İcra Takibine Gecikmiş İtiraz

İcra Takibine Gecikmiş İtiraz
İcra Takibine Gecikmiş İtiraz | Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz Borçlu bir kusuru olmadan farklı bir engel nedeni ile yedi gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmemiş ise, bu itirazın sonradan yapılması mümkündür ve buna gecikmiş itiraz denmektedir. Bu durum İcra ve İflas Kanunun 65’inci maddesinde açık bir şekilde belirtilmektedir. Yapılacak gecikmiş itirazlar paraya...
Borçlu bir kusuru olmadan farklı bir engel nedeni ile yedi gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmemiş ise, bu itirazın sonradan yapılması mümkündür ve buna gecikmiş itiraz denmektedir. Bu durum İcra ve İflas Kanunun 65’inci maddesinde açık bir şekilde belirtilmektedir.

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz

Yapılacak gecikmiş itirazlar paraya çevirme işlemlerinin bitmesine kadar yapılabilmektedir. İtiraz konusunda süresini kaçırmış olan borçluya gecikmiş itirazda bulunma yetkisinin tanınabilmesi için borçlunun bir kuşunun olmadan bir engel ve mazeret nedeni ile itiraz etmemiş olması gerekmektedir. Borçlunun süresi içinde itiraz etmesine engel olan konu, borçlunun kusuruna dayanmamalı ve onun iradesi dışında bir sebep olmalıdır. Gecikmiş itiraz konusunda borçlunun ödeme emrine gerekli sürede itiraz etmesine engel olan mazeretin ortadan kalmasından itibaren üç gün içerisinde itiraz etmesi gerekmektedir. Engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren iç günlük süre içerisinde yapılan gecikmiş itiraz geçerli değildir. Ve icra mahkemesinde süre aşımından reddedilmektedir. Gecikmiş itiraz konusunda yapılacak itirazlar icra mahkemesine yapılmaktadır. Ancak borçlu başka bir yerde bulunuyor ise ve üç gün içerisinde takibin yapıldığı icra dairesine gitmesinin mümkün olmaması söz konusu ise bulunduğu yerde bulunan icra dairesine itiraz yapması mümkün olabilmektedir. Ödeme emrine yapılacak itiraz konusunda ve gecikmeli itirazlar konusunda avukat yardımı alınması ve sorunsuz olarak bu süreçlerin yürütülmesi mümkündür. | İcra Takibine Gecikmiş İtiraz

Ödeme Emrine Gecikmiş İtirazın Şartları

Borçlunun gecikmiş itirazda bulunabilmesi konusunda ilk şart, borçlunun iradesine bağlı olmayan bazı durumlar sebebi ile zamanında itiraz edememiş olması gerekmektedir. Borçlunun kendi kusuru olmadan farklı sebepler nedeni ile mazeretin olması durumuna örnek verilmesi bu durumun daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. | İcra Takibine Gecikmiş İtiraz Borçlunun ağır bir hastalığının olması: Borçlunun 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edemeyecek ve bir kişiyi vekil olarak atayamayacak derecede hasta olması durumunda, iyileşmesi ile gecikmiş itirazda bulunması mümkün olabilmektedir. Borçlunun ağır hastalının olması durumunu resmi olarak doktor raporu ile ispatlaması bu konuda bir gereklilik olmaktadır. Bu konuda özel doktorların verecekleri raporların ayrıca sağlık müdürlüğünce onaylanması gerekmektedir. Borçlunun bir afet nedeni ile itirazda bulunamaması: Borçlunun 7 gün içerisinde ödeme yapamayacak durumda gerçekleşen bir yangın, deprem, yer kayması veya su basması gibi doğal afetlerin geçmesi ile gecikmiş itirazda bulunması mümkündür. Borçlunun adresinde bulunmadığı itirazda bulunamaması: Borçlunun ödeme emri tebligatının kabulü konusunda yetkili bir kişinin tebligatı alması ve borçlunun bu sırada bir seyahatte olması durumunda seyahatin bitimi ile gecikmiş itirazda bulunması mümkün olabilmektedir. Borçlunun gecikmiş itirazda bulunabilmesi için gerekli olan ikici şart ise neden olan engelin kalktığı günden itibaren üç gün içerisinde itiraz etmesidir. Borçlu gecikmiş itirazda bulunması sırasında zamanında bir itiraz yapamamasına neden olan konular için delillerini ibraz etmek zorundadır. Borçlunun gecikmiş itirazda bulunması sırasında borca yönelik yapacağı itirazı ve sebeplerini de açık bir şekilde belirtmek ve bunlar konusunda delilleri sunmak zorundadır. | İcra Takibine Gecikmiş İtiraz

Kesinleşen İcra Takibine İtiraz

İcra mahkemesi görülecek olan bu gecikmiş itiraz davalarını basit yargılama usulüne göre incelemektedir. Gecikmiş itiraz talebini alan İcra Mahkemesi ilk önce takibin durdurulmasının gerekip gerekmediğine karar vermektedir. Yedi gün içerisinde yapılan itirazlardan farklı olarak kendiliğinden icra takibinin durması mümkün değildir. Ancak İcra Mahkemesi gerekli görmesi durumunda geçici olarak bir tedbir amacı ile takibin durdurulmasına karar verebilmektedir. Borçlunun gecikmiş itirazının kabulü konusunda alacaklı itirazın kaldırılması yoluna başvurmak istiyor ise, İcra Mahkemesinin gecikme mazeretinin kabul edildiği duruşmada sözlü olarak borçlunun itirazının kaldırılmasını isteyebilmektedir. Böyle bir durumda icra mahkemesi yapacağı incelemelere devam ederek alacaklının itirazının kaldırılması talebini de inceleyerek karara bağlamaktadır. Bu durum İcra ve İflas Kanunun 65’inci maddesinin hükmü ile borçlunun gecikmiş itirazının hızlı bir şekilde kaldırılmasını sağlamak için alacaklıya tanınmış olan bir olanak olmaktadır. Alacaklı bu olanaktan faydalanmak istememesi durumunda İcra ve İflas Kanunun 68’inci maddesinde belirtilmekte olan altı aylık süre içerisinde İcra Mahkemesinden yapılan itirazın kaldırılması konusunda bir talepte bulunulması mümkündür. İcra Mahkemesinin borçlunun mazeretinin kabulü konusunda karar vermesinden önce itiraz edilebilmesi gibi bu nedenle takibin kesinleştiği gerekçesi ile borçlunun malları haczedilmesi durumunda, alacaklı İcra Mahkemesinin mazeretin kabulü kararının kendisine tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde genel mahkemelerden itiraz talebini veya itirazın kaldırılmasını isteyebilmektedir. Aksi bir durumda konulmuş olan haciz kalkmaktadır. | İcra Takibine Gecikmiş İtiraz

Bu haber toplam 402 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara