Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı
Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı, ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı Avukat ile takip edilmesi meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davası, İcra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında ispat...
Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı, Kira Sözleşmesinin Feshi, Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi, Kira Sözleşmesinin Yenilenmemesi. Kira sözleşmesinin uzatılması için ihtar alacak davaları, icra takibi ve icra takibine itiraz, itirazın kaldırılması davalarının kazanılması için önem taşır. Evlerini kiraya vermiş olan ev sahipleri, kiracılarına sözleşmelerini uzatmak istemedikleri için ihtarname çekmek isteyebilir. Kira sözleşmesi ihtar süresi 1. Yıl dolmadan 15 gün öncedir. Aksi takdirde bu günü kaçıran ev sahiplerinin ihtarname çekme hakkı ortadan kalkmış olacak ve sözleşme doğrudan uzatılacaktır.

Kira Sözleşmesinin Fesih Edilmesi İçin Geçerli Nedenler

Bazı durumlara ev sahibinin sözleşmeyi fesih etme hakkı olduğu gibi, kiracı da aynı hakka sahiptir. Sözleşmenin fesih edilebileceği durumlar şu şekilde sıralanabilir;
 • Kira sözleşmesinin süresi biter ve ev sahibi evini yeniden kiraya vermek istemez. Bu durumda sözleşme bitmeden en az 15 gün öncesinde kiracıya haber vermek gerekir.
 • Sözleşmenin sonuna gelinmiş olsa dahi, sözleşmede belirlenen fesih etme tarihleri dikkate alındığı zaman ev sahiplerinin sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunur.
 • Ev sahibi ile kiracı arasında çekilmez ilişki ispat edilirse kira sözleşmesi fesih edilebilir.
Kiracı ise;
 • Kiracının vefatı,
 • Kiracının iflası,
 • Ev sahibi ile arasında çekilmez ilişkisinin ispatı halinde haklı olarak kira sözleşmesinin fesih edilmesini talep edebilir.
Kira Sözleşmeleri Fesih Edilirken Avukattan Yardım Almak Önem Taşır. Eğer söz konusu taşınmazlar, aile konutu olarak kullanılıyorsa, kiracı eşinin rızası alınmadan kira sözleşmesi fesih edilemez. Kira sözleşmesi fesih edilirken avukat tutmak ve süreci avukat ile yaşamak önem taşır. Çünkü; icra ile ilgili olan davalar, zaman alıcıdır ve masraflıdır. Eğer kira sözleşmesinin uzatılmamasını istiyorsanız, ihtarın delil niteliği taşımasından dolayı noter huzurunda yapılması gerekmektedir. Kira sözleşmesinin uzatılmaması ihtarında diğer hukuki işlemlerde olduğu gibi, istekte bulunan kişinin, ihtar edilecek kişinin ad soyad ve açık adreslerinin yazılması gerekir.

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı - İhtarname Örneği

Kira sözleşmesi ihtarname örneği incelenmeli, doldurulması gereken yerler eksiksiz tamamlandıktan ilgili kurumlara sonra müracaat edilmelidir. İhtarnamede;
 • TC kimlik numarası,
 • Adres,
 • Vekili,
 • İhtar edilen ad soyad,
 • Adres,
 • Konu bilgileri yer almalıdır.
Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı, ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı Avukat ile takip edilmesi meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davası, İcra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir. Çünkü icra takibi, itirazın iptali veya kaldırılması, tahliye davası, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı olan davalardandır. Kira tahliye davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarname Örneği

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı yada ihtarnamesi delil niteliği taşıması sebebiyle bu işlemin noterden yapılması gerekmektedir. Konuyla bağlantı olması nedeniyle ihtarname nasıl yazılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz. Her türlü hukuki işlemlere gibi  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı, ihtarnamesi, İstekde bulunan, ihtar edilecek diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adresleri yazılır. Daha sonra  İhtarı ve ihbar konusu yazılır, açıklama bölümünde ise konu anlaşılır cümlelerle anlatılır.Tüm yazım işlemleri tamamlandıktan sonra İstemde bulunanın imzasını, Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), kapsar. İHTAR EDEN                    : TC KİMLİK NUMARASI    : ADRES                             : VEKİLİ                               : AV. İLKAY UYAR KABA ADRES : İHTAR EDİLEN  : ADRES                               : KONU                                 : …/ …/ … tarihinde sona erecek olan kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine/uzatılmayacağına dair ihtarnamedir. AÇIKLAMALAR               : İhtar Eden Vekili  AV. İLKAY UYAR KABA Sayın Noter; .................................................tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ … İhtar Eden Vekili  AV. İLKAY UYAR KABA

Yargıtay Kararı - Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRACILIĞIN TESPİTİNE DAYALI MUARAZANIN MENİ DAVASI - GÖREVLİ MAHKEME - BİR YILLIK KİRA BEDELİ ESAS ALINARAK GÖREVLİ MAHKEMENİN SAPTANMASI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Değerine bakılmaksızın kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi yahut tespit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaların Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görevi içinde kalacağı belirtilmiştir. Kiracılığın tespiti ve muarazanın men'i davası bunlar arasında sayılmamıştır. Bu durumda görevli mahkemeyi belirlemede davanın değeri, bu bağlamda bir yıllık kira bedeli esas alınarak saptanmalıdır. Mahkemece işin esası incelenip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, hukuki tanım ve değerlendirmede hataya düşerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Makalemizde Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Kira Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 970 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara