Kira Sözleşmesi Örneği Çeşitleri

Kira Sözleşmesi Örneği Çeşitleri
Kira Sözleşmesi Örneği Çeşitleri İki çeşit kira sözleşmesi vardır; Yazılı kira sözleşmesi ve Sözlü kira sözleşmesi.Kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılmasında ispat açısından sayısız fayda vardır. Hatta aktin noterde yapılması, gelecekte olabilecek anlaşmazlıkların kolay yönden çözümü açısından sağlıklı bir yoldur. Zira noterde yapılan bir...
Kira Sözleşmesi Örneği çeşitleri Nelerdir? Kira kontratı için sözleşme örnekleri genel olarak mülk sahibi ve kiracı arasındaki hukuka dayanmaktadır. Mülk sahibi olan kişiler, farklı kişilere ev ya a iş yerlerini belirli bir miktar karşılığında kiralamaktadır. Mülkü kiralayan taraf ev sahibi ya da mülk sahibidir. Öte yandan bu mülkü kiralayanlar da kiracı sıfatı ile karşılık bulmaktadır. Kira sözleşmesi örneği çeşitleri de bu noktada hem kiracı hem de mülk sahibi için önem taşımaktadır. Kira ve mülk sahipleri kapsamında en çok talep edilen hizmetler ise:
 • Ödenmeyen kira borçları,
 • İhtiyaç sebebiyle evin tahliye edilme davaları,
 • İşyeri ve konutlar için kira sözleşmeleri,
 • Kira tespit davalarının açılması,
 • İşyeri ya da konutların inşa süreçleri,
 • Tahliye davaları olarak özetlenebilir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Örnek kira sözleşmesi genellikle konut ve işyerleri için yapılmaktadır. Bu aşamada borç yükleyen ve borç alacakları arasında hukuksal bir anlaşma yapılmış olur. Kira sözleşmeleri günümüzde yaygın olarak kullanılır. Bundan dolayı da farklı uyuşmazlıklar sebebiyle davalara konu olmaktadır. Kira sözleşmeleri belirli süreler için yapılmaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli detay ise kiracı sözleşmenin bitiminden 15 gün öncesinde kadar bildirim yapmamışsa, kira sözleşmesi aynı koşullarda bir sene daha uzar. Genel olarak yazılı şekilde düzenlenmiş olan kira sözleşmeleri kapsamında talep edilenler belirtilmektedir. Bu sözleşmeler noter huzurunda imzalanır. Kira sözleşmesi kapsamında evin demirbaşlarının yazılması oldukça önemlidir. Depozito bedelinin yanı sıra elektrik, su doğal gaz ve aidat gibi masraf kalemlerinin masrafların kim tarafından üstlenileceği de ifade edilmelidir.

Kiracılar Hangi Durumlarda Evlerinden Tahliye Edilir?

Ödenmeyen kira bedeli sebebiyle tahliye durumu oldukça yaygındır. Bu aşamada Borçlar kanunu’na göre 6098 sayılı olan hükümlere göre belirli durumlarda ev sahibi kiracıyı evinden çıkarabilir. Bu sebepler ise:
 • Ödenmemiş olan kira borçları,
 • Yazılı Tahliye Taahhüdü Alınması
 • Kiralayanın Konut ve İşyeri ihtiyacının ortaya çıkması,
 • Taşınmazın yeniden inşa edilmesi,
 • Kira akdinin 10 seneyi tamamlaması,
 • Geçerli gerekçelerle 2 defa kiracıya ihtar yapılması

Kira Sözleşmesi Örneği Çeşitleri

Birçok konuda olduğu gibi kiracı ile mülk sahibi arasındaki alışveriş de bir hukuka dayanır. Mülk sahipleri, kendi evlerini ya da işyerlerini belirlenen bir bedel ile bir başkasının kullanımına sunmasına kira işlemi denir. Mülkü kiralayan taraf ev sahibi ya da mülk sahibi olarak tanımlanırken, bu mülkü kiralayanlar da kiracı olarak adlandırılır. Mülk sahibi ile kiracı arasındaki alışverişe de kiralama işlemi denir.

Kira Sözleşmesi Nedir? Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira hukukuna dair en çok avukatlık hizmeti talep edilen konuları şöyle sıralayabiliriz: Ödenmeyen kira veya ihtiyaç nedeniyle açılan tahliye davaları, işyeri ve konutlar için kira sözleşmelerinin hazırlanması, kira tespit davalarının açılması işyeri ya da konutun yeniden inşa süreçlerinde tahliye davaları...

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmeleri genellikle konut veya işyerleri için düzenleniyor olsa da; filo kiralama, finansal kiralama, ürün hasılat kiralanması gibi durumlar için de kullanılır. Her iki tarafada borç yükleyen bir sözleşme türü olan kira sözleşmeleri, kiracıya kullanma ve yararlanma hakkı verir. Kira sözleşmeleri çok yaygın olarak kullanıldığı için birçok farklı uyuşmazlık nedeniyle davalara konu olur. Kira sözleşmeleri süresiz olarak ya da belirli bir süre için yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; belirli süreli bir kira sözleşmesi yapılmışsa kiracı sözleşmenin sona ereceği tarihten 15 gün öncesine kadar herhangi bir bildirim yapmadıysa kira sözleşmesi aynı şartlarla bir yıl daha uzatılmış kabul edilir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Çoğunlukla yazılı olarak düzenlenen kira sözleşmelerinde, herhangi bir şekil şartı yoktur ve sözlü olarak da yapılabilir. Ancak herhangi bir uyuşmazlık durumunda iddianın ispat edilebilmesi için yazılı olarak düzenlenmesi ve hatta sonraki süreçte imzaların inkar edilememesi için noter huzurunda imzalanması da çok önemlidir. Kira sözleşmeleri hazırlanırken dikkat edilecek olan bir diğer önemli husus da ev ya da işyerindeki demirbaşların yazılması ve evin mevcut durumunun detaylı olarak açıklanmasıdır. Finansal konularda anlaşmazlığa sebebiyet vermemek için kira artış oranı, depozito bedeli ve bu bedelinin hangi masrafları kapsayacağı ya da kapsamayacağı, elektrik, su doğal gaz ve aidat gibi masraf kalemlerinin masrafların kim tarafından üstlenileceği tam olarak açıklanmalı.

Kiracı Hangi Durumlarda Tahliye Edilebilir?

6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki durumlarda mülk sahibi kiracıyı tahliye etme hakkına sahiptir. Bu gerekçeleri şöyle sıralayabiliriz:
 • Ödenmeyen Kira Bedeli
 • Yazılı Tahliye Taahhüdü Alınması
 • Kiralayanın Konut ve İşyeri İhtiyacı
 • Taşınmazın Yeniden İnşası
 • Kira Akdinin 10 Seneyi Doldurması
 • Haklı Sebeple 2 İhtar Yapılması

Yargıtay Kararı - Kira Sözleşmesi Örneği Çeşitleri

KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA - DAVA DEĞERİNE BAKILMAKSIZIN DAVAYA BAKMA GÖREVİNİN SULH HUKUK MAHKEMESİNE AİT OLMASI - GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Somut olayımızda; dava, kira sözleşmesinden kaynaklanmakta olup dava 13.06.2013 tarihinde açılmıştır. Dava tarihinde yürürlükte olan HMK. 4/1-a maddesi gereğince dava değerine bakılmaksızın davaya bakma görevi Sulh Hukuk Mahkemesine aittir. Bu nedenle mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde işin esası hakkında karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. (Kira Sözleşmesi Örneği Çeşitleri) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 526 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara