Evden Çıkmayan Kiracıya Ne Yapılır?

Evden Çıkmayan Kiracıya Ne Yapılır?
Evden Çıkmayan Kiracıya Ne Yapılır? | Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Nedir? Türkiye’deki evlerin büyük çoğunluğu bir kira sözleşmesine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle, günlük yaşamda pek çok defa “kira sözleşmesi”, “kiracı”, “tahliye” gibi kavramlarla karşı karşıya kalırız. Git gide daha çok önem arz eden kira hukuku, bu yönde Türk Borçlar...
Evden Çıkmayan Kiracıya Ne Yapılır? Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Nedir? Türkiye’deki evlerin büyük çoğunluğu bir kira sözleşmesine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle, günlük yaşamda pek çok defa “kira sözleşmesi”, “kiracı”, “tahliye” gibi kavramlarla karşı karşıya kalırız. Git gide daha çok önem arz eden kira hukuku, bu yönde Türk Borçlar Kanunu’nun ayrıca düzenlemeler getirmesini gerekli kılmış; Türk hukukunu bu yönde güncellemeler yapmaya sevk etmiştir. En son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim: Kira hukukunda, kiralayan ile kiracı arasındaki ilişkilerde kanun koyucu genellikle kiracının tarafını tutmaktadır. Dünyadaki öteki hukuk devletlerinin de yönelimi bu şekilde olduğundan, Türk kanun koyucusu kendisini dünya ile hemfikir hale getirmiştir. Türk hukukunda, kira ilişkilerini düzenleyen hukuki düzenlemeler, genellikle Türk Borçlar Kanunu’nda yer almaktadır. Buna göre, TBK md.299 uyarınca, kira sözleşmesinin tanımı şudur: “Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırıla kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” Taraflar bu sözleşmeyi kurarken, belirli bir süreye bağlı kalarak akdedebilecekleri gibi ya da sözleşmeyi belirsiz bir süre için de kurabilirler. Bu nedenle, sözleşmenin ayakta kaldığı süre boyunca tarafların birbirlerine karşı vazgeçilmez birtakım yükümlülükleri vardır. Zaten genellikle sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin talepler, bu yükümlülükler gereğince yerine getirilmediği için gerçekleştirilmektedir. Örneğin, kiracının çevreye ve kiralanana özen göstermek, yan giderlere katılmak gibi bazı yükümlülükleri vardır. Keza, kanundan doğan bir diğer borcu ise, kira bedelini zamanında ödemek ve zamanı geldiğinde kiralananı asıl sahibine iade etmektir. Yani, kira sözleşmesinin son derece önemli ve güncel bir sözleşme olduğunu belirtmek gerekir. | Evden Çıkmayan Kiracıya Ne Yapılır?

Kira Sözleşmesi Hangi Nedenlerle Sona Erdirilir? Evden Çıkmayan Kiracıya Ne Yapılır?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, bir kira sözleşmesinin basit bir şekilde sona erdirilmesi mümkün değildir. Uygulamada, çoğunlukla kiralayanın sona erdirme talebinde bulunduğunu gördüğümüz için kiralayan adına konuşursak, kiralayanın kiracıyı evden/iş yerinden vs. çıkarabilmek için, Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilmiş olan “haklı sebeplere” sahip olması gerekir. Bunlar, özetle şu şekilde ifade edilebilir:
  • Mal sahibinin veya ailesinden bir ferdin söz konusu taşınmaza olan haklı ihtiyacı,
  • Taşınmazın yeniden inşa ya da imar edilmesi, tadilata sokulma zorunluluğu,
  • Kiracının kiralayana bir “tahliye taahhüdü” vermiş olması, (Kiracının belirli bir tarih için kiralayana karşı kayıtsız ve şartsız olarak kiralanan şeyi tahliye edeceğine dair taahhütte bulunmasıdır. Yazılı olması gerekir.)
  • Kira bedelinin kiracı tarafından zamanında veya hiç ödenmemesi durumunda kiralayanın iki defa ihtarname göndermiş olması,
  • Kiracının aynı ilçe/belde sınırları içerisinde oturmaya elverişli başka bir konutunun bulunduğunun öğrenilmesi neticesinde mal sahibinin iyiniyete dayanan bir tahliye talebinde bulunmasıdır.

 Evden Çıkmayan Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Süresiz bir kira sözleşmesinin 15 yıldır ayakta olması durumunda, kiralayanın “tahliye davası” açmadan, usulüne uygun bir fesih bildirimiyle kira sözleşmesini feshetmesi mümkündür. Kiracıyı evden çıkarmak için şunlar yapılmalıdır: Yetkili icra müdürlüğüne, kira kontratının orijinal suretini götürerek başvurmak gerekir. Eğer sözleşme sözlüyse, vergi ödemeye gerek kalmadan da icra takibi başlatılabilir. İcra müdürlüğüne başvurulduktan sonra, icra müdürlüğünce düzenlenen ödeme emri”, 30 gün mühlet tanınmak suretiyle kiracıya gönderilir. (Eğer kiracının kefiline gönderilecekse, bu süre 10 gündür.) Evden Çıkmayan Kiracıya Ne Yapılır?

Evden Çıkmayan Kiracının Tahliyesi ve Süreleri

Kiracının, bu emre 7 günlük bir itiraz etme süresi vardır. Yalnız, kiracı itiraz etse de etmese de, 30 günlük süre mutlaka beklenmelidir. Bu süre beklemeden tahliye davası açılamaz. Eğer 30 gün içerisinde kira bedeli ödenmez ve kiralayan tarafından icra mahkemesine dava açılırsa, mahkeme tahliyeye karar verir. Birikmiş kira bedelinin tahsili için ise, ayrıca bir ifa davası açmak gerekir. Kaldı ki, ödeme emrine uyularak kira bedeli ödenmiş olsa bile, sözleşme sona erdiği için tahliye yine gerçekleşir. Ödeme yapılması, sadece ayrıca bir “ifa davası” açılmasının önüne geçer. | Evden Çıkmayan Kiracıya Ne Yapılır?

Bu haber toplam 1067 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara