Velayet Davasında İspat - Velayet Davasında Deliller

Velayet Davasında İspat - Velayet Davasında Deliller
Velayet Davasında Tanık İspat Hukuk davalarında Tanık dinlenmesi ve tanık delilinin kullanılması belirli bir usule göre düzenlenilmiştir. Bu düzenleme ; HMK'nın 240/2 maddesinde tanık gösterme şekli düzenlenmiş ve "Tanık gösteren taraf, tanıkdinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi...
Velayet Davasında İspat - Velayet Davasında Deliller - Velayet hakkının kimde kalacağına ilişkin davalarda mahkemeler tarafından basit yargılama usullerine uyularak bir süreç yürütülür. Velayet haklarına ilişkin davalarda görevli mahkeme statüsüne sahip olan mahkemeler aile mahkemeleri olmaktadır. Eğer kişilerin bulunduğu yerleşim yerinde aile mahkemesi bulunmuyorsa asliye hukuk mahkemelerinin aile mahkemesi adına davaları görmesi söz konusu olabilmektedir. Velayet haklarına ilişkin davalarda yetkili mahkemelerde eşlerin son altı aylık dönemde birlikte oturmakta olduğu yerlerdeki ya da eşlerden birinin bulunduğu yerdeki mahkememin yetkili mahkeme olarak belirlenmesi sağlanır. Kişiler bu yerleşim yeri mahkemelerinde boşanma davası açma haklarını kullanabilirler. Velayet haklarının alınması ile ilgili hususlar boşanma davaları içinde karara bağlanan durumlardan olduğu için davalar harç ücretlerinin karşılanması ile açılmaktadır. Buna ek olarak avukatların tutulması halinde vekalet ücretlerinin verilmesi de söz konusu olabiliyor.

Boşanma davasında velayet Kararı Nasıl Verilir

Aile hukukunun en yoğun uygulandığı çalışma alanlarından biri olan boşanma davaları, evliliklerini hukuken bitirmek isteyen çiftlerin başlatmış olduğu hukuki süreçlerdir. Türk Medeni Kanunu esaslarına göre sürdürülen yargılama süreçlerinde çiftlerin, haklarını koruyabilmeleri için alanında uzmanlaşmış boşanma avukatları ile çalışmalarında çok büyük bir fayda vardır. Bir boşanma davası velayet, nafaka, tazminat gibi hakların savunulması ve yasalarda açıklanmış olan bu hakların sahiplerine teslim edilmesi için dikkatle yürütülmelidir. Boşanma davaları şekil itibarıyla anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma davası velayet, nafaka, tazminat, malların paylaşımı ve en önemlisi boşanma gerekçeleri bakımından her iki tarafında anlaştığı halk arasında tek celsede boşanma olarak da bilinen bir hukuki süreçtir. Çekişmeli boşanma davası velayet başta olmak üzere, nafaka, tazminat, malların paylaşımı gibi hakların tespiti ve sunulması bakımından çok daha zorlu davalardır. Çekişmeli boşanma davaları, genellikle eşlerin birlikte değil, ayrı ayrı başlattıkları süreçler olduğundan özellikle boşanma gerekçeleri anlamında iddiaların ispatlaması gibi bir süreci ihtiva ettiği için anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha uzun sürer. Kuşkusuz çocuk sahibi çiftlerde boşanma davasının en can alıcı noktasını velayetin kimde kalacağı hususudur. Velayet davaları konusunda uzmanlaşmış avukatların danışmanlığında yürütüldüğü yargılamalarda sonuç alınması çok daha kolay olabilmektedir.

Velayet Davasında Tanık İspatı Yargıtay Kararı

Hukuk davalarında Tanık dinlenmesi ve tanık delilinin kullanılması belirli bir usule göre düzenlenilmiş. Bu düzenleme ; HMK'nın 240/2 maddesinde tanık gösterme şekli düzenlenmiş ve "Tanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunar. Bu listede gösterilmemiş olan kimseler tanık olarak dinlenemez ve ikinci bir tanık listesi verilemez." hükmüne yer vermiştir. Bu duruma göre taraflarca hazırlanma ilkesinin uygulanacağı davalarda, listede de gösterilmemiş kimseler tanık olarak dinleyemeyecektir. Tanıklar davaya bakan mahkemede dinlenir. Mahkeme, gerçeğin meydana çıkması içresinde gerekliyse, tanığın vakıanın gerçekleştiği ya da şeyin yer aldığı yerde dinlenilmesine hüküm verebilir. Mahkeme, hasta ya da engelli olduğundan kaynaklı gelemeyen tanığı yer aldığı yerde dinler Mahkemenin yargı etrafı dışında tespit edilen tanığın,yer aldığı yer mahkemesi doğrulusunda dinlenmesine hüküm verilebilir. Velayet Davasında Tanık İspat Konusu İle İlgili Yargıtay Kararı Eklenecektir.

Velayet Davasında Tanık İspat | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - ERKEĞİN DAVA DİLEKÇESİ İLE TANIK DELİLİNE DAYANMADIĞI - ERKEĞİN SONRADAN BİLDİRDİĞİ TANIĞIN DİNLENEREK KADINA KUSUR YÜKLENMESİNİN İSABETSİZ OLDUĞU - KADININ KARAR DÜZELTME İSTEĞİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Dava dilekçesi ile tanık deliline dayanmayan davacı-davalı erkeğin sonradan bildirdiği tanığı dinlenerek kadına kusur yüklenmesi ve taraflar eşit kusurlu bulunarak davalı-davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. Ne var ki bu hususlar ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığından davalı-davacı kadının karar düzeltme isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

Bu haber toplam 546 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara