Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır?
Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır Fatura icra takibi nasıl yapılır sorunun cevabını vermeden önce faturanın icra takibi aşamasına gelmeden önce neler yapılmalıdır, bu konu üzerinde bilgilenmek gerekiyor. Satıcı ve alıcı arasında yapılan ticari işlemi gösteren bir belge olan fatura, gereği gibi yapılmadığı sürece hukuksal işlemlerde satıcı mağdur...
Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır? Faturaya dair icra takibinin yapılması, herhangi bir ticari ilişkide söz konusu olan fatura tutarının ödenmemesi halinde oluşur. Fatura, verilen hizmet hakkında bütün ayrıntıları gösteren bir belgedir. Kişi söz konusu bu hizmeti alıyor olması karşılığında ise, bir bedel ödeyecektir. Bu bedelin ödenmemesi durumunda alacaklı taraf, fatura ödemesi icra takibi başlatabilmek adına yasal yollara başvurabilir ancak bu sürece girmeden önce ve girdikten sonra çeşitli şartlar söz konusu olacaktır.

Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Fatura düzenlenirken, faturada yer alan kaşenin nerede bulunduğu önem arz eder. Kaşe eğer üstteyse, bu durum faturanın tahsil edilmediği anlamını taşıyacaktır. Tam tersi kaşe altta ise bu, faturanın tahsil edildiği anlamına gelir. Bu konu ile alakalı bir yanlışlık yapılmış olması, söz konusu işlemin yanlışlık olduğunun kanıtlanması isteminde problem yaratır. Faturaya dayalı icra takibi nasıl yapılır? sorusunun cevabı şöyledir;
  • Faturada yer alan bilgiler herhangi bir soru işaretine yer bırakmayacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır.
  • Fatura teslim edilmiş olsa bile deftere işlenmemiş durumdaysa, bu durum dava süreci için problem yaratacaktır.
  • Borçlu kişi, 8 gün içerisinde borçlu olmadığına dair itiraz gerçekleştirebilecektir. 8 gün geçtiği noktada, borçlu kişi söz konusu faturayı itiraz etmemişse kabul etmiş olarak görülür.
  • Borçlunun itiraz etmesi, bu konuda yapılacak olan icra takibini durdurmak durumunda değildir nitekim bu sefer alacaklı, söz konusu hizmeti borçluya teslim etmiş olduğunu ve akabinde alacağı olduğunu ispat etmek durumunda kalır.

Faturaya Dayalı İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

Borçlu kişi, şayet söz konusu fatura kendisine ait değilse ya da bu faturayı daha önceden ödemiş durumdaysa, itiraz edebilecektir. İtiraz için gereken süre, konunun kişiye bildirilmesi itibariyle başlar. Ödenmeyen fatura ihtarı, kişinin iş yerine, muhtara gitmiş olabilir. Bu durumda kişi, borç tebligatının kendisine gelmediği iddiasında bulunamaz ve zaman aşımı süresi, tebliğin söz konusu kişilere gitmesi itibariyle 7 gün olarak başlar. 7 gün dolmadan, itiraz etmek isteyen kişi, icra dairesine, dilekçe yolu ile durumu bildirirse icra durur. Alacaklı, itirazın iptali davası açabilir. Borca istinaden yapılmış olan itiraz, şayet haksız bir şekilde yapılmışsa, durum anlaşıldığında, borçlunun inkar tazminatı ödemesi gerekeceği unutulmamalıdır. Fatura icra takibi nasıl yapılır sorunun cevabını vermeden önce faturanın icra takibi aşamasına gelmeden önce neler yapılmalıdır, bu konu üzerinde bilgilenmek gerekiyor. Satıcı ve alıcı arasında yapılan ticari işlemi gösteren bir belge olan fatura, gereği gibi yapılmadığı sürece hukuksal işlemlerde satıcı mağdur olmaktadır.

Fatura Nasıl Yazılır Doldurulur?

Faura verilen malzemeyi tam ve eksiksiz miktarları ile doldurulmalıdır. Fatura malzeme ile teslim edilirken mutlaka teslim alanın adı soyadı ve tc. numarası yazılmalıdır. Teslim alan kişinin bizzat alıcı veya yanında çalışan sigortalı olmasına dikkat edilmelidir. Fatura muhteviyatı başka bir yerde araç ile teslim edilecekse, Fatura ve muhteviyatının teslim edildiğine dair gerek araç ve kargo şirketinin imzası gerekse alıcının bizzat kendisi veya sigortalı çalışana teslim edilmelidir. Fatura eğer teslim edilmemiş ise kargo veya ptt ile iadeli tahhütlü alıcıya teslim edilmelidir. Yukarda anlatılan işlemler Faturaya Dayalı İcra Takibi yapıldığı takdirde ilamsız icra takibi yapıldığında itiraz halinde mahkemeye delil olarak sunmak için gerekli evraklardır. Çünkü alıcı faturayı kendi muhasebe kayıtlarına işlemediği takdirde o malın teslim edildiği ve miktarının alınmadığını ispat etmek satıcı tarafından zor olmaktadır.

Yargıtay Kararı : Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVAYA KONU FATURALAR NEDENİ İLE TAKİP TARİHİ ÖNCESİNDE DAVALININ TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMEDİĞİ - İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI NOKTASINDA DAVANIN REDDİ. YARGITAY BOZMA İLAMINA UYULARAK KARAR VERİLDİĞİ - HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ. ÖZET: Davacının davaya konu faturalar nedeni ile takip tarihi öncesinde davalıyı temerrüde düşürdüğüne dair bir delil bulunmadığından takip talebindeki işlemiş faiz alacağı noktasında davanın reddi gerekirken, işlemiş faiz alacağına hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yerel mahkeme kararının bozulmasına hükmedilmiş olması isabetlidir. Makalede Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Yapılır konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 476 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara