Boşanma Davası ve Çocuğun Velayeti

Boşanma Davası ve Çocuğun Velayeti
Boşanma Davası ve Çocuğun Velayeti | Velayetin belirlenmesi sırasında, Hakim pek çok kriteri göz önüne alır ve sonuç değerlendirmesini buna göre yapar. Maddi yeterlilik, çocuğun taraf seçmesi, eşlerden birinin çocuğun velayetini daha fazlası istemesi gibi nedenler, tek başlarına etkileyici unsurlar olmamakla birlikte,. Hakim kararını verirken tüm bu unsurları...
Boşanma Davası ve Çocuğun Velayeti Hakkında Merak Edilenler?  Boşanma davalarında velayet meselesi eşler tarafında anlaşmaya varılamaması halinde, mahkemelerin karar vereceği bir iştir. Velayetin buradaki görevi çocuğu korumak, kollamaktır. Çocuk üzerinde anne ve baba söz hakkı, eğitim, terbiye ve bakım gibi haklara sahiptir. Mahkemeler çocuk üzerinde anne babanın sahip olduğu bu hakların kime verileceğine karar vermiş olur. Bu hakların nasıl kullanılacağına dair hükümler ve boşanma davası çocuğun velayeti kime verilir sorusunun cevabı Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmektedir.

Boşanma Davası Çocuğun Velayeti Verilirken Hangi Hususlara Dikkat Edilmesi Gerekir?

Boşanma davası çocuğun velayeti verilirken, kendisine konu hakkında yetki tanınmış olan hakimler, çocuğun menfaatini göz önünde bulundurarak karara varırlar. Örnek vermek gerekirse; bir taraf çocuğa daha iyi bir gelecek vaad ediyor olabilir. Bu taraf velayeti elde etmek konusunda ağır basacaktır. Çocuğun kimi tercih etmek isteyeceği, çocuğun maddi ve manevi ihtiyaçlarının en iyi hangi taraf tarafından sağlanacağı gibi etkenler de yetkili kişiler tarafından göz önünde bulundurulmaktadır.

Türk Hukuku Uygulamasında Velayet Verilirken Çocuğun Yaşı Önemli bir Rol Oynar

Çocuğun velayeti söz konusu olduğunda, çocuğun yaşı önemli bir kriter olur. Çocuk belli bir yaş aralığında iken henüz hala anne bakımına muhtaç olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir durumda çocuğun anneden koparılarak babaya verilmesi uygun olmayacaktır. Çünkü çocuk böyle bir durumda sağlıksız yetişebilir ve kişisel gelişimi zarar görebilir. Dolayısıyla toplumda da var olan genel kanıya göre, belli yaşlarda çocuk annesinden ayrılmamalıdır.

Boşanma Davası Çocuğun Velayetinin Anneye Verildiği Yaş Aralıkları

boşanma davasında çocuğun velayeti babaya nasıl verilir sorusunu sormadan önce hangi durumlarda çocuğun annesine verilmesinin uygun olduğunu yanıtlandıralım. Türk Hukuku uygulamasında çocuk 0 ile 3 yaş arasında bulunduğu zaman, mutlak olarak anne bakım ve şefkatine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle velayet davalarında genellikle annenin kazanmış olduğu paranın miktarı, annenin işinin, sahip olduğu evin bir önemi bulunmaz. Bu davalarda karar çoğunlukla velayetin anneye verilmesi şeklinde çözüm bulur. Çocuğun 3 ile 7 yaşına ulaşması ile birlikte ise anne şefkatine daha az ihtiyaç duyduğu bilinmektedir.

Boşanma Davası ve Çocuğun Velayeti

Velayetin belirlenmesi sırasında, Hakim pek çok kriteri göz önüne alır ve sonuç değerlendirmesini buna göre yapar. Maddi yeterlilik, çocuğun taraf seçmesi, eşlerden birinin çocuğun velayetini daha fazlası istemesi gibi nedenler, tek başlarına etkileyici unsurlar olmamakla birlikte,. Hakim kararını verirken tüm bu unsurları değerlendirir ve çocuğun menfaatlerinin objektif olarak en fazla olacağı kişi üzerine karar verir. Boşanmanın sonucunda bir tarafa verilmiş olan velayetin, zaman içerisinde çeşitli nedenlerle çocuğun menfaatlerini karşılamıyor ve daha iyi olabileceği diğer tarafa geçişi mümkündür. Böyle bir durumda ayrıca velayet davası açılır. Velayet davası açılırken verilecek dilekçe örneğinin başlığına ilgili Aile Mahkemesi yazılır. Ardından davalı ve davacının isim soy isim, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numaraları, açık adres bilgileri, varsa kanuni temsilcilerinin isim soy isim bilgileri ile birlikte imzaları bulunmalıdır. Ardından dilekçe de açılan davada talep edilen konu açık bir şekilde belirtilir. Bu davaya sebep olacak unsurlar maddeler halinde açık ve net bir şekilde yazılır, sonucunda talep açıkça yazılır. Bu tür davalarda bir avukatın uzmanlığından yararlanmak, hem velayeti alabilmek için gerekli hukuki süreci uygun ve gerekli olan şekilde takip edebilmeyi sağlayacak önemli bir unsurdur. Boşanma Davası Ve Çocuğun Velayeti gözününde bulundurularak velayetin nasıl düzenlendiği konusu hakkında yargıtay kararı bilgi amaçlı verilmiştir. Velayet düzenlemesinde asıl olan çocukların yararıdır ve bu düzenlemede ana ve babanın yararı ile çocuğun yararı çatıştığı takdirde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gerekir. Çocugun üstün yararı, gerektirdiği takdirde, görüşlerinin aksine karar verilmesi de mümkündür. Bu nedenle, müşterek çocukların velayet konusunda mahkemece görüşünün alınması, bu görüşün değerlendirilmesi ve ayrıca çocuğun üstün yararının tespiti bakımından, mahkemece 4787 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca uzman veya uzmanlar görevlendirilip, alınacak rapor diğer delillerle birlikte değerlendirilir. İmkan oldukça çocukların birlikte yaşayacakları şekilde velayet düzenlemesine öncelik verilmesi gerektiği de düşünülerek gerçekleşecek sonucuna göre tarafların müşterek çocuğunun velayetinin düzenlenmesi yapılır. Boşanma Davası ve Çocuğun Velayeti konuları.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara