Trafik Kazası Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir? Tazminat Kime Karşı Açılır?

Trafik Kazası Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir? Tazminat Kime Karşı Açılır?
Trafik kazaları sonrası ortaya çıkan zararın karşılanması adına açılan davalardır. Trafik kazası maddi manevi tazminat davaları açılabilir. Peki, Trafik Kazası Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Trafik kazaları sonrası ortaya çıkan zararın karşılanması adına açılan davalardır. Trafik kazası maddi manevi tazminat davaları açılabilir.

Trafik kazası tazminat davasında yetkili mahkeme, davalının ya da sigorta acentesinin bulunduğu yer mahkemesidir. Trafik kazası tazminat davası dilekçe örneği ile bir dilekçe yazılarak mahkemeye başvurulabileceği gibi kendi belirlediğiniz bir avukatı görevlendirerek de davayı başlatmanız mümkündür.

Trafik kazası tazminat davası zamanaşımı 5 yıl olarak belirlenmiştir. Olaydan yani trafik kazasından 5 yıldan fazla bir süre geçmiş ise dava açmak mümkün olmayacaktır. Yani kaza tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurmadığınız takdirde yasal haklardan yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

Trafik Kazası Davasında Görevli Mahkeme,

Trafik kazaları neticesinde açılacak maddi ve manevi tazminat davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Bunun yanı sıra davalının sıfatı ve kazanın meydana gelişine göre teşebbüs sahiplerinin devreye girme durumu hallerinde Asliye Ticaret Mahkemeleri de görevli olacaktır. İşbu nedenle görevli mahkemenin tayininin somut olaya bakılarak yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Trafik Kazası Davasında Yetkili Mahkeme, trafik kazaları neticesinde açılacak maddi ve manevi tazminat davaları haksız fiilin meydana geldiği yer mahkemelerinde görülecektir. Fakat Karayolları Trafik Kanunu'nun 110. maddesine göre ‘motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya sigorta sözleşmesini yapan acentelerin bulunduğu yer mahkemelerinde birinde açılabileceği gibi, kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir' denilmektedir.

İşbu nedenle davacı şahıs, davasını dilediği yetkili mahkemede açabilecektir. Trafik Kazası Davasında Yetkili Mahkeme

Trafik Kazası Davasında Yetkili Mahkeme Hakkında Örnek Kararlar

Dava, trafik kazası nedeni uğranılan zararın tahsili istemine ilişkindir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 03.05.2016 tarih ve 2016/1 sayılı kararı gereğince trafik kazasından kaynaklanan tazminat davaları (bedensel zarar ile ölümden kaynaklanan tazminatlar dahil) sonucu verilen hüküm ve kararlar ile 21.04.2017 tarih ve 2017/92 sayılı kararı gereğince, sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dahil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlara yönelik istinaf kanun yolu başvurularını inceleme.

Dava, araç değer kaybı ve araç mahrumiyeti tazminatı talebi ile başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. İlk Derece Mahkemesi'nce, 19/06/2017 tarihinde, görevsizlik kararı verildikten sonra, davacı vekili tarafından ibraz edilen dilekçe ile, dosyanın Ba…. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesi halinde yetkisizlik kararı verilmesi muhtemel olduğundan, mahkemece verilen kararın tavzihi ile, görevli mahkemenin Bü… Asliye Hukuk Mahkemesi olarak düzeltilmesini, talebin değerlendirilerek dosyanın, mahkemece takdir edilecek olan görevli asliye hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi talep edilmesine rağmen, mahkemece HMK'nın ilgili Maddeleri uyarınca işlem yapılarak, davacı tarafın tavzih talebi ile ilgili olumlu/olumsuz bir karar verilmeksizin, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir.

5684 sayılı Sigortacılık Yasasının 30/12 maddesi gereği sigorta itiraz hakem heyetinin 40.000-TL.yi geçmeyen kararı her iki taraf içinde kesindir. Ancak tahkim süresinin sona ermesinden sonra karar verilmiş olması, talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmiş olması, hakemlerin yetkileri dahilinde olamayan konularda karar verilmesi ve hakemlerin, tarafların iddiaları hakkında karar vermemesi durumlarında, her halükarda yasa yolu açıktır. Kesin olan kararların istinaf istemleri hakkında mahkemece (somut olayda tahkim komisyonunca) bir karar verilebileceği gibi, 01/06/1990 gün ve 89/03-90/04 sayılı içtihadı birleştirme kararı uyarınca; istinaf mahkemesince de, istinaf isteğinin miktar nedeniyle reddine karar verilebilir. Bu nedenle itiraz hakem heyetince verilen karar davalı ... şirketi bakımından miktar itibariyle kesin olup, hakem kararının istinaf yolu ile incelenmesini gerektirir 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30/12 fıkrasında tahdidi şekilde belirtilen nedenlerin de gerçekleşmediği anlaşıldığından davalı vekilinin istinaf isteminin reddine karar verilerek, aşağıdaki biçimde hüküm tesis edilmiştir.

Trafik Kazası Davasında Yetkili Mahkeme ve diğer makaleler için Ankara avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Trafik Kazası Davasında Yetkili Mahkeme

Bu haber toplam 687 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara