak alınan bir karar alan boşanma kararı, her iki taraf içinde hayli zor bir süreçtir. | Boşanma Davası Sebepleri

Boşanma Davası Sebepleri Yargıtay Kararları

BOŞANMA DAVASI SEBEPLERİ. ORTAK HAYATIN TEMELİNDEN SARSILMASI - GEREKÇENİN KENDİ İÇİNDE VE HÜKÜM FIKRASI İLE ÇELİŞKİLİ OLDUĞU.
SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME HUKUKİ SEBEBİNE DAYALI OLARAK AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNMADIĞININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ
ÖZET: Ortak hayatın temelinden sarsılması nenediyle boşanmalarına karar verildiği halde gerekçede suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedenine dayalı boşanma davası olduğu, koşullarının oluştuğu belirtilerek tarafların boşanmalarına karar verildiği belirtilmiştir.
Oysa "Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme" hukuki sebebine dayalı olarak açılmış bir dava bulunmadığının gözetilmesi gerekir.
BOŞANMA DAVASI SEBEPLERİ. KARARDA ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMAYA KARAR VERİLDİĞİ.
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA YÖNELİK GEREKÇEYE YER VERİLDİĞİ. KENDİ İÇİNDE ÇELİŞKİLİ OLAN KARARIN BOZULMASI GEREĞİ
ÖZET: Erkeğin ağır kusurlu olduğu ve tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden oldukları belirtilmiş,. Ve zina eylemi dolayısıyla davacının affettiğine dair bir durum olmadığından zina sebebiyle.
Tarafların boşanmalarına karar verilmiş olup, zina nedeniyle davanın kabulünde hangi delillerin üstün tutulduğu, hangi vakanın kabul edildiğine dair gerekçe yer almadığı gibi evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yönelik gerekçeye yer verilerek çelişki yaratılmıştır. Bu nedenle kendi içinde çelişkili ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olduğundan bozmayı gerektirir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara