Tasarrufun İptali Davası Şartları

Tasarrufun İptali Davası Şartları
Bilişim Hukuku ve Suçları Bilindiği gibi, dünyada yaşanan her türlü olayın güncelliği ve değişim göstermesi, hukukun ve her türden hukuki düzenlemenin de güncel, yeni ve çağdaş olması gereğini beraberinde getirir. Aksi halde hukuk, hiçbir zaman ulaşmak istediği “düzenleyici ve denetleyici” gayelerine ulaşamayacaktır. Bilişim Hukuku Davaları Öncelikle...
Tasarrufun İptali Davası Şartları Nelerdir, Dava Nasıl Açılır? Tasarrufun iptal edilmesine yönelik dava Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’a uyum gösterecek bir şekilde düzenlenmiştir. Tasarrufun iptali davası İcra ve İflas Kanunu ile yürütülmekte olup bu dava için avukatlar ile çalışılması gerekmektedir. Tasarrufun iptali davasının şartları bulunmakta olup bu şartlara uyumluluk gösterenler tarafından dava açılabilmektedir. Tasarrufun iptaline yönelik davanın açılması için avukat desteği alınması gerekmektedir.

Tasarrufun iptali Davası Nedir?

Tasarrufun iptali davası, borçlu kişileri ilgilendiren bir dava türüdür. 3. Kişiler ile yaptığı tasarruf anlaşmalarından alacaklı kişilerin yararlanmamasına yönelik bir davadır. Tasarrufun iptali davasında alacaklı kişi gayrimenkulün satışını isteyebilme hakkı bulundurmaktadır. Dava sürecinde ise ilgili taşınmazın satışından gelen kazancın paylaşılmamasına ve alacaklının el koymamasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile yönetilen bir dava türüdür.

Tasarrufun İptali Davası Koşulları Nedir?

Tasarrufun iptaline yönelik açılan davanın birçok koşulu bulunmaktadır. Bu koşullara uyulduğu takdire tasarrufun iptali davası açılabilmektedir. Tasarrufun iptali davası şartları şu şekildedir;
  • Gerçek bir alacaklının bulunması ve alacaklının dava sürecinde yer alması
  • Tasarruf başlatılan resmi tarihten itibaren 5 yıllık süreç içinde davanın başlatılması
  • Tahsil işlemleri için icra takibinin başlatılması
  • Tahsil işlemleri için iflasın gerçekleşmesi
Tasarrufun iptali davası şartları arasında yer almaktadır.

Tasarrufun İptali Davası Kime Karşı Açılır?

Tasarrufun iptali davası iyiniyetli 3. Kişi ve borçlu kişiye karşı açılmaktadır. Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için karşıda hem borçlu birinin hem de 3. Bir kişinin bulunması gerekmektedir.

Tasarrufun İptali Davasını Kim Açar?

Tasarrufun iptali davasını, alacaklı olan kişi açabilmektedir. Ayrıca icra takibini başlatan ve yasal süreçten sorumlu olan kişi de tasarrufun iptal davasını açabilmektedir.

Tasarrufun İptal Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?

Tasarrufun iptal davasında yetki verilen ve başvurulması gereken mahkeme için kesin bir gereklilik bulunmamaktadır. Tasarrufun iptal davası için günümüzde Asliye Hukuk Mahkemeleri çalışmakta olup tüm süreçten Asliye Hukuk Mahkemeleri sorumludur. Ancak yasal yönergelerde yetkili mahkemeye yönelik net bilgiler bulunmamaktadır.

Tasarrufun İptali Davası Şartları

İcra İflas Yasasının 283/1 Maddesi benzetme yoluyla uygulanarak iptal ve tescile gerek olmaksızın taşınmazın ve aracın haciz ve satışına karar verilecektir.Tasarrufun İptali Davası, Elinde geçici Md.105 veya Kati Md.143 aciz vesikası bulunan alacaklılarca açılabilir. Tasarrufun İptali  davasında Tasarruf tarihi ile takip tarihi arasında Md. 280/1 maddede öngörülen 5 yıllık hak düşürücü sürede davanın kabulü ve davaya konu tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekir. Tasarrufun İptali Davası Şartlarından Biride borcun doğumunun tasarrufun tarihinden önce olmasıdır. Tasarrufun İptali Davasının Açılması şartlarından biriside icra takibi kesinleşmiş bir alacağın bulunmasıdır. Tasarruf Kardeşler arasında yapıldığı için İİK.nun 278/3-1 Maddesi gereğince bağışlama niteliğinde olup iptali gerekir. Tasarrufun iptali davalarında takibe konulan alacağın tasarruf tarihinden önce tahakkuk etmesi gerekmektedir. İİK.nun 278 Maddeis uyarınca Tasarruf tarihi ile haciz veya aciz yahut islasın açıldığı tarihler arasında 2 yıllık sürenin geçmediği hallerde tasarrufun iptaline karar verilebilir.

Tasarrufun İptali Davası Şartları Hakkında Örnek Karar

Tasarrufun iptali davası oluşu, davanın ayni değil şahsi nitelikte bir dava oluşu, davalı adına tapuya kayıtlı taşınmazın aynının dava konusu olmayışı, uyuşmazlık konusu olmayan malvarlığı üzerine ihtiyati tedbir konulmasının mümkün olmayışı karşısında, İlk Derece Mahkemesince, davalı adına kayıtlı taşınmaz üzerine daha evvel konulmuş olan ihtiyati tedbirin kaldırılması talebinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmakla, davalı tarafın istinaf talebinin kabulü ile, İlk Derece Mahkemesince davalıya ait tasarrufa konu taşınmaz üzerine konulan ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir. Ayrıca konuyla bağlantılı konu olan tasarrufun iptali davası nasıl açılır hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Bu haber toplam 300 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara