İhalenin İptal Fesih Sebepleri Davası

İhalenin İptal Fesih Sebepleri Davası
Bilişim Hukuku ve Suçları Bilindiği gibi, dünyada yaşanan her türlü olayın güncelliği ve değişim göstermesi, hukukun ve her türden hukuki düzenlemenin de güncel, yeni ve çağdaş olması gereğini beraberinde getirir. Aksi halde hukuk, hiçbir zaman ulaşmak istediği “düzenleyici ve denetleyici” gayelerine ulaşamayacaktır. Bilişim Hukuku Davaları Öncelikle...
İhalenin İptal Fesih Sebepleri Davası, İhalenin feshinin iptal edilmesi davası İcra ve İflas Kanunu’nun 134. Maddesine göre düzenlenmiştir. İhalenin Feshi ve Neticesi başlığında incelenmiş ve düzenlenmiş olan ihalenin feshi davaları, icra aracılığıyla satışı yapılmış olan malların ihalesi kapsamında usulsüzlük olduğu iddiası ile açılmaktadır. İhalenin iptal fesih sebepleri davası icra mahkemeleri aracılığı ile şikayet sebebiyle talep edilebilir. Bunun yanı sıra pazarlık aracılığı ile yapılan satışların iptali için de genel mahkemelere başvurulabilir. Bu mahkemeler için görevli ve yetkili olan mahkemeler ise İcra Mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Bu noktada şayet ortaklığın giderilmesi talep ediliyorsa, Sulh Hukuk Mahkemesi görev almaktadır. Ancak taşınır satışlar söz konusu ise bu aşamada Vergi Mahkemesi görevli olmaktadır.

İhalenin Feshi Davası Ne Kadar Sürer?

İhalenin feshi davası süresi ihalenin yapıldığı günden itibaren başlar ve yedi gün ile sınırlandırılmıştır. Bu aşamada ihalenin gerçekleştiği gün sayılmamaktadır. İstisnai durumlar kapsamında usulsüzlüğün öğrenme tarihinden itibaren bu süre başlayabilir. Buna yol açan durumlar ise:
  • Satış ilanı tebliğ edilmesi gerekli olan şahsa bu bilgilerin usulüne uygun olarak iletilmemiş olması,
  • İhalede fesat sebepler ve yolsuzluk,
  • Satılmış olan taşınmazlarda bulunan esaslı niteliklerdeki hataların daha sonradan tespit edilmesi durumlarında şikayet süresi öğrenme tarihlerinden itibaren başlamaktadır.

İhalenin Feshi Davası Reddedilirse?

İhalenin feshi davasının reddi çeşitli durumlarda mümkün olmaktadır. Bu noktada ihalenin feshi için geçerli sebeplerin kanıtlanamaması ya da eksik olması halinde ihalelerin feshi davası reddedilecektir. İhalenin feshi için bazı sebepler gerekmektedir. Bu sebepler ise:
  • Satışı yapılmış olan ilanın tebliğ edilmemiş olması ya da usulüne uygun tebliğ edilmemiş olması,
  • Taşınmazların satışlarında satış ilanı ve satış tarihi arasındaki sürenin 1 seneden daha az olması,
  • Satışa esas alınmış olan kıymet taktirinin 2 seneden daha fazla sürede olması,
  • İhalede tellal olması,
  • İhalenin ilanda belirtildiği özelliklerden farklı olması,
  • İhalenin ilanda belirtildiği takvime uyumaması,
  • Süresinde satış istenmemesi nedeniyle haczin düşmüş olması gibi durumlar ihalenin feshi için uygun sebepler arasında bulunmaktadır.
İhalenin İptal Fesih Sebepleri Davası, ihalede yapılan usulsüzlükler nedeniyle açılan davalardır. Makalemizde ihale ve yargı kararları yer almıştır.

İhale Fesat Karıştırma Nedir? İhalenin İptal Fesih Sebepleri Davası

İhaleye Fesat Karıştırma, bir ihalenin gidişatına müdahalede bulunma ve onu kendi lehine çevirecek yasal olmayan işler yapmak olarak adlandırılabilir. Ülkemizde birçok ihale yapıldığı için bunların birçoğuna fesat karıştırma girişimleri olmaktadır. Bu girişimler çok ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. 4. Yargı Paketi aracılığı ile bu cezalar hafiflemiş olsa da yine de sonuçları ağırdır. İhaleye Fesat Karıştırma Nedir? diyen birisi için bu tanım yeterli olacaktır. Her ne kadar İhaleye Fesat Karıştırma Yargıtay Kararları ceza oranlarını bir nebzede olsa düşürse de yine de bu suçu işleyenlere verilen cezalar hapis cezası olmaktadır. Şu anda İhaleye Fesat Karıştırma Suçu 3 ile 7 yıl arasında değişmektedir. İhaleye fesat karıştırma davaları sonuçlandıktan sonra suçlu olan kişinin tutuklanması için belirli bir süre bulunmaktadır. Eğer bu süreye uyulmayacak olunursa İhaleye Fesat Karıştırma Zamanaşımı yaşanmış olunacaktır. İhaleye Fesat Karıştırma TCK’ya bakarak bu konu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Sizde bizimle irtibata geçerek konu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmalısınız.

İhalenin İptal Fesih Sebepleri Davası

ŞİKAYET DAVASI - BİRDEN FAZLA ALACAKLI BULUNDUĞUNDAN VE İHALE BEDELİNİN ALACAKLARI KARŞILAMADIĞINDAN SIRA CETVELİ YAPILMASININ ZORUNLU OLDUĞU. MAHKEMENİN VAKA VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİNDE USUL VE ESAS YÖNÜNDEN YASAYA AYKIRILIK OLMADIĞI. ÖZET: İcra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak alacaklının (alıcının) ihale bedelini yatırması gerekip gerekmediğinin belirlenmesi, sonrasında alacaklı aleyhine fark doğduğunun tespiti halinde ihale alıcısı-alacaklıya ihale bedelini yatırmak üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması gerektiği, İhale alıcısı-alacaklı aleyhine fark doğduğu henüz tespit edilmeden ihale alıcısı-alacaklıya ihale bedelini yatırması için süre verilmesi yönündeki tarihli memur işleminin yerinde olmadığı, her ne kadar mahkeme kararında istinaf talebinde bulunan borçlu adına yer verilmemiş ise de; bu eksikliğin dairece giderildiği, Dosya kapsamı, ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vaka ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık olmadığı ve hükümde kamu düzenine aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından davalı borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir. Makalemizde İhalenin İptal Fesih Sebepleri Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 208 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara