Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat
Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Türkiye trafik kazaları açısından çok sıklıkla vakaların yaşandığı bir yer olmaktadır. Tüm bu kazaların sonucunda her yıl yaklaşık olarak ortalama 5 bin kişiyi kaybederken aynı zamanda 100 binden fazla kişinin yaralı olarak bu kazalardan çıkmasına şahit oluyoruz. Özellikle...
Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Nasıl Alınır?Trafik kazasından doğan tazminat davalarının sayısı her geçen gün artar. Çünkü araç kullanan kişilerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bu durum trafik kazalarının sayısının da artması anlamına gelir. Bu kazalar bazı durumlarda maddi hasarlı, kimi durumlarda ise yaramalı ve ölümlü olabilir. Bu sonuçlar ortaya çıktığı zaman kanunlar mağdur olan kişiye ve mağdur kişinin yakınlarına maddi ve manevi tazminat hakkı doğmuş olur. Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Aynı Anda Açılabilir. Trafik kazası nedeniyle tazminat davalarının hukuki temeli Borçlar Kanunu’nun haksız fiil hükümlerine dayanır. Bu hükümler aynı zamanda Karayolları Trafik Kanunu’na bağlıdır. Trafik kazasına bağlı olarak açılan davalarda kaza gören kişilerin yaralanma ve ölüm durumları dikkate alınmaktadır. Eğer kişi yaralanmış ise, maluliyet yani sakatlık nedeni ile maddi tazminat açılabilir. Kişi yaralandığı ve sakat kaldığı için aynı zamanda acı ve elem duyacaktır, bu durumlarda manevi tazminat davası açılır. Trafik kazası nedeniyle tazminat davası hem maddi hem de manevi olmak üzere ikisi aynı anda açılabilmektedir. Trafik kazası sonucunda ağır bedensel yaralanma söz konusu olabilir. Bu durumda yalnızca kazaya uğramış olan kişi değil aynı zamanda kazaya uğramış olan kişinin yakınlarına da manevi tazminat alma hakkı doğmuş olur.

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Davalarının Durumu

Ölümlü trafik kazası olduğu zaman, ölen kişiden yaşadığı zaman içinde destek aldığı bilinen herkese maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı doğar. Bu durumda alınan tazminata destekten yoksun kalma tazminatı adı verilmektedir. Ölen kişinin manevi zararı tazminatı cenaze masrafları ve hastane masrafları talep edilen tazminat  miktarının içine dahil edilebilir. Yargıtay’ın eski almış olduğu kararda ölen kişinin tam kusurlu olması halinde ailesine ve yakınlarına tazminat alma hakkı tanınmıyordu. Fakat yeni karar ile birlikte ölen kişinin kusur durumuna bakılmaksızın, trafik kazası nedeniyle tazminat davası cevap dilekçesi yazılarak kaza görmüş kişinin yakınlarına tazminat davası açma hakkı tanınmış olur. Bu davalar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına girmiş olur.

Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat, Türkiye trafik kazaları açısından çok sıklıkla vakaların yaşandığı bir yer olmaktadır. Tüm bu kazaların sonucunda her yıl yaklaşık olarak ortalama 5 bin kişiyi kaybederken aynı zamanda 100 binden fazla kişinin yaralı olarak bu kazalardan çıkmasına şahit oluyoruz. Özellikle maddi hasarlı olarak sonlandırılan ya da yaralı olmalarına rağmen ufak problemlerle kazadan kurtulan kişiler de bu hesaplamaya dahil edildiği takdirde trafik kazalarının ne kadar yoğun bir şekilde gerçekleştiği hesaba katılabilir. Trafik kazalarının meydana gelmesindeki en büyük etken insanlardan dolayı ortaya çıkan sorunlar olmaktadır. Bu sürücüler ya da yolcular gibi araç içindeki kişiler tarafından olabileceği gibi aynı zamanda yayalar tarafından da gerçekleşebilmektedir. İnsanlardan kaynaklanmayan az sayıdaki trafik kazası nedeniyle, hatalarının kaynaklandığı yerler ise yolun ya da aracın özelliklerinden dolayı ortaya çıkıyor. Kaza sayısı arttıkça buradan elde edilen yaralı ve ölü rakamlarında da büyük artışlar meydana gelmektedir. Buna ek olarak trafik kazaları ile ortaya çıkan maddi hasarlar da ekonomimiz açısından büyük bir darbe niteliği taşıyor. Ayrıca yaralanma ve ölümlerin ardından kişilerin hastanede ve daha sonrasında gerçekleşen tedavi dönemlerindeki giderler hesaba katıldığında da bir ülke için trafik kazalarının ağırlığı ne kadar büyük olan vakalar olarak görülmesi mümkün olmaktadır. Tüm bu kazalar içinde kişilerin hukuki açıdan haklarını koruyabilmeleri ve hem maddi hem de manevi zararlarının telafi edilmesini sağlamak amacıyla tazminat davaları yoluyla haklarını almaları mümkün oluyor.

Trafik Kazası Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Trafik kazası nedeniyle tazminat davasını açacak olan kişileri belirlerken iki farklı durum söz konusu olmaktadır. Bunlardan ilki hayatını kaybetmemiş olan kişilerin kendilerinin bizzat başvurusu yolu ile maddi ve manevi tazminat taleplerini dile getirmesi olacaktır. Diğer durumda trafik kazası nedeniyle, mağdur olan kişi hayatını kaybetmişse bu durumda hem maddi hem de manevi açıdan zarara uğrayan ölen kişinin yakınlarının davayı açması mümkün olabiliyor. Buna göre ölen kişinin annesi babası, eşi, kardeşi, nişanlısı, çocukları ve kendisinin bakımını üstlendiği herkesin dava açma hakkı bulunmaktadır. Eğer kişi hayatta iken davayı açmışsa ve bu süreçte hayatını kaybetmişse davanın devam etmesi bu kişilerle mümkün olabilmektedir.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davaları Kime Karşı Açılır?

Hukuk sistemi içinde kişilerin haklarını alacak oldukları makamlara ya da kişilere karşı haklarını aramaları dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır. Trafik kazalarında genel olarak kazadan mağdur olan kişinin kazada kusuru daha fazla olan ya da tamamen kusurlu olan kişiye dava açması gerekiyor. Bununla birlikte trafik kazası nedeniyle kusurlusunun maddi açıdan hasarları karşılayamayacak olması veya kişilerin hayatını kaybetmesinin ardından mirasçısı bulunmaması sebebiyle davaların sigorta şirketlerine karşı açılmış olması gerekmektedir. Özellikle ölümlü kazalarda ya da kişilerin bedensel bütünlüklerini kaybettiği kazalarda ödenecek olan tazminat rakamlarının yüksek olması kişilerin sigorta şirketlerini karşılarına almalarına sebep oluyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda belirlenmiş olan maddelere göre trafik kazasında mağdur olan kişiler sigortacıya dava açabilmekte ya da taleplerini doğrudan sigortacıya iletebilmektedirler. Eğer trafik kazasında kusuru yüksek olan ya da tamamen kusurlu sayılan kişinin sigorta şirketi ile trafik veya kasko poliçesini hazırlamış olan sigorta şirketi farklılık gösteriyorsa bu durumda davanın her sigorta şirketine karşı açılması gerekmektedir.

Trafik Sigortası Yoksa Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat

Her ne kadar trafiğe çıkan her araç için zorunlu olarak kişilere bir yükümlülük şeklinde iletilmiş olsa da zaman zaman kazaların ardından araçların zorunlu mali sorumluluk sigortalarının yapılmamış olduğu durumlarla karşılaşılabiliyor. Böyle durumlarla karşılaşıldığı zaman trafik kazalarında kişileri ekonomik açıdan koruyan haklar olarak bilinen sigortanın da işlevsiz kalmasına bağlı olarak yeni koşullar ortaya çıkmaktadır. Bu tür trafik kazaları meydana geldiği zaman kişilerin haklarını tekrar alabilmeleri adına bir güvence hesabı oluşturulmuştur. Bunun sonucunda kazada mağdur olan tarafın karşı tarafın sigorta bilgilerine bakılmaksızın zararlarının karşılanması mümkün oluyor. Zorunlu mali sorumluluk trafik sigortasını yaptırmamış kişilerle ilgili işlemler ayrıca değerlendirilmektedir

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süreleri

Kişilerin trafik kazalarının gerçekleşmesinin ardından haklarını arayabilmeleri adına mutlaka zamanaşımı sürelerine uygun şekilde hareket etmesi beklenmektedir. Buna göre maddi ya da manevi olması fark etmeksizin zararların tazminatı isteniyorsa bu durumda kazanın gerçekleşme tarihinden ya da kazadaki sorumlunun tespit edilmesinin ardından bir yıllık süre içinde tazminat davalarının kesin olarak açılması gerekiyor. Ancak kazada kusurlu olan kişinin tespit edilemediği durumlarda ne olursa olsun 10 yıllık süre içinde mutlaka kişilerin dava açma hakkını kaybetmesi söz konusu olmaktadır. Davalar sigorta şirketine karşı açılıyorsa bu süre 2 yıl olarak düzenlenmektedir. Eğer trafik kazalarının ceza hukukunu ilgilendiren sonuçları olmuşsa bu durumda davaya konu olan trafik kazasının ceza hukuku içinde değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak farklı zamanaşımı sürelerine uygun şekilde dikkate alınması da önemli olabiliyor.

Kazadaki Kusurlu Kişi ya da Aynı Araçtakilerin Dava Açma Hakkı Var Mıdır?

Trafik kazalarında kusuru bulunmayan kişilerin tazminat hakkına sahip olması söz konusu olduğu gibi aynı zamanda mağduriyet bakımından aynı etkiye sahip olan kusurlu araçtaki yolcular da dava açma hakkına sahip olmaktadır. Bu kişiler davalarını araç sahiplerine ya da aracı kullanan kişiye açabiliyorlar. Ancak pek çok vakada kaza sırasında birlikte yolculuk edilen kişilerin ailenin yakınları olması bu tür hakların kullanılmasını sıklıkla ortaya çıkarmamaktadır. Buna ek olarak zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmış olan araçlarda bu sigortanın kazadan etkilenen üçüncü kişileri korumaya yönelik bir program içermesine dikkat edilerek hakların karşılığını almak adına dava açılması mümkün oluyor. Ayrıca araçta şoför olan kişi kasko sigortası bulunan bir aracı kullanıyorsa da sigorta şirketine karşı dava açabilmektedir.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Maddi ve Manevi Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Ölümlü trafik kazalarında diğerlerinden farklı olarak ölen kişinin yakınlarının farklı gerekçelerle tazminat talebinde bulunması mümkün oluyor. Bunlardan ilki yaşadığı süre içinde hayatını geçindirdiği ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kendisinin ölümünün ardından destekten yoksun kalma gerekçesi ile talep etmiş olduğu tazminatlar olmaktadır. Maddi nitelikteki bu tazminatların yanı sıra aynı zamanda kişilerin yaşamış olduğu acı ve üzüntü dikkate alınarak da manevi tazminat hakkının alınması sağlanabilmektedir. Eğer trafik kazaları sonrasında kişilerde yaralama meydana gelmiş, bedensel bütünlük bozulmuş veya çalışma performansı açısından bir düşüklük söz konusu olmuşsa bu durumda kişinin yaşamış olduğu ve yaşayacağı tüm maddi zararların karşılanması gerekiyor. Maddi nitelikteki bu tazminata ek olarak aynı gerekçelerle kişilerin manevi tazminat alma hakkı da doğmaktadır. Tazminat miktarları hesaplanırken davacı sıfatındaki kişinin sahip olduğu ekonomik durum ve yaşamış olduğu tüm maddi ve manevi zararlar dikkate alınarak bir rakam belirlenir. Hasarların kesin olarak tespit edilebildiği trafik kazalarında kesin olarak zararların tazminatta karşılanması mümkün olurken diğer vakalarda bu durum en düşük tazminat rakamları üzerinden değerlendirildiği için kişilerin menfaati doğrultusunda sonuçlar çıkmasının önüne geçmektedir. Hakların korunması ve alınması adına mutlaka trafik kazası nedeniyle, tazminatı süreçlerinde bir avukattan yardım alınmalıdır. Makalemizde Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Trafik Kazası Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 227 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara