Anonim Şirket Davaları

Anonim Şirket Davaları
Anonim Şirket Davaları | Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde anonim şirket yönetim kurulunun sorumlulukları belirlenmiştir. Bu sorumluluklar arasında denkleştirme, sermayeyi ve kişiyi koruma, önleme gibi fonksiyonlar yer alır. Sorumluluğun bu tarz fonksiyonlarının yer alması anonim şirkete, alacaklılara ve ortaklara zarar oluşmamasını ya da şartların meydana gelmemesini...
Anonim Şirket Davaları Nelerdir? Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde anonim şirket yönetim kurulunun sorumlulukları belirlenmiştir. Bu sorumluluklar arasında denkleştirme, sermayeyi ve kişiyi koruma, önleme gibi fonksiyonlar yer alır. Sorumluluğun bu tarz fonksiyonlarının yer alması anonim şirkete, alacaklılara ve ortaklara zarar oluşmamasını ya da şartların meydana gelmemesini sağlar ki, tersi durumlarda zararların giderilmesi yükümlülüğüne sahiptir. Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, kanundan ve esas sözleşmeden yükümlülüklerini kusurları ile ihlal etmeleri durumunda hem şirket hem de pay sahiplerine ve ilave olarak şirket alacaklarına yönelik vermiş oldukları zararların yükümlülüğünü taşımaktadır. Anonim şirket yönetim kurulu sorumluluklarının gündeme gelmesi açısından zararın, yasaya aykırılık durumunun, kusurun ve illiyet bağı koşullarının beraber meydana gelmesi gerekliliği bulunur. Türk Ticaret Kanunu, net şekilde kanun ya da gerçek sözleşmeye uygun olmayan durumun mevcut durumunu göz önünde bulundurduğundan, zarar oluşsa dahi kanun ya da sözleşmeye aykırılık bulunmamakta ise anonim şirket yönetim kurulu açısından sorumluluk yükümlülüğü oluşmamaktadır. Anonim şirket yönetim kurulunun sorumluluk yükümlülüğünün oluşabilmesi açısından kusur koşulu bulunduğu gibi her tip kusur zararın doğumu için yeterlilik teşkil eder. Türk Ticaret Kanunu kapsamında kusur sorumluluğu yükümlülüğünü koşul olarak belirlemiştir. Bunun tersi durumlarda yönetim kurulu kusursuz sorumlu olur ve bu şekilde yönetim kurulu üyeleri çalışmalarını rahatlıkla gerçekleştiremez durumda olacak ve hatta bu mertebede bulunmak dahi arzusu taşımayabilecektir. | Anonim Şirket Davaları [caption id="attachment_17995" align="aligncenter" width="640"]Anonim Şirket Davaları Nelerdir Anonim Şirket Davaları[/caption]

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Görevleri

Türk Ticaret Kanunu’ nun 375. Maddesi kapsamında anonim şirket yönetim kurulu sorumlulukları konusunda yönetim kurulunun devri ya da vazgeçilmesi mümkün olmayan görevleri arasında;
  • Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlara ilişkin talimat verilmesi,
  • Şirket yönetim teşkilatlanmasının şekillendirilmesi,
  • Finansal denetim, muhasebe ve şirket yönetimi ile oluşan seviyede finansal planlamaya gerekli düzenin şekillendirilmesi,
  • Şirkette müdür ya da eş değer fonksiyona sahip olan mertebedeki imza yetkisine sahip kişilerin atama ve görevden alınması işlemleri,
  • Yönetimle bağlantılı olan şahısların, kanun, esas sözleşme, iç yönerge ve yönetim kurulu yazılı talimatları açısından aykırı şekilde hareketlerde bulunup, bulunmadıklarının denetimi,
  • Yönetim kurulu karar ve genel toplantı ve müzakere defterlerinin oluşturulması, senelik faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamalarında düzenleme, genel kurula sunumu, genel kurul toplantı faaliyetlerinin şekillenmesi ve genel kurul kararlarının yerine getirilmesi,
  • Borca batık durumunun söz konusu olması halinde, ticari hukuk gereğince mahkemeye bildiriminin gerçekleştirilmesi Bulunur.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Kimler Dava Açabilir?

Anonim şirket yönetim kurulu sorumlulukları sebebi ile şirketin karşı karşıya kaldığı zararı şirket ve pay sahipleri tarafından talebi mümkün olur. Şirket mal varlığında düşüş durumunda pay sahipleri ve şirket alacaklılarının da mal varlığı düşüş yaşaması söz konusu olacağı dolayısı ile şirket pay sahipleri ve şirket alacaklılarına karşı yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk yükümlülükleri oluşur. Şirket, şirket ortakları ve şirket alacaklıları tarafından şirketin yaşadığı zararın tanzim edilmesi için talepte bulunabilir ve dava açma hakkına sahip olabilmektedir.

Şirket İflasında Haricinde Kimler Dava Açabilir?

Anonim şirkette iflas durumunun hasıl olmaması durumunda da zarar gören kişi ve kurumlar tarafından dava açılması hakkı oluşabilmektedir. Ancak bu dava hakkı belirli koşullara bağlıdır ve belirli kişi ya da kurumları kapsamına almaktadır. Buna göre;
  • Doğrudan zarar gerçekleşmesi halinde dava açabilecek kişiler,
  • Dolaylı zarar gerçekleşmesi durumunda dava açabilecek kişiler,Şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Şirketin İflası Durumunda Kimler Dava Açabilir?

Anonim şirkette iflas durumunun hasıl olması durumunda zarar gören kişi ve kurumlar tarafından zararların tanzimi ve yasal hakların korunması amacı ile dava açma hakkı doğabilmektedir. Ancak bu dava hakkı için Türk Ticaret Kanunu kapsamında belirlenmiş olan bazı koşullar ve sınırlamalar bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’ nun 556. Maddesi dahilinde zarar gören şirketin iflas etmesi durumunda şirkete ödenmesini talep hakkı şirket alacaklılarına verilir. Bu durumda şirket alacaklıları karşı karşıya kaldıkları zararlar sebebi ile sadece şirketin iflas etmesi durumunda zararlarının tanzim edilmesi için talepte bulunabilir ve dava açma hakkına sahip olabilmektedir. Şirket Avukatı ve Anonim Şirket Davaları hk.

Anonim Şirket Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

Anonim Şirket Davalarında Şirketin İhyasına Karar Verilmesi İlk Derece Mahkemesince, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre sicilden terkin edilen şirketlerin ... 21.İş Mahkemesinde devam eden dava nedeniyle ek tasfiyesinin gerektiği, davacının talebinin TTK 547 maddesi koşullarını taşıdığı gerekçesi ile Tasfiye Halinde .... AnonimŞirketi ile Tasfiye Halinde Standart Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin ihyasına, karar verilmiştir. Karara karşı, davalılar ... ve ... vekilleri tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur. ... Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre, .....Şirketi yönünden kararı veren mahkemenin yetkili olmadığı, dosyanın bu yönden tefrik edilip, yetkisizlik kararı verilmesi gerektiği gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesince, ... Bölge Adliye Mahkemesinin kaldırma kararı doğrultusunda; iddia savunma ve tüm dosya kapsamına göre Tasfiye Halindeki ....yönünden dosyayı tefrik ederek; iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre sicilden terkin edilen Tasfiye Halinde ..... Anonim Şirketi'nin ... 21. İş Mahkemesinde devam eden dava nedeniyle ek tasfiyesinin gerektiği, davacının talebinin TTK 547. maddesi koşullarını taşıdığı gerekçesi ile ihyasına, karar vermiştir. ANONİM ŞİRKET, YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİNİN DOLMASI, YENİ GÖREVLİLERİN SEÇİMİ ANONİM ŞİRKET ( Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Dolması ) YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİNİN DOLMASI ( Anonim Şirketin Organsız Kaldığı Anlamına Gelmemesi ) YENİ GÖREVLİLERİN SEÇİMİ ( Eski Görevlilerin Görevlerine Devam Etmesi )6762/m.435 ÖZET : Anonim şirket yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması, şirketin organsız kaldığı anlamına gelmez. Yenileri seçilene kadar eski görevliler, görevlerini sürdürürler. LİMİTED ŞİRKETTEKİ GİZLİ ORTAKLIĞIN TESPİTİ İSTEMİ - DAVACININ KESİN SÜREYİ KAÇIRMASININ HAKLI SEBEPLERİNİ GÖSTERMEDİĞİ GİBİ ESKİ HALİN İADESİNİ TALEP ETMEDİĞİ. LİMİTED ŞİRKETTEKİ GİZLİ ORTAKLIĞIN TESPİTİ İSTEMİ - DAVACININ KESİN SÜREYİ KAÇIRMASININ HAKLI SEBEPLERİNİ GÖSTERMEDİĞİ GİBİ ESKİ HALİN İADESİNİ TALEP ETMEDİĞİ - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ. Somut olayda, hakkında zayi belgesi verilmesi istenilen ticari defterlerin hangileri ve hangi yıllara ait olduğu, hangi noterlerce tasdik edildiği, kullanılmış faturalar hakkında zayi belgesi verilmesi istenilenler var ise bunlara ait açık bilgiler ile basımını yapan matbaaların isim ve adresinin bildirilmesi için verilen kesin sürede ara kararı gereği davacı tarafından yerine getirilmemiştir. Davacı, kesin süreyi kaçırmasının haklı sebeplerini göstermediği gibi, eski halin iadesini de talep etmemiştir. Bu sebeple davacı davasını ispatlayamamıştır. Bu doğrulta İlk derece mahkemesince verilen red kararı yerinde olup davacının istinaf başvurusunun esastan reddine dair aşağıdaki gibi hüküm verilmiştir. HMK.'nın 353/1.b.1.maddesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 161 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara