Çek Davalarına Örnek Karar

Çek Davalarına Örnek Karar
Çek Davalarına Örnek Dava Ve Karar Çekin İadesi ve Ödeme Yasağının Kaldırılması İstemine ilişkindir. : 1-) Müvekkilimiz, .... .... tarafından keşide edilen ... … Bankası .... numaralı çek hesabına ait .... … … seri numaralı çekin (EK-1) hamilidir ve söz konusu çeki kaybetmiştir. 2-) Bahsi geçen çekin kaybı sebebiyle .../.../... tarihinde çek keşidecisi...
Çek Davalarına Örnek Karar. Çek davaları, kıymetli evrakta yapılan bir usulsüzlük nedeniyle, taraflardan birinin hak kaybına uğraması nedeniyle açılan davalardır. Çek, ticari hayatta önem taşır. Para niteliğinde kullanılan önemli bir evraktır. Türk hukukunda, çek, 3 kişilik bir ilişkiye sahiptir. Alacaklı, borçlu ve banka. Alacaklı, borçludan tazmin ettiği çeki, bankaya götürerek tahsis eder.

Çek İptali Davası Nedir? 

Çek ile alakalı ortaya çıkan herhangi bir problemde, mevzubahis çekin iptal edilmesi mahiyetinde dava açılabilir. Çek davalarında örnek karara göre açılmış davalar şu sebeplerden dolayı açılmıştır;
 • Çekin bütünlüğü bozulmuşsa,
 • Çek okunaklı olmaktan çıkmışsa,
 • Çek kaybolduysa ya da çalındıysa,
Çek, tarafına ödeme yapılmış olan kişi tarafından dava açılabilir. Yargıtay, çekin iptali davalarının çekin kendisini düzenleyen kişi tarafından açılmasını olanaklı kılmaz.

Çekin İptali Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme Nedir?

Çek davalarında yetkili mahkeme, davacı kişinin ikamet ettiği bölgede yer alan mahkemedir. Görevli mahkeme ise, Asliye Ticaret Mahkemeleri olacaktır.

Çekin İptali Davalarında Süreç Nasıldır?

Dava açıldıktan sonra, mahkeme, kaybolmuş olan çek ile ilgili, 6 ay süre boyunca ilan vermekle yükümlüdür. Dava, davalı taraf bulunmadan açılır. Çekin zayi olmasının, çek ile ödemesini yapmış olan kişi ile ilgisi yoktur.

Karşılıksız Çek Düzenlemenin Cezai Yaptırımları Nelerdir?

İcra ve İflas Kanunu’na göre, karşılıksız çek düzenlendiğine yönelik şikayetçi olmak adına gereken zaman aşımı süresi, fiilin öğrenilmesi itibari ile 3 ay olarak belirlenmiştir. Söz konusu çekin, ibraz süresi zarfında ibraz edilmemiş olması, kişinin şikayetçi olmasına engel olur. İbraz edilmemiş olan çek adına artık şikayetçi olunamaz. Karşılıksız çek düzenlenmesi durumunda uygulanan cezai yaptırımlardan şu şekilde bahsedilir;
 • Kişiye tekrar çek düzenleyememesi adına yasak getirilir.
 • Kişi mahkeme kararı ile para cezasına çarptırılır.
 • Para cezası ödenmesiğinde kamu yararına bir işte çalışılması uygun görülür.
 • Para cezası direk olarak hapis cezasına da dönüşebilir.

Çek Düzenleme Yasağı Kaldırılır mı? Çek Davalarına Örnek Karar

Çek düzenleme yasağının kaldırılması için, kişinin başvuracağı zaman zarfı, kararın alınması itibari ile 3 yıl, herhalde 10 yıl olarak belirlenmiştir. Kişi aynı mahkemeye başvurarak itiraz edebilecektir. Eğer yasak kaldırılırsa, çek düzenleme yasağının kaldırıldığı ilan edilir. Çekin İadesi ve Ödeme Yasağının Kaldırılması İstemine ilişkindir.                :
 1. Müvekkilimiz, .... .... tarafından keşide edilen ... … Bankası .... numaralı çek hesabına ait .... … … seri numaralı çekin (EK-1) hamilidir ve söz konusu çeki kaybetmiştir.
 2. Bahsi geçen çekin kaybı sebebiyle .../.../... tarihinde çek keşidecisi ... ... tarafından çek hesabının bulunduğu ... Bankası’na ödeme yasağı konulmasına ilişkin yazılı bildirim yapılmıştır. (EK-2)
 3. .../.../... tarihinde ilgili çekin, davalının zilyetliğinde olduğu bilgisini edinmiş ve zilyet olan davalıya .../.../... tarihinde ..... Noterliği .... yevmiye nolu ihtarname ile çekin tarafına iade edilmesi gerektiği yönünde bildirimde bulunmuştur. (EK-3) Bu bildirime istinaden davalı tarafından müvekkilimize olumlu bir cevap verilmemiştir. Bu durum, davalının kötü niyetli olduğunu ortaya koymaktadır.
 4. Açıkladığımız nedenlerle, ilgili çekin davalıdan alınıp müvekkilimize iadesi ve ilgili Banka’ya ait çek üzerindeki ödeme yasağının kaldırılması yönünde karar verilmesi için dava açılması zorunluluğu doğmuştur.

Çek Bedellerinin Repo Edilmesi - Çek Davalarına Örnek Karar

 1. Davacı vekilinin mahkemenize sunmuş olduğu … tarihli dava dilekçesini, … tarihinde tebellüğ etmiş bulunuyoruz. Hakkımızda açılmış bulunan işbu davaya karşı süresi içinde sunduğumuz cevaplarımız aşağıdaki gibidir.
 2. Dava dilekçesinde, her ne kadar, müvekkil davalının elinde bulunan … adet çekin karşılıksız çıkma olasılığına binaen, söz konusu çek bedellerinin depo edilmesi isteniyorsa da, davacı bankanın böyle bir istemde bulunabilmesi için, bu hususun, taraflar arasında bağıtlanmış olan ve müvekkil davalıya davacı banka nezdinde çek hesabı açılmasını öngören sözleşmede ayrıca ve açıkça belirtilmiş olmalıdır. Halbuki, eldeki sözleşmede böyle bir hüküm yer almamaktadır.
 3. Kaldı ki, davalı müvekkilin elinde bulunan çeklere ilişkin olarak, davacı banka bakımından henüz bir riziko gerçekleşmiş değildir. Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamasına göre, davacı banka, riziko doğmadan çek bedellerinin depo edilmesini isteyemez.
 4. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkil davalı hakkında açılmış bulunan işbu hukuki dayanaktan yoksun davanın reddini dilemekteyiz.
Makalemizde Çek Davalarına Örnek Karar konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 318 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara