Doktora tazminat davası ne kadar tutar? Yanlış ameliyat sonucunda nereye şikayet edilir?

Doktora tazminat davası ne kadar tutar? Yanlış ameliyat sonucunda nereye şikayet edilir?
Tıbbi hatalar ve hasta haklarıyla ilgili uyuşmazlıklar, kompleks hukuki süreçleri beraberinde getirir. Hastaların, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için yasal haklarını bilmesi ve gerektiğinde bu hakları kullanması önemlidir.

Sağlık hizmetlerinde yaşanan uyuşmazlıklar, hem hasta hem de sağlık personeli için karmaşık sonuçlar doğurabilir. Hasta haklarının ihlali, yanlış tedavi uygulamaları ve diğer tıbbi hatalar, hukuki süreçlerin başlamasına neden olabilir. Bu yazıda, tıbbi hatalar ve bunların hukuki sonuçlarına dair sıkça sorulan soruları ve cevaplarını ele alacağız.

1. Kişi Uygulanan Tıbbi İşlem Neticesinde Oluşan Komplikasyonlardan Zarar Görmüş İse ve Komplikasyonlar Hususunda Bilgilendirilip Yazılı Onay Alınmış İse Doktor veya Hastane Zarardan Sorumlu Tutulamaz Mı?

Tıbbi işlemlerle ilgili komplikasyon riskleri her zaman vardır. Hasta, işlem öncesinde bu komplikasyonlar hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilmiş ve yazılı onay vermişse, bu komplikasyonların gerçekleşmesi durumunda doktor veya hastane genellikle sorumlu tutulamaz. Ancak, komplikasyonların standart dışı tıbbi uygulamalar nedeniyle oluştuğu durumlarda, hasta zararını tazmin edebilmek için dava açma hakkına sahiptir.

2. Yanlış Tanı Koyan Doktor Ceza Alır Mı?

Yanlış tanı veya tedavi sonucunda hastaya zarar verilmesi, doktorun hem özel hukuk hem de ceza hukuku çerçevesinde sorumlu tutulabileceği durumları içerir. Yanlış tanı, ihmal veya mesleki beceriksizlik gibi durumlar sonucunda hasta zarar görürse, doktor hakkında tazminat davası açılabileceği gibi, ağır ihmallere bağlı olarak cezai yaptırımlar da söz konusu olabilir.

3. Hastaneye Hangi Durumlarda Dava Açılır?

Hastalara karşı yapılan tıbbi müdahalelerde bilgisizlik, deneyimsizlik, ilgisizlik gibi sebeplerle zarar verilmesi; hastaya bilerek ve isteyerek zarar verilmesi; tedavi sözleşmesine aykırı davranışlar; yasal yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi gibi durumlar, hastaneye dava açılmasını gerektiren haller arasında sayılabilir.

4. Doktora Dava Açma Süresi Ne Kadardır?

Doktor hatası nedeniyle açılacak davalar, zararın ve tazminat yükümlüsünün öğrenilmesinden itibaren 2 yıl içinde açılmalıdır. Ancak, tüm durumlarda, haksız fiilin işlendiği tarihten itibaren geçen 10 yılın sonunda zamanaşımına uğrar. Bu süreler, dava açma hakkının kullanımında dikkate alınmalıdır.

5. Sağlık Bakanlığına Şikayet Edince Ne Oluyor?

Sağlık Bakanlığına veya ALO 184 SABİM hattına yapılan şikayetler, ilgili İl Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Bakanlığı'ndaki ilgili Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir. Şikayetin tespiti halinde gerekli incelemeler başlatılır ve konuyla ilgili aksiyonlar alınır. Bu süreç, şikayetin ciddiyetine ve içeriğine göre değişiklik gösterir.

Tıbbi Hata Tazminat Davaları Nedir?

Hastanın ölümü sonrasında, hasta yakınları maddi ve manevi zarara uğrar. Maddi zarar, tedavi masrafları olmaktadır. Ayrıca hastanın yakınlarına sağladığı katkı ortadan kalktığı için, hasta yakınlarının gelirlerinin de ortadan kalkması da maddi zarardır.

Maddi tazminat, bu durumları kapsar. Manevi tazminat ise, hasta yakınlarının manevi anlamda uğradıkları yıkımın ve yıpranmanın tazminini amaçlamaktadır. Hekimin cezai ve hukuki sorumluluğu, hekimin bağlı olduğu yere göre değişiklik gösterir.

Özel hastaneye bağlı çalışan ve kendi muayenesi olan hekimlerle ilgili açılacak tazminat davalarında, Asliye Hukuk Mahkemeleri'ne başvurulur. Yapılan tazminat talebi hekime yapılmakla birlikte, hekimin bağlı olduğu kuruma da yapılabilir.

Yani hastane de sorumlu konumdadır. Hekim kişi, kamu hastanesinde görev yapıyorsa, hem davanın açılacağı mahkeme hem de davanın tarafı değişikliğe uğrar. Bu durumda dava İdare Mahkemeleri'nde devam eder ve tam yargı davası olarak nitelik taşır. Çünkü bu kurumlarda görev yapan hekimlerin yaptığı iş, idari işlemler olarak geçer. İdare demek de, tüm idari işlemlerden sorumlu olunması demektir. Burada ortaya çıkan zarardan, hem hekim hem de idare asli ve birinci derece sorumlu sayılır.

Tazminat miktarı, hekim kişinin kusuruna, ortaya ne gibi bir zarar çıktığına, hastanın nasıl bir durumda bulunduğuna bağlı kıstaslar değerlendirilerek belirlenir. Ortaya çıkan zararın ne boyutta olduğuna, hekimin kusurunun derecesine bilirkişi incelemesi sonucunda karar verilir.

Hekim Hatası Sonucu Ölümde Hekimin Hukuki Ve Cezai Sorumluluğu Nedir?

Malpraktis, hastanın hekim tarafından zarara uğratılması olarak tanımlanır. Hekim, hasta olan kişiye bu zararı kurallara uymamasıyla verebilmektedir. Hekimin kurallara uymama sebepleri; dikkatsizlik, acem davranış veya tedbir almadığı durumlar olabilmektedir.

Hekim, hasta ile ilgili olan bakım standartlarına aykırı davranarak da hastayı zarara uğratabilir. Hastaya verilen zarar, hastanın yaralanmasına neden olabileceği gibi hastanın ölümüne de yol açabilmektedir.

Hastanın ölümü durumunda, hastanın yakınları da hem maddi hem de manevi zarara uğrayacağı için hekim burada hem cezai hem hukuki sorumluluk taşır. Hastalar ve hekimler arasında aslında bir vekâlet ilişkisi var sayılmaktadır. Hekim hatası, bu vekâlet ilişkisine aykırı davranmak demektir. Değerlendirme de bu vekâlet ilişkisi kapsamında yapılmakta ve bu durum dava konusu olmaktadır.

Hekim Hatası Sonucunda Yaralanmalarda Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Hekim hatası sonucunda, hasta kişi yaralanma şeklinde bir zarara uğrayabilir. Hekim hatası, hastanın ölümüne de yol açabilir. Bu noktada hekimin hem cezai hem de hukuki sorumluluğu söz konusudur.

Hastada meydana gelen zarar, hastayı hem maddi hem de manevi anlamda yıkıma uğratacaktır. Hasta bu durumda, maddi ve manevi bir tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir. Hekim hatası nedeniyle yaralanma durumlarında da açılacak dava ve taraf nitelikleri, hekimin bağlı olduğu kuruma göre değişiklik göstermektedir.

Özel hastane ve özel muayenelerde dava Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde devam eder. Hasta tazminat talebini, hem hekime hem de hastaneye yöneltme hakkına sahiptir. Kamu hastanesinde görev yapan hekim ile ilgili açılacak davalar, İdare Mahkemeleri'ne açılmakta ve dava tam yargı davası niteliği taşımaktadır. Hekim de hastanede, hastanın uğramış olduğu zarardan, asli ve birinci derece sorumludur.

Tazminat miktarının belirlenmesinde pek çok kıstas vardır. Bu kıstaslar, hekimin kusurunun ne olduğu, ortaya çıkan zararın derecesi, hastanın durumunun ne olduğu gibi kıstaslardır. Maddi tazminat kapsamında, tedavi masrafları vardır. Ayrıca kişinin çalışma gücünü kaybetmesinden dolayı uğradığı zarar ve hekim hatasının sonucu hastanın yapmak durumunda kaldığı masraflar da maddi tazminat kapsamındadır.

Manevi tazminat da kişide ne gibi bir zarar oluştuğuna ve bu zararın büyüklüğüne, zararın hastada oluşturduğu olumsuz etkiye ve hastanın uğradığı zarar nedeni ile yıpranmasına, hastanın şahsi özelliklerine göre değişiklik gösterir. Burada da zararın boyutu ve hekimin hatadaki kusurunun derecesi, bilirkişi atanmasıyla belirlenmektedir. | Tıbbi Hata Tazminat Davaları

Bu haber toplam 360 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara