Çek Ödeme Yasağı İcra Takibi

Çek Ödeme Yasağı İcra Takibi
Çek Ödeme Yasağı İcra Takibi sorusuna aşağıdaki yargıtay kararları ışığında incelenmiştir. İcra takibine konu çek 6762 Sayılı TTK'nun 708.maddesinde öngörülen 10 günlük yasal süre içinde muhatap bankaya ibraz edildiği görülmüştür. Çekin aynı Yasanın 692. maddesinde yazılı tüm şartları içerdiği ve kambiyo vasfını...
Çek Ödeme Yasağı İcra Takibi sorusuna aşağıdaki yargıtay kararları ışığında incelenmiştir. İcra takibine konu çek 6762 Sayılı TTK'nun 708.maddesinde öngörülen 10 günlük yasal süre içinde muhatap bankaya ibraz edildiği görülmüştür. Çekin aynı Yasanın 692. maddesinde yazılı tüm şartları içerdiği ve kambiyo vasfını taşıdığı anlaşılmıştır. Her ne kadar Ticaret Mahkemesi'nce çek hakkında ödeme yasağı konulmuşsa da çek karşılığını alamayan alacaklı hamilin İİK’nun 167 ve sonraki maddelerinde yer verilen kambiyo senetlerine mahsus yol ile takip yapmaya hakkı vardır. Çekin arkasında karşılıksız şerhinin bulunmasına da gerek bulunmamaktadır. TTK'nun 711/3 ncü maddesi uyarınca ödemenin yapılmamış olması durumunda dahi, anılan madde, çek'in rızası dışında elinden çıkmış olduğunu iddia eden keşideciyi korumak amacıyla getirilen bir düzenleme olup, bu madde uyarınca muhatap bankayı çek'i ödemekten men eden keşideci, tek taraflı olarak yaptığı bu işleme dayalı olarak çek'i elinde bulunduran hamilin yasalar ile kendisine tanınan haklarını kullanmasına engel olamaz. İhtiyati hacze karar verilmesi için gereken şartlar İİK'nun 257 nci maddesinde düzenlenmiş olup, yasal şartlar dikkate alındığında ödemeden men talimatı bulunması ihtiyati haciz karar verilmesine engel değildir. Başka yargıtay kararında özetle. Çekin aynı Kanunun 692. maddesinde yazılı bütün şartları kendisinde barındırdığı ve kambiyo vasfını taşıdığı anlaşılmıştır. Her ne kadar Ticaret Mahkemesince çek ile ilgili ödeme yasağı konulmuşsa da çek karşılığını alamayan alacaklı hamilin İ.İ.K.nun 167 ve ileri maddelerinde yer verilen kambiyo senetlerine özgü yol ile takip yapmaya hakkı bulunmaktadır. Çekin arkasında karşılıksız şerhinin bulunmasına da lüzum mevcut değildir. Ayrıca Çek hakkında ki genel bilgilerde Çekin tertip etme tarihi net olarak belli ise, senedin üst bölümüne yazılan ileri günlere ilişkin tarihler vade tarihi sayılır. Bu halde senet çek vasfını taşır, ama vade tarihleri yazılmamış sayılır. Çekin muhataba ibrazı ödeme talebi manasını taşır. Karşılıksız çek keşide eden keşideci, revizyon hakkını kullanır, karşılıksız kalan bölümü, karşılıksız kalan kısmın %10 tazminatı ve çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geride bıraktığımız müddet içersin de hesaplanacak gecikme faizini öderse, ile ilgili ceza davası açılmayacaktır. Keşideci ibraz müddetinin bitiminden itibaren 10 gün içersin de revizyon hakkını kullanabilir. Makalede Çek Ödeme Yasağı İcra Takibi konusu örnek ile açıklanmış olup Çek Ödeme Yasağı İcra Takibi hakkında icra avukatı desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Çek Ödeme Yasağı İcra Takibi

Bu haber toplam 800 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara