Türkiye'de Miras - Boşanma - Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Türkiye'de Miras - Boşanma - Tazminat Davası Nasıl Açılır?
Türkiye'deki Miras ve Boşanma Davaları | Türkiye'deki Kira-Miras-Boşanma Davaları Yurt dışında çalışmak amaçlı yerleşmiş, bir kısmı bulundukları ülkelerin vatandaşlığına geçmiş, bir kısmı çifte vatandaşlık almış 5 milyondan fazla vatandaşımız bulunuyor. Bu büyük sayı ve ülkeleriyle kopmamış bağlantılarının...

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşların Türkiye’deki Kira - Miras - Boşanma Davaları

Türkiye'deki Miras ve Boşanma Davaları | Yurt dışında çalışmak amaçlı yerleşmiş, bir kısmı bulundukları ülkelerin vatandaşlığına geçmiş, bir kısmı çifte vatandaşlık almış 5 milyondan fazla vatandaşımız bulunuyor. Bu büyük sayı ve ülkeleriyle kopmamış bağlantılarının yanı sıra, bu vatandaşlarımızın genellikle birikimlerini ülkelerinde değerlendirmek amacıyla, Türkiye’ de aldıkları taşınmazlar, sayısal yüksekliğinde etkisiyle birçok farklı hukuki problemin oluşmasına ve ülkede bulunmayan bu vatandaşlarımızın da bu anlamda birçok hak kaybına uğramalarına neden oluyor. Bu vatandaşlarımızın alması gereken basit birkaç önlem, pek çok konuda hak kaybı yaşamalarının önüne geçecek, hukuki sorunların büyük kısmından kurtulmalarını sağlayacak önlemlerdir. Pratikte yaşanan en genel sorunlar arasında yer alan, yurt dışında çalışan ve orada yaşayan vatandaşlarımızın birikim amacıyla ülkemizde aldıkları taşınmazlarını kiraya vermeleri ve burada bulunmadıkları için kiracı ile olan ilişkilerde yaşadıkları sorunlar ve hak kayıplarıdır. Kendileri burada bulunamadığı için gereken takibatı yapmak yine genellikle bir yakın veya akraba tarafından yapılmakta ve konu hakkında yeterli bilgisi olmayan veya yeter derecede ilgilenmeyen bu kişiler nedeniyle de pek çok hak kaybı yaşanmaktadır. | Türkiye'deki Miras ve Boşanma Davaları

Türkiye'deki Kira Davaları 

Ülkesine bazen birkaç yıl hiç gelemeyen, geldiğinde 1-2 haftalık süreler kalabilen yurt dışında ki vatandaşlarımızın kira sözleşmeleri, kiraların alacak takibi ve ödenmediğinde alacağın hukuki takibatının yapılabilmesi pek çok güçlükle karşılaşılmasına sebep oluyor. Gayrimenkulün sahibinin yurt dışında olduğunu bilen kötü niyetli kiracıların bu durumu istismar etmeye çalışmaları durumu sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bunların da dışında kiraya verme aşamasında burada bulunamayan vatandaşlarımız, bu işlemleri genellikle bir tanıdıkları veya akrabaları aracılığıyla gerçekleştiriyor. Konu hakkında yeterli bilgisi ve deneyimi bulunmayan bu kişilerin yaptıkları sözleşmelerde ki yetersizlikler, kiraların rayiç bedellerine uygun olmaması, kiralar ödenmediğinde icra takibinin başlatılamaması gibi birçok hak kaybının yaşanmasına neden olabiliyor. Türkiye'de bulunan olan ev, dükkan gibi gayrimenkullerinizin kira sözleşmesinin alınması, kira alacaklarınız için icra takibinin yapılması, sorunlu kiracının tahliye edilmesi, kiranın toplanması ve takibi gibi bir çok konuda Avukatlık ve Danışmanlık yada Arabuluculuk hizmeti için Türkiye'de bulunan avukatlar ile irtibata geçilebilinir. | Türkiye'deki Miras ve Boşanma Davaları

Türkiye'deki Miras Davaları

Satış işlemlerinde tanıdığa veya akrabaya verilen vekaletlerle işlerin yürütülmeye çalışılması, kişilerin iyi niyetine güvenmeyi zorunlu kılıyor ve profesyonel bir alış veriş işlemi gerçekleştirilemiyor. En sık karşılaşılan diğer problemlerden biri ise Mirasla ilgili işlemlerde karşılaşılıyor. Miras bırakan kişinin mirasçılarının yurt dışında yaşıyor olması, mirasla ilgili olarak takip edilmesi gereken hukuki prosedürü takip edemeyen veya gereken zamanda yapılması gereken müdahaleleri yapamayan mirasçılar, ciddi hak kayıplarına uğrayabiliyor. Verasetin intikali, intikal beyannamesinin gerekli süreler içerisinde hazırlanması, tahakkuk etmiş bir vergi veya vergiler varsa bu vergilerin zamanında ödenmemesinden kaynaklı birikmiş faiz ve vergilerle karşılaşılması gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Yanı sıra mirasın gerekli şekilde intikal etmemesi, Var olan nakit paranın paylaşılamaması, araçların gerekli şekilde devirlerinin yapılamaması ve ilerleyen aşamada diğer mirasçılara karşı çeşitli hukuki süreçlerin başlatılması olasılığını ortaya çıkarıyor. Türkiye'de miras konusunda yapılması gereken bir çok yasal konu bulunmaktadır. Bu yasal sürecin takip edilmemesinden kaynaklı hak kayıpları ve cezalar ile karşı karşıya kalınabilinir. Miras konusunda Veraset ilamının çıkarılması, veraset ve intikal vergisinin yatırılması konun başlangıç ve önemli kısmıdır. Bunun yanı sıra Vasiyetnamenin açılması vasiyetnameye itiraz, mirasta saklı pay ve saklı payın zedelenmesi, muvazaa nedeniyle tapu iptal davası, ortaklığın giderilmesi davası, kiranın mirasçılara ödenmesi gibi bir çok konuda avukatlık, danışmanlık ve arabuluculuk hizmetleri ile destek alabilirsiniz. | Türkiye'deki Miras ve Boşanma Davaları

Türkiye'deki Boşanma Davaları

Türkiye'de boşanma, nafaka gibi aile hukukunu ilgilendiren konularla ilgili, vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde alınmış mahkeme kararlarının, Türkiye mahkemelerince tanınması mümkün olduğu halde, bu konuda davaların açılamaması da en sık karşılaşılan hukuki sorunlar arasında yer alıyor. Bu sorunun yanında Yurt dışında yaşayan eşlerin boşanma talepleri Mal paylaşım ve Türkiye'deki malların satışını önlemek için ev, araba ve diğer mallara tedbir konulması önemli davalar arasındadır. Kira sözleşmesinden, miras hukukuna, taşınmazların satış işlemlerinden, aile hukukuna kadar olan yelpazede, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tüm işlemleri kendileri yapabildiği gibi, bu alanda uzmanlığı bulunan avukatlara verdikleri vekaletler aracılığıyla da takibat yapabilirler. Avukatlardan tüm hukuki sorunlarla ilgili veya yapılan sözleşmelerin hukuki uygunluğunun sağlanabilmesi amaçlarıyla yardım talep edilmesi, ileride karşılaşılacak hukuki sorunların ve hak kayıplarının doğrudan önüne geçecek bir eylem olacaktır. | Türkiye'deki Miras ve Boşanma Davaları

Türkiye'deki Miras ve Boşanma Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - DAVANIN MİRASBIRAKAN ADINA TESCİLİ TALEBİ İLE AÇILDIĞI - DAHİLİ DAVALI OLARAK DAVAYA DAHİL EDİLEN MİRASÇILARIN OLURLARININ ALINMASI VEYA MİRAS ŞİRKETİNE ATANAN TEMSİLCİNİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davanın mirasbırakan adına tescili talebi ile açıldığı gözetilerek dahili davalı olarak davaya dahil edilen mirasçılar olan ... ve ...’in olurlarının alınması ya da miras şirketine atanan temsilcinin davaya dahil edilerek temsilci aracılığı ile davanın sürdürülmesi gerekirken, davanın görülebilirlik koşulu gözardı edilerek yazılı olduğu üzere davanın esası hakkında hüküm kurulması doğru değildir. Öte yandan dahili davalı ... ile davalı arasında yapılan trampa işlemi üzerinde durularak, bu işlemin toplanan deliller kapsamında muvazaalı olup olmadığının saptanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi hatalıdır. Bu nedenlerle kararın bozulması gerekir.

Bu haber toplam 110 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara