İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi
İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi, İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçe Örneği, İcra Takibine Yetki İtirazı Süresi, İcra Takibine Yetki ve Borca İtiraz Dilekçesi. İcra takibine yapılacak yetki itirazları dilekçe ile icra takibi başlatılan icra dairesine başvurulmak suretiyle gerçekleşmektedir. İcra takibi bilindiği üzere borcunu zamanında ödemeyen borçluya karşı alacaklının alacağını tahsil etmesine yönelik olarak devletin icra dairesi vasıtasıyla gerçekleştirdiği işlemlerdir. İcra takibi; takip talebi,
İcra takibine yapılacak yetki itirazları dilekçe ile icra takibi başlatılan icra dairesine başvurulmak suretiyle gerçekleşmektedir. İcra takibi bilindiği üzere borcunu zamanında ödemeyen borçluya karşı alacaklının alacağını tahsil etmesine yönelik olarak devletin icra dairesi vasıtasıyla gerçekleştirdiği işlemlerdir. İcra takibi; takip talebi, ödeme emri, haciz, satış ve paylaştırma gibi aşamalardan oluşmakta ve ödeme emrine itiraz borca veya borçla birlikte icra dairesinin yetkili olup olmadığına itiraz edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. İcra takibine yetki itirazı dilekçesi süresi içinde icra takibi başlatan icra müdürlüğüne verilmelidir. İcra takibi başlatan icra müdürlüğü kural olarak kendisinin yetkili olup olmadığını incelememekte süresi içinde yetki itirazı yapılmazsa yetkisiz olan icra müdürlüğünün icra takibi yapabilme hakkı ortaya çıkmaktadır.

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi Nereye Verilir?

İcra takibine itiraz dilekçesi alacaklının icra takibi başlattığı icra müdürlüğüne dilekçe ile itiraz etmek suretiyle yapılmalıdır. Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren yalnızca yetkiye itiraz edilebileceği gibi hem icra dairesinin ödeme emri ve icra takibi başlatma konusunda yetkisiz olduğuna hem de borca itiraz edilmesi mümkündür. Süresi içinde icra takibine yetki itirazı yapılmaz ise yetkisiz icra dairesi tarafından icra takibinin yürütülmesinde herhangi bir kanuni engel bulunmamaktadır.

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi Ne Zamana Kadar Verilmelidir?

İcra takibine itiraz edilmesi süresi içinde yapılmalıdır. İcra takibinde yetki itirazı süresi ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesinin ardından 7 gün içinde yapılmalıdır. Yetki itirazında bulunacak olan borçlu gerçekte hangi icra dairesinin icra takibi yapabileceği konusunda da ilgili icra dairesini yetki itirazında belirtmek zorundadır. Aksi takdirde yetki itirazı geçersiz sayılacaktır. İcra takibinde borçla birlikte yetkiye de itiraz edilecekse bu durumda borca ilişkin itirazla birlikte yetki itirazında da bulunulması zorunludur.

İcra Takibinde Yetki İtirazının Sonuçları Nelerdir?

İcra takibi ilamlı ve ilamsız icra takipleri olarak karşımıza çıkmaktadır. İlamlı icra takipleri mahkeme kararına dayanan borç konularını kapsamaktayken ilamsız icra takiplerinde yazılı belgelere dayanan icra takipleri söz konusudur. İlamlı icra takibi herhangi bir icra müdürlüğüne başvurmak suretiyle gerçekleşebileceğinden icra takibine yetki itirazı ilamsız icrada gündeme gelecektir. İlamsız icrada yalnızca yetkiye itiraz halinde alacaklı ya yetkili icra dairesinde yeniden icra takibi başlatabilir ya da itiraza karşı icra mahkemesine başvurarak icra takibinin yeniden başlatılmasını talep edebilir. İcra takibinde yetki ve borca itiraz dilekçesi şeklinde yapılmışsa bu durumda alacaklı mutlaka itirazın kaldırılmasını icra mahkemesinden talep ederek yetkili icra dairesinin ve borcun belirlenmesini istemelidir.

İcra Takibinde Yetki İtirazı Dilekçesi Hazırlama

İcra takibinde ödeme emri borçluya tebliğ edildikten sonra icra dairesinin yetkisiz olduğu düşünüyorsa;
  • İcra takibi dosya no,
  • Yetkiye itiraz eden borçlu bilgileri, adres ve kimlik numaraları varsa avukata ait bilgiler,
  • Alacaklı bilgileri, adres ve kimlik numaraları varsa avukata ait bilgiler,
  • Dilekçenin konusu,
  • Açıklamalar,
  • Talepler
İle yetki itirazı dilekçesi hazırlanarak ödeme emrinin yapıldığı icra müdürlüğüne itiraz edilmelidir. Dilekçenin konusunu yetki itirazı oluşturmakla birlikte yetki itirazı için yapılacak açıklamada borçlunun yerleşim yerinin aslında neresi olduğu açıklanmalı ve icra takibinin burada yapılması açıkça talep edilmelidir. İcra takibinin hangi icra müdürlüğünde açılacağı, yada özel durumlarda, sözleşmelerde veya çek ve senetlerde yetkili icra dairesi İcra Kanununda belirtilmiştir. Her ne kadar kanunda yetki hususu belirlenmiş olsada, yine de açılan icra takiplerinde itiraz söz konusu olabilmektedir. İcra müdürlüğü aracılığı ile ödeme emri borçlu tarafa tebliğ olmaktadır. İcra ödeme emrini tebliğ alınması ile itiraz süresi başlamış olmaktadır. Açılan icra emrine itiraz usulü açılmış icra türüne göre değişmektedir. İlamsız icra takiplerinde itiraz ile duran icra takibi, ilamsı, çek senet icra takiplerinde İcra mahkemesinin yetki kuralını inceleyerek karar veremketedir. Bu dava için borçlu kendisi itiraz etmesi halinde mahkeme harç ve masraflarını mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi Hakkında İstinaf Kararı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLEN EMTİANIN ZAYİ OLMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ. YETKİLİ İCRA DAİRESİNDEN DAVALI BORÇLUYA USULÜNE UYGUN GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNE SÜRESİ İÇİNDE BORCA VE FERİLERE İTİRAZ EDİLMİŞ OLDUĞU - İLK DERECE MAHKEMESİNİN İSTİNAFA KONU KARARININ KALDIRILMASI. Amerika’daki ofisine ulaştığının bildirildiğini, ancak daha sonra gönderinin tüm aramalara ve sorgulamalara rağmen bulunamadığını, gönderinin ABD’de yanlışlıkla imha edildiğinin sözlü olarak öğrenildiğini, bunun üzerine davalı sigorta şirketine ihtarname keşide edilerek zararının ödenmesinin talep edildiğini, ancak davalının müvekkilinin zararını karşılamaktan imtina ettiğini, alacağın tahsili için davalı aleyhine girişilen icra takibinin davalının itirazı sonucu durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. ÖZET: Dava, yurt dışına ihraç edilen emtianın zayi olması nedeniyle uğranılan zararın nakliyat sigorta poliçesi kapsamında sigorta şirketinden tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Yetkili icra dairesinden davalı borçluya usulüne uygun gönderilen ödeme emrine süresi içinde borca ve ferilere itiraz edilmiş olduğu ve eldeki itirazın iptali davasının koşullarının bulunduğu gözetilmeksizin yanılgılı değerlendirme ile karar tesisinde usul ve yasaya uyarlılık görülmemiştir. Makalede İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 296 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara