Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Beyanı

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Beyanı
Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Beyanı Velayet hakkının kimde kalacağına ilişkin davalarda mahkemeler tarafından basit yargılama usullerine uyularak bir süreç yürütülür. Velayet haklarına ilişkin davalarda görevli mahkeme statüsüne sahip olan mahkemeler aile mahkemeleri olmaktadır. Eğer kişilerin bulunduğu yerleşim yerinde aile mahkemesi bulunmuyorsa asliye hukuk...
Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Beyanı Neden Önemli?  Boşanma davasında çocuğun velayetinin kime verileceği çocuğun beyanının alınması mümkünse çocuğun beyanının alınması, sosyal inceleme raporunun hazırlanması sonucunda hakim tarafından çocuğun yararı gözetilerek karara bağlanmaktadır. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında boşanmayla birlikte velayet konusunda da karar verilmektedir. Boşanma davasında eşlerin velayet konusundaki talepleri hakim tarafından dikkate alınmakla birlikte çocuğun menfaatleri çerçevesinde çocuğu korumak adına velayetin kime ait olacağına karar verilmektedir. Boşanma davasında çocuğun velayeti beyanı konusunda yaş kavramı oldukça önemlidir. Özellikle yaşı küçük olan çocukların mahkemede dinlenmesi mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte 8 yaşından büyük çocukların mahkeme huzurunda dinlenerek velayet kararı alınması birçok Yargıtay kararına konu olmuştur.

Boşanma Davasında Velayet İçin Çocuğun Görüşü Alınır Mı?

Boşanma davasında velayet kararı verilirken birçok husus velayetin kimde kalacağına etki etmektedir. Çocuğun mahkeme huzurunda dinlenmesi de bu hususlardan biridir ve belki en önemlisidir. Çünkü mahkeme başkanı çocuğun velayet konusundaki görüşlerini oldukça önemsemekte ve karar alırken diğer şartlar ile birlikte çocuğun psikolojisi de göz önüne alınmaktadır. Velayet davasında çocuğun dinlenmesi 8 yaşından büyük olan çocuklar için zorunludur. 8 yaşından büyük çocukların mahkeme huzurunda dinlenmesi eşlerden herhangi biri talep etmese dahi mahkeme tarafından re ‘sen gerçekleştirilmek zorundadır. Boşanma kararına itiraz edilmesi halinde Yargıtay velayet konusunda 8 yaşından büyük çocukların mahkemede dinlenmemesi yaygın içtihat olarak bozma sebebi yapmaktadır. Mahkemede çocuğa eşler hakkında görüş sorulmakta ve çocuğun düşünceleri velayet kararında belirleyici rol oynamaktadır. Bununla birlikte yaşı küçük çocukların velayetinin annede kalması gibi boşanma kararı veren mahkemelerin yerleşik kararları söz konusudur.

Velayetin Belirlenmesine Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Velayetin belirlenmesinde çocuğun yaş durumuyla birlikte çocuğun bakımı, eğitimi, sağlığı gibi tüm hususlarda çocuğun menfaati mahkeme tarafından gözetilmekte ve velayetin kime bırakılacağı aile hakiminin takdirine bırakılmaktadır. Çocuğun özellikle çok küçük olması ve anne bakımına muhtaç olması halinde genellikle velayetin annede kalması söz konusudur. Fakat 8 yaşından büyük çocuklarda çocuğun babada kalmak istemesi ya da babanın anneden daha iyi imkanları çocuğa sağlayabileceğinin sabit olması velayetin babaya verilmesi şartları arasındadır. Boşanma davasında velayetin kime verileceği taraflar talepte bulunmasa da takdir edilmektedir. Boşanma davasında velayet kararlaştırılırken;
  • Eşlerin ekonomik durumu, maddi imkanları,
  • Çocuğun beyanı, yaşı,
  • Sosyal inceleme raporu sonucunda eşler hakkında elde edilen veriler
Mahkemeye fikir vermekte ve tüm şartlar değerlendirerek velayet boşanmayla birlikte eşlerden birine bırakılmaktadır.

Boşanma Davasında Geçici Velayet Kime Verilir?

Çekişmeli boşanma davasında boşanma devam ederken boşanma tarafları velayetin geçici olarak kendilerinde kalması için mahkemeden ara karar isteme hakkına sahiptir. Aile mahkemesi boşanma kararı kesinleşmeden önce geçici velayet hakkında karar vererek çocuk ya da çocukların boşanma sonuçlanıncaya kadar kimin yanında kalacağına, velayeti elinde bulundurmayan diğer eşin boşanma sonuçlanıncaya kadar çocuklarla ne şekilde ve ne zaman kişisel ilişki kuracağına karar vererek çocukların boşanma aşamasındaki menfaatini gözetebilir.

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Beyanı

Velayet hakkının kimde kalacağına ilişkin davalarda mahkemeler tarafından basit yargılama usullerine uyularak bir süreç yürütülür. Velayet haklarına ilişkin davalarda görevli mahkeme statüsüne sahip olan mahkemeler aile mahkemeleri olmaktadır. Eğer kişilerin bulunduğu yerleşim yerinde aile mahkemesi bulunmuyorsa asliye hukuk mahkemelerinin aile mahkemesi adına davaları görmesi söz konusu olabilmektedir. Velayet haklarına ilişkin davalarda yetkili mahkemelerde eşlerin son altı aylık dönemde birlikte oturmakta olduğu yerlerdeki ya da eşlerden birinin bulunduğu yerdeki mahkememin yetkili mahkeme olarak belirlenmesi sağlanır. Kişiler bu yerleşim yeri mahkemelerinde boşanma davası açma haklarını kullanabilirler. Velayet haklarının alınması ile ilgili hususlar boşanma davaları içinde karara bağlanan durumlardan olduğu için davalar harç ücretlerinin karşılanması ile açılmaktadır. Buna ek olarak avukatların tutulması halinde vekalet ücretlerinin verilmesi de söz konusu olabiliyor. Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Beyanı aile mahkemesince dikkate alınması gerekmektedir. Yargıtay 2. hukuk dairesince verilen kararda, küçüğün babasının kendisine kötü davrandığını, kızdığı zamanlarda vurduğunu, annesi ile kalmak isteğini, babası ile kalmak istemediğini beyan etmiştir. Velayet kamu düzenine ilişkindir. Karardan sonra gerçekleşen bu durum karşısında belirtilen soruşturma dosyası değerlendirilerek uzmanlardan da yeniden rapor alınarak deliller hep birlikte değerlendirilerek velayet konusunda yeniden karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Yargıtay Kararı - Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Beyanı

BOŞANMA DAVASI - KÜÇÜĞÜN BABASININ KENDİSİNE KÖTÜ DAVRANDIĞINI KIZDIĞI ZAMANLARDA VURDUĞUNU ANNESİ İLE KALMAK İSTEĞİNİ BABASI İLE KALMAK İSTEMEDİĞİNİ BEYAN ETTİĞİ - UZMANLARDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ. ÖZET: Küçüğün babasının kendisine kötü davrandığını, kızdığı zamanlarda vurduğunu, annesi ile kalmak isteğini, babası ile kalmak istemediğini beyan etmiştir. Velayet kamu düzenine ilişkindir. Karardan sonra gerçekleşen bu durum karşısında belirtilen soruşturma dosyası değerlendirilerek uzmanlardan da yeniden rapor alınarak deliller hep birlikte değerlendirilip, gerçekleşecek sonucu uyarınca bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerektirmiştir. Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Beyanı dahilinde diğer velayet konuları için ana sayfada arama yapabilirsiniz.

Bu haber toplam 797 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara