İcradan Satış Nasıl Olur Hacizli Malların Satışı

İcradan Satış Nasıl Olur Hacizli Malların Satışı
İcradan Satış Nasıl Olur Hacizli Malların Satışı İcra takip emrine göre alacaklı alacağına tahsil edemediği durumlarda borçluya ait araç, taşınmaz bulunması durumunda bunların satışlarını isteyerek alacağını tahsil yoluna gidebilir. İcra müdürlüğünden Taşınmaz ile ilgili olarak hangi icra müdürlüğü bağlı ise o yer icra dairesine talimat yazdırılır...

İcradan Satış Nasıl Olur Hacizli Malların Satışı

İcra takip emrine göre alacaklı alacağına tahsil edemediği durumlarda borçluya ait araç, taşınmaz bulunması durumunda bunların satışlarını isteyerek alacağını tahsil yoluna gidebilir. İcra müdürlüğünden Taşınmaz  ile ilgili olarak hangi icra müdürlüğü bağlı ise o  yer icra dairesine talimat yazdırılır. Taşınmaz üzerinde bulunan takyidatları satışa esas olmak üzere tapu müdürlüğüne yazılarak son durum alınır. İcra dairesine satışa esas olmak üzere kıymet takdiri yapılması için talep ve masraf yatırılır. Kıymet takdiri ilgili borçlulara tebliğ edilmesi sağlanır. Kıymet takdirine itiraz olmaması durumunda kesinleştirilerek, icra müdürlüğünde satış günü alınır. Satışa ilişkin tebligatlar, yazışmalar ve satış ilanı yaptırılır. Satış gününde de ihaleye çıkarak satışı gerçekleşmiş olur. İcra müdürlüğünde satış işlemleri biraz uzun ve masraflı olmaktadır.

İCRADA ARAÇ SATIŞ TALİMATI

T.C. … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : …/… …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE İLGİ : Müdürlüğünüzün …Talimat sayılı dosyası. … Faiz ve masraflar hariç …TL borçlu … 'ın iş bu borçtan dolayı Müdürlüğümüzün ilgi dosyası ile haczedilerek muhafaza altına alınan aracın satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. Karar dairesinde; 1- Satış günlerinin tayini ile satış ilanının yaptırılması, 2- Satış ilanının aşağıda dökümü yapılan ilgililere tebliği ile aracın vergi borçlarının sorularak satışının yapılması ve neticenin Müdürlüğümüz dosyasına bildirilmesi rica olunur. …/…/… …İcra Müdürlüğü İLGİLİLER : 1- Vekili 2- Vekili NOT : Masraflar mahallinde karşılanacaktır. Dosya hesabı satış gününden önce Müdürlüğünüz dosyasına bildirilecektir.

TAPU SATIŞI İLE İLGİLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILAN YAZI

T.C. … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : …/ … E. … TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ALACAKLI : VEKİLİ : BORÇLU : TAPU KAYDI : Borçluların yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazının satışa esas olmak üzere tüm şerh ve takyidatı ile tapu kayıt örneğinin istenmesine karar verilmiştir. Karar gereğince anılan taşınmaz üzerindeki tüm şerh ve takyidatı gösterir tapu kayıt örneğinin Müdürlüğümüze gönderilmesi ve neticeden bilgi verilmesi rica olunur. …/ …/ … … İcra Müdürlüğü İcra Müdürü Mühür ve İmza

Bu haber toplam 526 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara