Atla

Çekişmeli Boşanma Davaları


Çekişmeli Boşanma Davaları

Çekişmeli Boşanma Davaları

Çekişmeli Boşanma Davaları

Çekişmeli Boşanma Davaları Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Evlilik birliği içinde olan eşlerin birlikte ya da en az birisinin boşanmaya karar vermesinin ardından yasal olarak boşanmalarını sağlayacak kararların çıkarılması üzerine mahkemeye başvurması gerekmektedir. Bu noktada boşanma davalarında usul ve şekil yönünden farklılık gösteren iki farklı uygulama bulunmaktadır. Bunlardan anlaşmalı boşanma her iki eşin hem boşanma kararının kendisi hem de boşanmanın beraberinde getirmiş olduğu haklar konusunda her açıdan fikir birliğine vararak gerçekleşen boşanma davalarıdır. Bunun dışında boşanma ve sonrası kararlar konusunda uyuşmazlıkların ortaya çıktığı tüm hallerde boşanma davalarının çekişmeli olarak yürütülmesi söz konusu oluyor. Bir eşin boşanmak istememesi ya da boşanma sonrası ortaya çıkabilecek velayet, mal paylaşımı ve nafaka gibi konularda itirazının bulunması halinde açılması söz konusu olan çekişmeli boşanma davalarında kişilerin süreci kendi lehlerine çevirmek amacıyla bir avukat yardımıyla davayı sürdürmesi başarılı bir sonuç alınması için gerekli olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davaları Açmak İsteyenler Ne Yapmalıdır?

Boşanma davalarının çekişmeli ya da anlaşmalı olarak açılması boşanmaya konu olan tarafların başvurularından çok dava konusunun sahip olduğu niteliklerden dolayı dikkate alınması gereken bir konu olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında diğerinden farklı olarak tarafların anlaştığı tüm noktaları resmi bir şekilde belgelemeye yarayan protokollerin bulundurulmasının zorunluluğu gibi bir durum çekişmeli boşanma davaları için geçerli değildir. Boşanma davası çekişmeli olarak yürütülecek olan kişilerin tüm boşanma davalarına başvuruda yönelmesi gereken ilgili kurum olan aile mahkemelerine başvurması gerekmektedir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde boşanma davaları için yapılacak başvurular aliye hukuk mahkemelerine yönlendirilir. Çekişmeli olarak boşanma davasını açabilmek için herhangi ek bir belgeye ihtiyaç duyulmadan hukuki prosedürleri yerine getirilmiş olan bir dilekçeyle mahkemeye başvurulması yeterli olmaktadır. Dilekçelerin özellikle boşanma davalarında davanın genel seyrini ve tarafların taleplerini net bir şekilde ifade etmesinden hareketle hazırlık sürecinde gereklerine uygun bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Başvuru yapılacak olan aile mahkemeleri arasından hangisinin kişiler için yetkili mahkeme statüsüne sahip olan bir mahkeme olduğu kişilerin birlikte yaşamış oldukları son altı aylık dönemde ikamet ettikleri yerde görevli olan mahkemeye göre belirlenmektedir. Yanlış mahkemelere başvuru yapılması dilekçelerin doğrudan reddine karar verilmesine sebep olur. Dava dilekçeleri hazırlanırken boşanma davasının genel seyri hakkında da mahkemeden neler talep edildiği konusunda istekler ortaya konacağı için mutlaka davaları hukuki altyapılarının bulunduğuna dikkat edilmelidir. Bu durum boşanmaya gerekçe olarak sunulacak sebebin Türk Medeni Kanunu'nda yer alan boşanma sebeplerinden biriyle hukuki dayanak altına alınmış olması şeklinde başlamaktadır. Buna ek olarak kişiler kanunların kendilerine verdiği özgürlük çerçevesinde velayet kararları, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi çeşitli konuların mahkeme tarafından nasıl ve ne şekilde sonuçlandırılacağına ilişkin de bir karar vermektedir. Hak kayıplarının daha yüksek olduğu bu tür meseleler hakkında dilekçe üzerinde daha fazla çalışmak gerekmektedir. Boşanma davaları konusunda uzman bir kişinin yardım alındığı takdirde bu konuda yeterli görüşü ortaya koymak mümkün olabiliyor. 

Çekişmeli Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davalarında evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşlerin hem boşanma hem de sonrasındaki haklar konusunda her türlü uyuşmazlığı sona erdirmesi ve tüm konularda fikir birliğine varmış olmasının sağlanmasından hareketle davalar tek celseye kadar varan kısa sürelerde sonuçlanabilmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davalarında mahkeme tarafından doğru ve adil bir karar verilmesi için tarafların taleplerinin incelenmesi, bu talepler konusunda yasaların neler söylediği, bilirkişi raporlarının göz önüne alınması, tanıkların dava süreçlerine dahil edilmesi gibi farklı işlemler yapılması zorunlu olduğu için süre daha da uzayabilmektedir. Dava dilekçesinin hazırlanması aşamasından itibaren doğru bir şekilde yönetilmiş olan davalar 4 ile 5 celsede yaklaşık bir yıla kadar geçen sürede karara bağlanabiliyor. Davaların takip edilmemesi ve gereken teknik işlemlere ağırlık verilmemesi halinde 3 ile 4 yıllık süreler kadar uzayabilen davalarla karşılaşmak söz konusu olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davaları Dava Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Boşanmanın sadece eşlerin evlilik birliğini sonlandırması ve nüfus kayıtlarında tekrar bekar statüsüne gelmesinin yanında çok fazla sonucu bulunmasından dolayı davalar oldukça karışık ve zor davalar haline gelebiliyor. Çekişmeli olarak yürütüldüğü zaman işlerin çok daha zorlaştığı bu davalarda mutlaka dava dilekçesinin kuralına uygun ve kişilerin taleplerine cevap verecek şekilde yazılmış olması gerekmektedir. Dilekçede belirtilmiş hususların doğrudan davanın ne şekilde ilerleyeceği konusunda kesin bir rota çizmesi ve davaların iskeletini belirlemesinden dolayı dilekçelerin yazımında teknik anlamda boşanma konusunda uzman avukatlardan destek alınması gerekmektedir. Pek çok kişi en kolay şekilde internet siteleri üzerinden edinebileceği dilekçe örneklerine benzer dilekçeler hazırlayarak mahkemeye sunma yolunu tercih ediyor. Ancak bu işlem kişilerin daha sonradan büyük hak kayıplarına uğramasına da sebep olabilmektedir. Bu nedenle dilekçenin hukuki altyapısının doğru bir şekilde hazırlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Bunların dışında her boşanma davasının kendine has boşanma gerekçeleri ve davaya konu kişilerin talepleri olduğu için mutlaka her davanın kendisine uygun bir yapıya sahip dilekçeye sahip olmasına dikkat edilmelidir.

Çekişmeli Boşanma Davaları Hangi Gerekçelerle Açılabilir?

Türk Medeni Kanunu tarafından evlilik birliği içinde olan eşlerin boşanabilme istekleri doğrultusunda evlilik birliğinin sonlandırılması yönünde bir karar almak üzere mahkemelere başvurma hakkı bulunmaktadır. Mahkemelere yapılacak olan dava başvurularında kişilerin geçerli bir boşanma sebebine sahip olması gerekiyor. Türk Medeni Kanunu maddelerinde açık bir şekilde ifade edilmiş olan bu gerekçeler davaların boşanma davasından farklı bir şekilde yürütüleceğini göstermiyor olsa da davaların seyri açısından önemli olmaktadır. Boşanma gerekçeleri üzerinden evlilikte kusurlu ya da daha kusurlu olan taraflar belirlenerek bir karar verilmeye çalışır. Boşanma davalarının açılmasında sadece Türk Medeni Kanunu'nda listelenmiş olan boşanma gerekçelerinden biri ile davaların açılması mümkün olmaktadır. Kanunda bulunmayan sebepler ise genel bir başlık altında toplanarak dava dilekçesine eklenir. Örneğin, eşlerin birbirine karşı ilgisiz olması gerekçesiyle boşanma davasını açmak isteyen kişilerin kanunda yer alan evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle mahkeme başvurularını iletmesi gerekmektedir. Boşanma davasında öne sürülen sebebin geçerli olması dava sırasında bu sebebin ispatlanma zorunluluğu bulunması ile önemli olmaktadır. Eğer kişiler boşanma davasının gerekçesini ispatlayamazsa bu durumda davanın reddine karar verilmesi söz konusu oluyor.

Tek Taraflı Çekişmeli Boşanma Davaları

Boşanmaya karar vermiş olan eşlerden her ikisinin ya da sadece birinin boşanmak için yasal yollara başvurmasına rağmen bir tarafın boşanma sürecinde değerlendirilecek haklar konusunda uzlaşmaya varamamış olması tek taraflı çekişmeli boşanma davalarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu tür davalarda davacı olan eşin dava dilekçesinde belirtmiş olduğu boşanma gerekçesinden farklı bir gerekçeyle davanın açıldığının diğer eş tarafından ispatlanması gerekli olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davaları Reddedilirse Tekrar Ne Zaman Dava Açılır?

Boşanma davalarında genel bir kural olarak davanın reddedilmesi durumlarında kişilerin 3 yıl süreyle tekrar aynı gerekçeyi sunarak boşanma davasını açmaları engellenmektedir. Dava sırasında ispatların istenilen düzeyde yapılmaması ve mahkeme tarafından kabul görmemesi halinde kişilerin aynı gerekçeyi tekrar mahkemeye sunması için üç yıl beklemesi gerekiyor. Eğer tekrar açılacak olan davalar yine çekişmeli olarak sürdürülecekse bu durum beraberinde 5 ila 6 yıla kadar uzayan bir zaman kaybı anlamına gelecektir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında İspat

Çekişmeli boşanma davasını kendisi açmış olan kişilerin dava dilekçesinde belirtilmiş olan boşanma gerekçesini ispat etmeleri yükümlülüğü bulunmaktadır. Boşanma davalarında ispat kişilerin ellerinde bulunan çeşitli deliller, olay örnekleri ve tanıklar yardımı ile yapılabiliyor. Hukuki şekilde toplanmış ve yasalara göre herhangi bir aykırılığı bulunmayan tüm işlemler ispat sürecinde geçerli sayılmaktadır. Kişilerin izni alınmadan haklarında ses kayıtlarının yapılması ya da gizli kamera ile görüntülerinin alınması mahkeme geçerli bir delil olarak değerlendirilmemektedir. Bunların dışında kalan her türden kredi kartı ekstresi, sağlık raporları, hastane gibi resmi kurumlardan alınmış olan kayıtlar, otel ve benzeri yerlerden alınabilecek kayıtlar, telefonlardaki kısa mesaj içerikleri, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar ve her alandaki fotoğraflar delil olarak mahkemeye sunulabiliyor.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Velayet Kararı

Birçok boşanma davasının çekişmeli olarak yürütülmesindeki en temel sebeplerin başında velayet hakları üzerinde yaşanan tartışmalar gelmektedir. Eşlerin kendi çocuklarının bakımlarını üstlenmeleri konusunda alınacak olan velayet kararı için ayrı bir mücadele içine girmesi söz konusu oluyor. Bu sırada eşler zaman zaman çocukların geleceğini unutarak bir karar verebiliyorlar. Mahkemeler tarafından kontrol altına alınan bu durumlarda hakim tarafından çocuğun geleceğine en uygun şartları hazırlayabilen ebeveynine göre bir velayet kararının verilmesi mümkün olmaktadır. Çocuğun geleceği ile ilgili hakim kararının her şeyden önemli olduğu bu tür haklar konusunda kişilerin hakim kanaatlerine etki edecek bir şekilde hazırlık yapması gerekmektedir. Çocuğun menfaatleri korunacak şekilde bir karar alınmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Nafaka Hakkı

Evliliklerin sonlandırılmasının ardından daha önce hem ekonomik hem de sosyal açıdan birlikte bir yaşam kurmuş olan kişilerin bazı zararlara uğraması söz konusu olmaktadır. Bu zararların karşılanmasında nafakalar yoluyla kişilere haklarının teslim edilmesi gerekmektedir. Boşanma davalarında alınabilecek olan nafaka çeşitleri tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası olmaktadır. Tedbir nafakası boşanma davası sürecinde ekonomik açıdan zorluğa düşmüş olan kişiler için verilebilecek olan nafakadır. Kişilerin hakime bu yönde bir nafaka alma konusunda talebi bulunduğu takdirde özellikle birkaç sene süren boşanma davası sürecinde kişinin hayatını devam ettirebileceği bir gelire sahip olması hedeflenmektedir. Yoksulluk nafakasında ise boşanma davasının karar aşamasını geride bırakması ve tamamen sonlandırılmış olması gerekiyor. Yoksulluk nafakası alacak olan kişilerin aynı zamanda bazı şartları da yerine getirmiş olması şartı aranmaktadır. Yoksulluk nafakası alacak kişiler sadece boşanma davasının açılmasına gerekçe gösterilen sebepte daha az kusuru bulunan kişilerdir. Kusurlu kişinin yoksulluk nafakası alması söz konusu değildir. Tedbir nafakasından farklı olarak yoksulluk nafakasında sadece bir eşin diğer eşe nafaka ödemesi yapması dışında her iki eşin de birbirine nafaka ödemesine karar verilebilmektedir. Son nafaka türü olan iştirak nafakası ise çocukların bakım ihtiyaçlarının karşılanması için talep edilen nafakalardandır. Çocuğun eğitim, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için verilmesine karar verilen bu nafakalarla ilgili tüm detaylar hakim kararı ile sonuçlandırılır.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Tazminat

Boşanma davalarının ardından zarara uğrayan tarafın tamamen kusurlu olan ya da daha fazla kusurlu olan taraftan tazminat talebinde bulunması mümkün olabiliyor. Tarafların evliliklerini sonlandırmalarından dolayı içine düşmüş oldukları maddi zorlukların karşılıklarının verilmesi amacıyla talep edilecek olan boşanma sonrası maddi tazminat hakkında hakim tarafından kişilerin ödeme gücüne bağlı olarak bir karar verilir. Hakim bu noktada öngörülen tazminat miktarlarının üzerine çıkma şeklinde bir karar veremez. Bu nedenle kişilerin taleplerinin de değerlendirilmeye açık olması gerekmektedir. Tazminatlarla ilgili bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta evlilik birliğini sonlandırmış kişilerin dışında kalan üçüncü kişilerden de tazminat talebinde bulunması olmaktadır. Aldatma gibi tarafların arasına boşanma sebebi olacak şekilde üçüncü bir kişinin girmesi halinde bu durumdan mağdur olan kişi üçüncü kişiye de dava açabilmektedir. Ancak bu davalar sadece üçüncü kişinin aldatma olayının gerçekleştiğinden haberdar olmasının sonucunda mümkün oluyor.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı

Eşlerin en çok problem yaşadığı konulardan biri de mal paylaşımları ile ilgili oluyor. Sadece bu nedenle bile pek çok boşanma davasının çekişmeli olarak yürütülmesi söz konusu olmaktadır. Mal paylaşımında 2002'ye kadar olan dönemdeki davalar için mal ayrılığı rejimi uygulanmaktadır. Bu tarihten sonra evlenen ve boşanma aşamasına gelen kişiler ise mallara katılma rejimine tabii tutularak davalara katılıyorlar. Kişilerin belirlenmiş olan rejimden sonraki tarihte almış olduğu mallar üzerinden paylaşımların yapılması söz konusudur. Makalede Çekişmeli Boşanma Davaları bilgi amaçlı hazırlanmıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Çekişmeli Boşanma Davaları - Yorum
    DERYA ATAŞ -
    17 Ağustos 2016

    Avukat hanım merhabalar, Makalede okuduğum üzere kendimde çekişmeli boşanma davası açmayı düşünmekteyim. Eşimi anlaşmalı boşanmaya ikna edemedim. Çekişmeli boşanma konusunda hiçbir bilgim bulunmamaktadır. Bana boşanma konusunda yol gösterebilir misiniz ? Çekişmeli Boşanma Davaları nesıl sonuçlanır ve sonuçlanma süresini de ayrıca merak ediyorum..

    Cevapla
Yorum Bırak