Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?
Vasiyetname Nasıl Düzenlenir, Vasiyetname Kaç Çeşittir, Vasiyetnameden Dönülebilir Mi, Vasiyetname Nasıl Yazılır Örneği, Vasiyetname İçin Hangi Ücretler Alınır.

Vasiyetname Nasıl Düzenlenir? Vasiyetnameyi düzenleme yetkisi notere aittir. Kişi resmi vasiyetname hazırlamak istiyor ise; notere bir memur ile beraber gitmek zorundadır. Noterde yapılacak her işlem için işlemin türüne göre ücret alınır.

Bu ücretler seneler içerisinde değişmektedir. 2019 yılı için bir vasiyetname düzenleme ücreti 223.30 TL’dir. Bu ücret 2018 yılında, 180.39 TL olarak ödenmiştir. Ayrıca noter işlem ücreti olarak 4.94 TL almaktadır. Eğer yabancı birinin vasiyetnamesi düzenlenecek ise düzenleme masrafına bir de çevirme ücreti eklenir.

Vasiyetnamenin Türkçe diline çevrilebilmesi için kişi 55.99 TL ödemelidir. Vasiyetnamesinin noterde saklanmasını istiyor ise eğer; saklanacağı her yıl başına 15.63 TL ödemesi gereklidir.

Vasiyetçinin Yabancı Olması Durumunda Vasiyetnameyi Kim Düzenler?

Vasiyetçinin yabancı bir kişi olması veya Türkçe bilmemesi durumunda; bir tercüman tutulur. Bu tercüman vasiyetnameyi Türkçeye çevirir.

Yabancı dilde yazılmış olan vasiyetnameye Türkçeye çevrilmiş olan yazı da eklenir. Eğer noter vasiyetnamenin yazıldığı dili biliyor ise; tercüman talep etmeme hakkına sahiptir. İsteği doğrultusunda vasiyetnameyi kendisi Türkçeye çevirebilir.

Vasiyetname Nasıl Düzenlenlenir? Vasiyetname Kaç Çeşittir?

3 çeşit vasiyetname vardır:

Resmi Vasiyetname: Resmi bir memurun katılımı ile noter huzurunda, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen maddeler esas alınarak hazırlanan vasiyetnamedir. Aynı zamanda vasiyetname hazırlanırken 2 adet şahidin de bulunması gereklidir.

Bu şahitler vasiyetnameyi hazırlayan kişinin akrabası olması durumunda vasiyetname geçersiz sayılır. Okuma yazma bilenler için ayrı okuma yazma bilmeyenler için ayrı şekilde resmi vasiyetname hazırlanır. Vasiyetnamenin üzerinde; memura teslim edildiği tarih ve imzası bulunmak zorundadır.

El Yazılı Vasiyetname: Tamamının vasiyetnameyi hazırlayan kişinin el yazısı ile yazılmış olması gerekmektedir. Aksi durumda vasiyetname geçersiz sayılır. Kişi kendi el yazısı ile vasiyetnamenin yazıldığı tarihi yazmalı ve imzasını da atmalıdır. Kişi vasiyetnameyi kaybedebilme ihtimali olduğunu düşünüyor ise, dilerse notere veya sulh hukuk hakimine el yazılı vasiyetnamesini bırakabilir.

Sözlü Vasiyetname: 2 şahit ile birlikte sözlü olarak yapılan vasiyetname çeşididir. Daha sonra şahitler vasiyetnamenin sözlü belirtilen maddelerini sulh hukuk hakimine bildirirler. Şahitlerin okuma yazma biliyor olması gereklidir ve sözlü vasiyetin geçerli olabilmesi için kişi öldükten hemen sonra bildiriminin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılması gereklidir.

Sözlü Vasiyetnameyi Kimler Hazırlayabilir?

Resmi vasiyetname ya da el yazılı vasiyetnameyi hazırlayabilme imkanı olmayan kişiler sözlü vasiyetnameyi hazırlayabilir. Diğer vasiyetnamelerden birini hazırlayabilme imkanı olan bir kişi sözlü vasiyetname hazırlamış ise vasiyetnamesi geçersiz sayılır.

Vasiyetname Kaç Yaşında Yazılır?

Vasiyetname hazırlayabilmek için kişinin minimum 15 yaşında olması gereklidir. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt etme gücüne sahip olabilecek yaş olarak yasak olarak 15 yaş belirlenmiştir.

15 yaşından küçük bir kişi vasiyetname yazamaz. Yazsa dahi bu vasiyetname geçerli olmayacağı için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vasiyetnamenin açılması için bir dilekçe verilemez.

Vasiyetname Yazabilmek İçin Maksimum Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

Vasiyetname yazabilmek için maksimum bir yaş yoktur. Kişinin ölmeden önce ve 15 yaşından sonra herhangi bir zaman diliminde yazması yeterlidir. Fakat belirli bir yaşın üzerindeki kişiler için ayırt etme güçlerini yitirmediklerini ve akli dengelerinin yerinde olduğunu kanıtlamaları gereklidir.

Eğer kişi yaşlı ve noter huzurunda vasiyetname hazırlayacak bir kişi ise vasiyetnamesinin resmi olarak onaylanabilmesi için ayırt etme gücünün var olduğunu ispatlamalıdır.

Kişi herhangi bir baskı altında kalmışsa, biri tarafından kandırılarak vasiyetname hazırlandıysa; bu ispatlandığı takdirde vasiyetnamesi iptal edilir. Bu tarz itiraz süreçleri, kişilerin yaşlı olduğu dönemlerde yazdığı vasiyetnameler için daha hızlı sonuçlanır.

Vasiyetname Kaç Para Tutar?

2019 yılı itibari ile vasiyetname hazırlayan bir kişinin vereceği toplam para; 700 ile 3000 TL arasındadır. Bu miktar her yıl düzenli olarak güncellenmektedir ve 2018 yılına göre vasiyetname ücreti artmıştır.

2019 yılındaki vasiyetname ücretlerinin dağılımları; 6 Nisan 2019 tarihinde resmi gazetede, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı bir yazıda madde madde bildirilmiştir.

Vasiyetname İçin Hangi Ücretler Alınır?

Vasiyetname hazırlayan bir kişinin ödediği toplam paranın dağılımı 2019 için şu şekildedir:

  • Noter ücreti; 4.94 TL’den başlar.
  • Düzenleme ücreti; 223.20 TL’dir.
  • Yazı ücreti; 6.77 TL’dir.
  • Çevirme ücreti; 55.99 TL’dir.
  • Karşılaştırma ücreti; sayfa başına 6.77 TL’dir.
  • Tescil ücreti; işlem başına 2.12 TL’dir.
  • Emanetlerin saklanması ücreti; yıllık 15.63 TL’dir.

2018 senesi için noterde bir vasiyetname düzenleme işleminde alınan para 180.39 TL’dir. Ayrıca 2018 yılı için noter ücreti 3,99, yazı ücreti 5.47 TL, çevirme ücreti 45.25 TL, karşılaştırma ücreti 5.47 TL, tescil ücreti 1.71 TL ve emanetlerin saklanması ücreti 12.63 TL’dir.

Vasiyetname Nasıl Yazılır Örneği

Örnek olarak resmi bir vasiyetname yazarken; resmi memur yazmaya içinde bulunulan yıl, ay ve günü yazarak başlanır. Resmi memur önce kendisini tanıtır ve çalıştığı noterin adını yazar.

Mirası bırakacak olan kişinin yanına gelip, vasiyetnamesini yazmasını talep ettiğini bildirir ve mirası bırakacak olan kişinin kimlik bilgilerini, adresini yazar. Daha sonra da eğer tanık var ise; tanıkların isimlerini, kimlik bilgilerini ve adreslerini yazar.

Tanıkların tanıklığa engel bir halleri olmadığı yazılır ve sonrasında yazıya mirası bırakacak olan kişinin beyanları ile devam edilir. ’’Vasiyet eden söze şu şekilde başladı.’’ şeklinde başlanır ve vasiyette yer olacak olan maddeler yazılır. Bitiş ise; ’’Sözlerini şu şekilde bitirdi.’’ şeklinde yapılır.

Sonrasında resmi memur kaleme aldığı bu vasiyetnameyi, mirası bırakacak olan kişiye okuttuğunu ve onun da gerçek isteklerinin yazıldığını onayladığını bildiren bir cümle yazar. En son tarih ile birlikte mirası bırakacak olan kişi, resmi memur ve tanıklar vasiyetnameyi imzalar.

Vasiyetnameden Dönülebilir Mi?

Kişi kendi isteği doğrultusunda noter onaylı vasiyetnamesini gerçi çekebilir. Bu hakkı her zaman vardır.

Bu haber toplam 332 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara