İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddi

İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddi
İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddi, İflas talebinin ertelenmesinin reddi iflasa tabi olan şirketlerin mal varlığı borçlarını karşılamayacak duruma gelmesi halinde, şirketin iflasının istenmesi halinde şayet şartlar karşılanıyorsa iflas talebi kabul edilir. Bu gibi durumlarda, şirketin iflas durumlarının ertelenmesi için iflas erteleme davası açılabilir. İflasın ertelenmesi talebinin reddi ise çeşitli durumlarda mümkün olmaktadır. Borçlunun iflasının ertelenmesinin mümkün olması için kanunlara göre hareket
İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddi, İflas talebinin ertelenmesinin reddi iflasa tabi olan şirketlerin mal varlığı borçlarını karşılamayacak duruma gelmesi halinde, şirketin iflasının istenmesi halinde şayet şartlar karşılanıyorsa iflas talebi kabul edilir. Bu gibi durumlarda, şirketin iflas durumlarının ertelenmesi için iflas erteleme davası açılabilir. İflasın ertelenmesi talebinin reddi ise çeşitli durumlarda mümkün olmaktadır. Borçlunun iflasının ertelenmesinin mümkün olması için kanunlara göre hareket edilmesi gerekmektedir. Borç sebebiyle iflas etmek üzere olan şirketin yönetim kurulu, bu borç durumunun iyileştirilebilir olduğuna dair proje sunmalıdır.

İflas Erteleme Nedir?

İflasın ertelenmesi, çeşitli sebepler dolayısı ile iflasına karar verilmiş olan şirketlerin dava aracılığı ile iflasın ertelenmesi talebidir. Mahkemeye yapılan bu talep sonucunda şirket yönetiminin iflası engelleyecek projeleri sunması gerekmektedir. Mahkeme iyileştirme projelerinin ciddi ve inandırıcı olması bu noktada oldukça önemlidir. Mahkemeye:
 • İflastan kurtaracak proje ve belgelerin sunulması gerekmektedir,
 • Bilgi ve belgeler bilirkişi tarafından incelenir,
 • Mahkeme aracılığı ile yapılan incelemeler sırasında yetkili ya da alacaklı olan kişiler de dinlenebilir.
Şayet mahkeme tüm bu süreçte şirketin iflas çözümlerini ciddiye alırsa ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesi yönünde karar verebilir. Ancak bu yöntemleri ciddi bulmazsa şirketin iflasına karar verecektir.

İflas Erteleme İçin Hangi Belgeler Gerekir?

İflas erteleme için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir. Bu belgelerin mutlaka avukat aracılığı ile toplanması ve dilekçenin avukat yardımı ile hazırlanması gerekmektedir. İflas ertelemesi için gerekli belgeler:
 • İflasın ertelenmesi için ortaklar kurulu ya da yönetim kurulu kararı,
 • Şirketlerin alacak ve borçlarını gösteren belge ve dosyalar,
 • Menkul malların liste ve belgeleri,
 • İyileştirme projeleri ve sunumları,
 • Öngörülen hedefe ilişkin tüm belgeler,
 • Kira kontratları,
 • İyileştirme hedefleri için sözleşmeler,
 • Marka tescil belgeleri,
 • Bilirkişi inceleme raporları,
 • İflasın ertelenmesi ile ilgili avukata teslim edilmiş vekaletnameler.
İflas erteleme süresi genellikle 1 sene olmaktadır. Ancak mahkeme kararına göre kesin süre belirlenecektir. Kayyım, mahkemenin belirleyeceği sürelerde iflası ertelenmiş olan şirketin ya da kooperatifin faaliyetlerine göre rapor oluşturacaktır. Ülkemizde oluşan ekonomik sıkıntıdan tüm şirketler gibi müvekkillerinin de etkilendiğini, kayyım ücretlerinin ödenmesinde aksama olduğunu, mahkemenin bu durumu olumsuz değerlendirerek ülke gerçeklerinden uzaklaştığını, Borca batıklığın azalma eğilimine girdiğini, alacaklıların daha da menfeatine olacak bu gelişmenin rapordaki derhal iflas kararına nazaran iflasın ertelenmesi kararı ile alacaklıların durumunun daha da kötüleşmemesi gereğine ilişkin şartın yerine getirilmemiş olduğu, şeklindeki görüşün maddi gerçekliğe uymadığını, Yargıtay içtihatlarına göre, oluşturulacak bilirkişi heyetlerinde konunun uzmanlarına yer verilmesi gerektiğini ancak dosyada görevlendirilen bilirkişi heyetlerinde müvekkilin iştigal konusunda uzman bir bilirkişi bulunmadığını, medya sektöründen uzman bulunmadığından raporun muhasebe ilkelerine göre hazırlandığını, Yerel mahkemenin gerekçesinin aksine, müvekkili şirketlerin iyileştirme projesinde yer verdikleri satış ve karlılık oranlarını fazlasıyla tutturduklarını, dava süresince hep kar ederek, kar marjlarını yüksek tuttuklarını, Müdahil Müyap ve ...bankası ile görüşülüp anlaşma imkanları yaratıldığını, prensip anlaşmasına varıldığını, yeni bir iyileştirme projesi ve sermaye arttırımı için istenen sürenin verilmediği gibi İİK.da konkordato ve iflas erteleme ile yapılacak değişikliklerin şirketlerinin lehine olacağını, bu yasal değişikliklerin beklenmesine ilişkin süre taleplerinin de reddedildiğini, yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmesini  talep ve istinaf etmiş; İflasın ertelenmesi taleplerinin gerek davanın başlangıcı gerek yargılama süresince  samimi olmadığı, davacı vekilinin son duruşmada davacı şirketlerin menkul ve gayri menkul mallarının bulunmadığı bu nedenle borçlarını ancak çalışarak ödeyebileceği, Her iki şirket yönünden sunulan iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı proje niteliğinin bulunmadığı, dava süresince verilen tedbir kararları nedeniyle alacaklıların dava tarihine göre durumlarının daha da kötüleşeceğinin bildirilmesi karşısında ilk derece mahkemesince yazılı şekilde karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı gibi, İİK.nda yapılacak değişikliklerin beklenmesi için talep edilen sürenin dava ile ile bir ilgisi olmadığı, revize iyileştirme projesi sunulması için süre verilmemesinin de yukarıda açıklanan nedenlerle ve özellikle ...vekilinin istinaf dilekçesine verdiği cevapta açıkladığı hususlar dikkate alındığında davacılar vekilinin istinaf taleplerinin reddine karar vermke gerekmektedir.

İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddi Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas:  2013/4279 Karar: 2013/4152 Karar Tarihi: 18.06.2013 İFLAS ERTELEME DAVASI - BANKALAR VASITASIYLA GELEN PARALARIN KAYYIMLARIN ONAYIYLA HARCANMAK ÜZERE ŞİRKET HESAPLARINA GEÇİRİLMESİ - TEDBİR KARARININ GEÇİCİ HUKUKİ HİMAYE NİTELİĞİNDE VERİLMESİNİN HATALI OLMASI - İTİRAZIN REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ ÖZET: Somut olayda, … tarihli müteferrik kararın ilgili bendinde şeklinde verilen tedbir kararları maddi hukuka dair haklara etki edebilecek nitelikte olmakla, geçici hukuki himaye niteliğinde verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, itirazın bu açıklamalar çerçevesinde ele alınması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, itirazın reddedilmesi doğru olmamıştır. İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI - ŞİRKETLERİN BORCA BATIK OLDUKLARININ SABİT BULUNMASI YANINDA PROJELERİN GEREK DEĞERLENDİRME VE GEREK UYGULAMA BAKIMINDAN CİDDİ VE İNANDIRICI OLMADIĞI - BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İLE VARILACAK SONUCA UYGUN KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davacı Turz. Taş. İnş. Tic. İth. İhr. Ltd. Şii'nin uzun vadeli borçlarının miktarı göz önünde tutularak mali durumunun belirlenmesi, diğer iki şirketin ise borca batık olduklarının sabit bulunması yanında, projelerin gerek değerlendirme ve gerek uygulama bakımından ciddi ve inandırıcı olmadığı göz önünde tutulup, eksiklikleri giderici bir bilirkişi incelemesi ile varılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve hatalı değerlendirmelerle karar verilmesi doğru değildir. (İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddi) Makalede İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddi konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 251 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara