İcra Hukuku Yargıtay Kararları

İcra Hukuku Yargıtay Kararları
İcra Hukuku Yargıtay Kararları İcra Hukuku Yargıtay Kararları, İcra Yargıtay Kararları, İcra iflas hukuku yargıtay kararları İCRA TAKİBİNDE BORÇLUNUN İŞYERİNİ OĞLUNA DEVRETTİĞİ İDDİASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI YARGITAY 17. Hukuk Dairesi Esas: 2013/17180 Karar: 2013/16626 İSTİHKAK DAVASI , İCRA TAKİBİNDE BORÇLUNUN İŞYERİNİ OĞLUNA DEVRETTİĞİ İDDİASI...
İcra Hukuku Yargıtay Kararları Nelerdir? Yargıtay kararları icra hukuku işleyişi davanın içeriğine göre belirlense de bu durum yasalara göre ilerlemektedir. İcra hukuku yargıtay kararları için davanın konusu oldukça önem teşkil eder. İcra iflas hukuku, diğer bir ismi ile cebri icra olarak ifade edilir.

İcra Hukuku Yargıtay Kararları

Cebri icra ifadesi, devletin zor kullanma yetkisini ifade eder. Bu noktada borçlarını ödememiş olan ve yükümlülüklerini yerine getirmemiş kişilere bu dava açılabilir. Cebri icra ve icra iflas hukuku kapsamında zor kullanma yetkisi yalnızca devlete aittir. Devlet bu aşamada:
  • Alacaklının alacaklarının teminini sağlaması için devlet, icra müdürlüğü nezdinde bulunan icra daireleri aracılığı ile borçlunun haklarına ve mallarına el koyabilir.
  • El koyulan mallar paraya çevrilir.
  • Ardından bu nakit alacaklı olarak şahsa ödenir.

İcra Hukuku Nasıl İşler?

İlamlı icra dışında icra iflas kanunu kapsamında farklı haciz yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar:
  • İlamlı icra: mahkeme kararına ya da mahkeme kararı niteliğindeki belgelere dayanan alacağın tahsili için geliştirilmiş bir takip yöntemidir.
  • İlamsız icra ise belge olmadan açılan takip yöntemini ifade eder.
  • Rehin alınan malların paraya çevrilmesi ile takip ise alacaklının elinde borçluya ait malların rehin edilmesi halinde öncelikle paraya çevrilir ve sonra takibe başvurulur.
  • İhtiyati haciz ise geçici olarak alınan hukuki koruma önlemleri arasındadır.
  • Konkordato ise işleri yolunca olan borçluyu korumak için düzenlenmiş olan kurumlardır.

İcra Hukuku Kapsamında Davalar Hangi Mahkemelerde Görülür?

İcra hukuku takip dosyası dışında icra dairesi icra işlemlerinin başlatıldığı makamdır. İcra hukuku kapsamında görülen davalar ise İcra Mahkemesi’nde görülmektedir. Çeşitli durumlarda İcra Mahkemesi tarafından alınan kararların temyiz edilmesi mümkün olmaktadır. Ancak temyiz süresi kararın tebliğinden itibaren 10 gün olarak belirlenmiştir. İcra takibinin başlatılabilmesi için icra müdürlüklerine bu takip için talepte bulunmak gerekmektedir. İşlerin resmi olarak devam ettirilebilmesi için avukatla çalışmak daha hızlı sonuç verecektir. İlamlı ücra takiplerinde paranın yanı sıra eda yükümlülükleri de bulunur. İlamsız olan icra takipleri ise para ve teminatları ifade eder. Makalede İcra Hukuku Yargıtay Kararları01 konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

İcra hukuk mahkemesi yargıtay kararları

İSTİHKAK DAVASI , İCRA TAKİBİNDE BORÇLUNUN İŞYERİNİ OĞLUNA DEVRETTİĞİ İDDİASI, İŞYERİ DEVRİNDE ŞEKİL ŞARTLARI, İŞYERİNİ DEVRALANIN BORÇTAN SORUMLU OLDUĞU. Borçluya ait işyeri adresinde borcun doğumundan sonra davacı babanın aynı adreste faaliyete başlaması ve 08.06.2010 tarihli haciz sırasında borçluya ait işyeri tabelasının halen duruyor olması 3.kişinin faaliyetinin devam ettiği sırada dahi borçlunun faaliyetin devam ettiğinin göstergesi olduğu, yapılan işlemlerin alacaklardan mal kaçırma amacına yönelik danışıklı işlem niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Danışıklı bir işlemin alacaklının hakların etkilemeyeceği açıktır.Yapılan işlemin bir an için danışıklı olmadığı düşünülse, dahi borçlu ve 3.kişi arasındaki ilişki işyeri devri niteliğinde olup devir İİK`nun 44.madde koşullarına uygun yapıldığı iddia ve ispat edilmediği gibi BK`nun 179.(TBK`nun202.) maddesine göre işyerini devir alan davacı devir aldığı işletmenin borçlarından sorumlu olacaktır.

Bu haber toplam 216 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara