İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır?

İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır?
İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır sorusu ve açıklamaları bilgi amaçlı olmuştur. Gayrimenkuller, araç, satış talebinden itibaren nihayet iki ay içinde İcra Dairesi tarafından açık arttırma ile satılır. Satış masraflarının, Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde tespit edilmesi ile ihale...
İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır? İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Olur? Haciz mallarının satışının yapılması İcra İflas Hukuku tarafından düzenlenmiş olan maddelere dayandırılarak yapılmıştır. İcradan haciz edilmiş malların satışı yapılırken, kişiler ya da kurumlar arasında olan borcun ödenmemiş olması gerekir. Alacakları borçlarını alamadığı zaman, icra işlemlerini başlatış olur. Borçlu kişi açılan icraya itiraz etmezse, alacaklı bu defa haciz talebinde bulunur. Haciz talebi ile birlikte borçlu kişinin mallarına el konulmuş olur. Borçlunun Hacizli Malı Alacaklıya Doğrudan Teslim Edilemez. Kişinin mallarına el konulmasındaki amaç, söz konusu malların borç karşılığında paraya çevrilmesidir. Bunun için icra mal satış yapılır.

İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır?

Haciz edilmiş olan malların alacaklıya satışı doğrudan yapılamaz. Bu malların paraya çevrilmiş olması gerekir. Örneğin; borçlu kişinin televizyonu var. Bu televizyon borç ödenmesi karşılığında doğrudan alacaklıya verilemez. Fakat televizyon satılabilir ve satış sonrasında elde edilen para alacaklıya verilebilir. Bu nedenle icradan haczedilen malların satışı nasıl yapılır sorusunun cevabı önem taşımaktadır. Menkul ya da Gayrimenkullerin Söz Konusu Olduğu İcralar. İcra takibi sonrasında eğer alacaklı haciz talebinde bulunmamışsa, borçlunun kendisi de satış için talepte bulunabilir. Satış talebinde bulunmak için süreler kanun ile belirlenmiştir. Kanuna göre menkul malların haciz edilme tarihinden itibaren 6 ay içinde satış talebinde bulunulabilir. Söz konusu olan eğer gayrimenkuller ise satış talebinde bulunmak için geçmesi gereken süre en az 1 senedir. Menkullerin söz konusu olduğu icra satış işlemlerinde açık artırma yöntemi ile satış süreci gerçekleştirilmektedir. Altın ve Diğer Değerli Madenlerin İcra Satışı Yapılırken Değer Altı İşlem Yapılmaz. Altın ya da gümüş benzeri değerli madenlerin satışında, değer altı satış yapmak söz konusu değildir. İlgililerin talep etmesi doğrultusunda açık artırma yöntemi ile ya da pazarlığa dayanarak satış yapılması mümkündür. Malların ilk ihalede satılamaması halinde 10 gün sonrasında ikinci kez satış ihalesi gerçekleştirilmiş olur. Satış gerçekleştirilirken satış bedellerine KDV ve damga vergisi gibi masraflarında eklenmesi gerekir. Bu eklenen bedeller alıcı tarafından ödenmelidir. Söz konusu satışlar İcra Dairesi tarafından yapılmaktadır. İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır, konusu İcra iflas hukuku uygulamalarındaki en önemli süreçlerden birisi de icradan haczedilen malların satışı hususudur. İcra iflas hukukunda, kişiler veya kurumlar arasındaki borç alacak ilişkisinden doğan borçların ödenmemesi durumunda alacağın nasıl tahsil edileceğine yönelik esaslar belirlenmiştir. İcra ve iflas hukukunda mahkemeler re'sen karar veremediği için alacaklının talebi üzerine süreçler başlatılır, takip edilir ve sonuçlandırılır. Daha kolay anlaşılabilmesi için icra ve haciz aşamalarını şöyle özetleyebiliriz, herhangi bir sözleşme ya da anlaşmadan doğan borcun ödenmemesi durumundan alacaklının talebiyle icra işlemleri başlatılır. Bu aşamada eğer borçlu, borcuna itiraz etmez ya da ödemezse alacaklı tarafından haciz talebi yapılır. Haciz talebiyle birlikte, borçlunun borcuna yetecek kadar mallarına haciz işlemi uygulanır. Haczedilen malların yine borç karşılığında paraya çevrilmesi için satış işlemi yapılır. Bu icradan haczedilen malların satışı nasıl yapılır sorusunu yanıtlamaya çalışacağız.

İcradan Satış Süreci İlanla Başlar

Bu aşamada temel kural olarak, haczedilen malların alacaklıya satışı yapılamaz, paraya çevrilerek ödenmesi gerekir. Bir önemli hatırlatma daha yapmamız gerekirse; icra takibi sonrasında alacaklının haciz işlemi sonrası talep etmediği durumlarda borçlunun da satışı talep etme hakkı vardır. Satış talebine ilişkin kanunlarda süreler de belirlenmiştir. Buna göre menkul malların haciz işleminin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde gayrimenkullerin haczinde ise 1 yıl içerisinde satış talebinde bulunulması gerekir. Menkul ya da gayrimenkullerin söz konusu olduğu icradan satış süreçlerinde açık artırma yöntemiyle satış gerçekleştirilir ve satış süreci, birinci ve ikinci açık artırmanın tarihlerinin ilanıyla başlamış sayılır. Satış ilanı gazeteler ya da elektronik ortamlardan yapılabilir. Altın, gümüş gibi değerli madenlerin satışında değerlerinin altında satış söz konusu olmadığı gibi, tüm ilgililerin talebi durumunda açık artırma usulüne alternatif olarak pazarlık yöntemiyle de satış gerçekleştirilebilir.

İlk İhalede Yüzde 60, İkinci İhalede Yüzde 40 Kuralı Nedir?

Açık artırmalarda satışa konu olan malların menkul ya da taşınmaz olmasına göre belirlenen usuller uygulanır. İlk ihalede satılamayan mallar için ilk ihalenin ardından 10 gün sonra ikinci kez satış ihalesi gerçekleştirilir. Taşınmaz malların icra ihalesinde ilk satıştaki değer muhammen bedelinin yüzde 60'nın altında bir bedelle satış yapılamaz. İkinci ihalede ise satış bedeli muhammen bedelin yüzde 40’ının altında olamaz. Bu satış bedellerine KDV, tellaliye ve damga vergisi gibi masraflarda eklenerek alıcı tarafından ödenmesi gerekir.

İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır?

İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır sorusu ve açıklamaları bilgi amaçlı olmuştur. Gayrimenkuller, araç,  satış talebinden itibaren nihayet iki ay içinde İcra Dairesi tarafından açık arttırma ile satılır. Satış masraflarının, Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde tespit edilmesi ile ihale bedelinin, muhammen bedelin %50'sine satış masraflarının ilave edilmesi ile oluşan miktarı karşılayıp karşılamadığı belirlenmelidir. İcra Dairesi, gayrimenkulün bulunduğu yerin adetlerine göre en elverişli tarzda arttırma şartlarını tespit eder. Bunları ihtiva eden "Şartname", artırmadan önce en az 10 gün süreyle İcra Dairesinde herkesin görmesi için açık bulundurur. Arttırma, satıştan en az 1 ay önce ilan olunur. Ayrıca; bilinen ikametgahları varsa veya müessirleri varsa; ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve gayrimenkulün Tapu Sicilinde kayıtlı bulunan bütün ilgililere tebliğ olunur. Makalede İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır konusu bilgi için verilmiştir. Makalemizde İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 465 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara