İki Haklı İhtar İle Tahliye | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

İki Haklı İhtar İle Tahliye

İki Haklı İhtar İle Tahliye

[vc_row triangle_shape=”no”][vc_column][vc_column_text]

Kiracı ile kira sahibi olan kişilerin arasındaki temel kuralların düzenlendiği kira sözleşmelerine göre kiracının hangi tarihlerde ne kadar bir kira bedelini ödemesi gerektiği açık bir şekilde ifade edilmiştir. | İki Haklı İhtar İle Tahliye

Aylık periyotlar şeklinde kiraların alınması konusunda herhangi bir yasal düzenleme olmasa da bu uygulama herkes tarafından kabul edilerek sürdürülmektedir.

Kira sözleşmeleri üzerinde kiracı ile kira sahibi arasındaki haklar konusunda herhangi bir anlaşmazlık için düzenleme yapılmamışsa bu durumda Borçlar Kanunu’nda yer alan maddelere göre kişilerin haklarını talep etmesi söz konusu olabiliyor.

Ancak bu noktada sözleşmenin geçerliliğinin dayandırıldığı noktalar itibarıyla bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bu açıdan söz konusu anlaşmazlık konularının  avukat yardımıyla yönetilen bir süreç içinde sonlandırılması isabetli olacaktır.

Kira sahibi kira sözleşmesinde belirtildiği şekilde kirasını ödemeyen kişiler hakkında yasal olarak maddi zararının karşılanması ve haklarının kendisine iade edilmesini sağlamak üzere haklarını kullanabilmektedir.

Kira sözleşmesinin feshedilmesi ve kiracının tahliye edilmesi gibi aşamaları içinde bulunduran süreçten önce kiracıya ihtarname ile durumun belirtilmesi de gerekmektedir. İhtarnamede kira sözleşmesinin feshinin neye dayandırıldığı belirtilirken aynı zamanda tahliye işleminin yapılmasına yönelik gerekli işlemlerin başlatılabileceği de vurgulanmaktadır.

İhtarnameler söz konusu olduğunda pek çok kişi sadece noter aracılığı ile ihtar yoluna gidebileceğini biliyor.

Ancak kira sahibi olan kişilerin özellikle ödenmeyen kiralardan dolayı sözleşmenin feshi ve hak taleplerinin iletilmesi ortaya çıktığı durumlarda icra takibi yoluna başvurarak hak talebinde bulunması daha isabetli bir tercih olacaktır.

İcra takibi ile hak talebinde bulunmak kiracı için ekstradan harcama anlamına gelen noter masraflarından da kurtulmasını sağlayacak ve en kısa sürede davadan sonuç elde edilmesine olanak sağlayacaktır.

Kişilerin ihtar işlemini yaparken zamanaşımı süresi olarak belirlenmiş 30 günlük süre sınırına uyarak hareket etmesi gerekmektedir. Buna dikkat edilmeyen durumlarda tahliye davasının açılması hakkı kaybedilebilmektedir.

Tahliye davalarının iki haklı ihtar ile gerçekleşeceği durumlarda dikkat edilmesi gereken noktaların başında kira sözleşmelerinin üzerinde yer alan muacceliyet şartının bulunması zorunluluğu gelmektedir.

Türk Borçlar Kanunu’na göre kişilerin uyması gereken bu şart yine aynı kanunda ifade edilen kiracı aleyhine düzenleme yasağına göre geçersiz olarak sayılmaktadır. Kiracının Türk Ticaret Kanunu uyarınca tacir olarak değerlendirildiği ve davaya konu olan yerin bir işyeri olduğu durumlarda ise muacceliyet şartının sözleşme serbestisi olarak kanunda yer alan ifade kapsamında değerlendirilerek geçerli olması sağlanacaktır.

Bu noktadan hareketle tacir sıfatına sahip olarak değerlendirilen kiracıların iki haklı ihtar gerekçesi ile haklarında tahliye işlemi başlayacağı zaman söz konusu şartı kira sözleşmelerine dahil etmemelerine dikkat edilmelidir. | İki Haklı İhtar İle Tahliye

İki Haklı İhtarla Tahliye Davalarında Zamanaşımı Süresi

Kiracıların tahliyesini haklı gerekçelerle yasal olarak gerçekleştirmek isteyen kişilerin tahliye davalarını açabilmesi için ihtar yoluna aynı kira yılı içerisinde başvurmuş olması gerekiyor.

Sulh hukuk mahkemeleri tarafından görülen bu davalarda kişilerin haklarını kaybetmemeleri adına mutlaka zamanaşımı sürelerine uygun bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

Dava açmak isteyen kişilerin kira sürelerinin bitmesini takip eden bir aylık süre içinde davalarını açmış olması gerekiyor. Kişiler bu süre içinde yasal haklarını kullanmazlarsa aynı kira yılı şartı sebebiyle bir sonraki yılı beklemek zorunda kalacaklardır. | İki Haklı İhtar İle Tahliye

İki Haklı İhtarla Tahliye Davası Açma Süreci

Tahliye davalarının iki haklı ihtar ile açılacağı durumlarda davalı olan kiracının ikamet etmekte olduğu yerde ya da icra işleminin yapılacağı yerde bulunan mahkemede açılması gerekmektedir.

Kamu düzenini ilgilendirmeyen davalardan sayıldığı için kira sözleşmesinin konusu olan tarafların yetki sözleşmeleri ile genel yetkinin ortadan kalkmasına yönelik bir eğilimle karşılaşmaları söz konusu değildir.

Buna göre tarafın talebi doğrultusunda yer mahkemelerinde ya da genel yetkili mahkemelerde davaların açılması mümkün olabiliyor. Bundan dolayı yetki itirazlarının ancak ilk itiraz olarak ileri sürülmesi söz konusu olmaktadır.

İki haklı ihtarla tahliye davasını açmak için kira sözleşmelerine konu olan işyeri ya da konutun belediye sınırlarına dahil olması ve musakkaf olarak bilinen üstü örtülü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Eğer bu yerler Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilen yerlerdense bu durumda iki haklı ihtarla tahliye davalarının açılması mümkün olmuyor.

Dava açmak isteyen kişilerin mahkemeye kira sözleşmelerinin bitişini takip eden bir aylık sürede başvuru yapması gerekmektedir. Bu süre kısıtlamasının yanı sıra bir kira yılı içinde iki haklı ihtara sebep verecek eylemlerin meydana gelmesine de ayrıca dikkat edilmelidir.

Eğer kiracı ihtarların tebliğ edilmesinin ardından ödeme yapmışsa bu durum kiracının haklarını talep etmek üzere iki haklı ihtarla tahliye talebini yinelemesinin önüne de geçmemektedir. | İki Haklı İhtar İle Tahliye

Tahliyeye İlişkin İhtarname Nasıl Hazırlanır?

Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre kira sözleşmelerinde belirtilen şartlara uyulmadığı takdirde kiracılara karşı kira sahibi olan kişiler ihtar vasıtasıyla hak taleplerinde bulunabiliyorlar.

İhtarnameler hazırlanırken kişiler kendileri ve vekilleri hakkındaki bilgilerle birlikte kime ihtarın gönderildiğine ilişkin belgelere de yer vermesi gerekiyor.

Buna ek olarak ihtarname konusunun da açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. İhtarda kiracının yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde hakkında tahliye ve alacak davası açılacağını da bilmesi gerekmektedir.

Makalemizde İki Haklı İhtar İle Tahliye konusu bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Diğer makaleleri Tahliye davaları konusundan okuyabilirsiniz.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri