Atla

Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz


Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz

Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz

Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz

FATURAYA DAYALI ALACAK DAVASI NASIL AÇILIR, FATURAYA DAYALI İHTİYATİ HACİZ KARARI,FATURAYA DAYALI ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI

FATURAYA DAYALI ALACAK DAVASI NEDİR NASIL AÇILIR?

Yapma borcu, borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde alacaklı, masrafı borçluya ait olmak üzere edimin kendisi veya başkası tarafından ifasına izin verilmesini isteyebilir; her türlü giderim isteme hakkı saklıdır.Yapmama borcuna aykırı davranan borçlu, bu aykırı davranışının doğurduğu zararı gidermekle yükümlüdür.

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri temerrüde düştüğü takdirde diğeri, borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilir veya uygun bir süre verilmesini hakimden isteyebilir.

Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir

 FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİNDE İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ

… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

İHTİYATİ HACİZ İSTEMİNDE BULUNAN (ALACAKLI) :

TC KİMLİK NUMARASI : 

ADRES : 

VEKİLİ : Av.İlkay UYAR KABA Strazburg Cad. 10/9 SIHHIYE/ANKARA

KARŞI TARAF (BORÇLU) :

KONU : İhtiyati Haciz İstemimizden İbarettir.

BORÇ TUTARI : … TL

AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz ile …. … arasında yapılan …. satımı sonrasında, …./…/… tarihli ….- TL meblağındaki faturada (EK 1) yer alan malları …/…/… tarihinde borçlu …. ….'a teslim etmiş (EK 2) olmasına rağmen henüz alacağı ödenmemiştir.

2-) Borçluya …. …. Noterliği' nce ihtar (EK 3) çekilmiş, buna rağmen bir sonuç alınamamış ve borçlu ile şifahen yapılan görüşmede de borcun ekonomik sıkışıklık nedeniyle ödenemeyeceği ifade edilmiştir.

3-) Haricen yaptığımız istihbarat çalışması sonucunda borçlunun mallarını kaçırma çabası içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Borçlu … Gazetesi ilan sayfalarında verdiği ilanlarla mallarını satışa çıkarmış olup borçlu tarafından verilen satış ilanlarının fotokopileri dilekçemiz ekinde yer almaktadır. (EK 4)

4-) Tüm bu sebeplerle borçlu … …'nin menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 257-268, 6100 S. K. m. 316

HUKUKİ DELİLLER : …./…/… tarihli Fatura, Teslimat fişi, …. Noterliği'nden çekilen ihtarname, Borçlu tarafından verilen satış ilanlarının fotokopisi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü borca yetecek tutarda borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına haciz konulmasını müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

EKLER :  1- …./…/… tarihli Fatura

2- Teslimat fişi

3- …. Noterliği'nden çekilen ihtarname

4- Borçlu tarafından verilen satış ilanlarının fotokopisi

5- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

İhtiyati Haciz İsteminde Bulunan Vekili Av. İlkay UYAR KABA  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz - Yorum
  TUĞRUL AKDOĞAN -
  9 Ağustos 2016

  Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
 • Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz - Yorum
  UĞUR GÜLEN -
  16 Ağustos 2016

  Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

  Cevapla
 • Faturaya Dayalı Alacak Davası İhtiyati Haciz - Yorum
  KÜRŞAT EMRE -
  23 Ekim 2016

  Faturaya Dayalı Alacak Davası hakkında bilgi ve güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
Yorum Bırak