Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin Değiştirilmesi
Velayetin Değiştirilmesi | Her boşanma davasından sonra çocuğun velayeti herhangi ebeveynden birine verilir ancak bu durum sonsuza dek çocuğa aynı ebeveyn bakacak anlamına gelmiyor. Diğer bir değişle, velayet hakkı sonradan diğer ebeveyne geçebilir yani değiştirilebilir. Velayetin değiştirilmesi için velayet değişim davası açılması gerekiyor. Velayeti almak isteyen ve...
Velayetin Değiştirilmesi Nedir? Velayetin Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır? Velayetin değiştirilmesi için dava açılması durumunda dava ile ilgili birtakım usul ve esasların takip edilmesi gerekmektedir. Boşanma sırasında verilen velayet kararları kesinlik içermemekte değişen şartların getirdiği hayat koşullarına göre velayeti elinde bulunduran veya velayete sahip olmak isteyen kimse çocuğun velayeti için mahkemeye başvurabilmektedir. Velayetin değiştirilmesi davası açılması için çocuğun menfaati esas alınmaktadır. Çocuğun menfaatine olumlu etki yapacağı düşünülen delillerin mahkemeye sunulması velayetin değiştirilmesine katkı sunacaktır. Velayet değiştirilmesi için açılan davalarda ayrıca 12 yaşından büyük çocukların mahkeme huzurunda dinlenmesi kanunen zorunludur. Çocuğun istekleri mahkeme sonucuna doğrudan etki etmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Velayetin değiştirilmesi davası açıldığında mahkeme delil değerlendirmesi yapmakta ve çoğu durumda bilirkişi görevlendirerek dava sürecini işletmektedir. Davanın tanıkları, bilirkişi süreçleri, dava açılan mahkemenin yoğunluğu, dosya yükü gibi durumlar velayet davasının sonuçlanmasını etkileyen aşamalardır. Bu nedenle velayet davasının ne zaman sonuçlanacağı tam olarak bilinmemekle birlikte deneyimli avukatlar ile birlikte çalışmak bu süreci hızlandıracaktır.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçe Örneği

Velayetin değiştirilmesi davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerine açılacak velayetin değiştirilmesi davası ile talepte bulunulmakta ve dilekçe ile başvuru yapılmaktadır. Velayetin değiştirilmesi dilekçesini hazırlarken davalı ve davacı kimlik bilgileri, adresleri, varsa avukatlara ait bilgilerin giriş kısmında dava konusu ile birlikte ifade edilmesi gerekmektedir. Daha sonra dilekçede olayların açıklanması yapılmalı, davaya konu olan sebepler delillerle birlikte net olarak ifade edilmelidir. Davalı ve davacıların ekonomik durumları da bu bölümde açıklanacak hususlardandır. Dilekçenin son bölümünde talepler ve istekler belirtilmeli varsa dava dosyasına katkı sunacak tanık ve deliller dilekçenin sonuna eklenerek mahkemeye sunulmalıdır.

Velayetin Değiştirilmesi Davasında Yetkili Mahkeme

Velayetin değiştirilmesinde yetkili mahkeme çocuğun veya velayet talebinde bulunacak diğer ebeveynin bulunduğu yerdeki mahkemelerdir. Velayet davası açılmasında görevli mahkeme ise Aile Mahkemeleridir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Yargıtay Kararları

Velayetin değiştirilmesi davalarında dava dosyasını etkileyebilecek emsal niteliği taşıyan Yargıtay kararları dosyanın istediğiniz şekilde sonuçlanmasına aracılık edecek durumlardandır. Aile hukuku alanında uzman avukatlardan yardım alarak bu konuda emsal kararları dava dosyanıza ekletebilir, kurumsal avukatlık ofislerinin Yargıtay kararlarındaki bilgi ve deneyimleri başta olmak üzere hukuk alanındaki diğer iş ve işlemlerde avukat desteğinden yararlanabilirsiniz.

Velayetin Değiştirilmesi Davasında Deliller

Velayetin değiştirilmesi davasında mahkemeye sunulan deliller velayetin değiştirilmesi şartları bakımından oldukça önemli delillerdendir. Velayetin değiştirilmesi için birtakım sebeplerin ileri sürülmesi ve bu sebeplerin dava dilekçesinde ve mahkemede ispat edilmesi gerekmektedir. Birçok mahkeme bu delillere göre velayet hakkının değiştirilmesine karar vermektedir. Özellikle çocuğa bakmakla yükümlü kimsenin bu görevi yerine getirmemesi, velayet sahibi olmayan kişi ile çocuğun görüştürülmemesi ve kışkırtılması, maddi durumların değişmesi gibi sebepler ile çocuğun düşünceleri mahkemede ispatlandığı takdirde hakim bu deliller neticesinde görüş bildirmektedir.

Velayetin Değiştirilmesi Davasında Tedbir

Çekişmeli boşanma davalarında ve velayetin değiştirilmesi davalarında gündeme gelen tedbir konusu velayet kararının kesinleşinceye kadar geçen süreçte geçici velayetin kimde kalacağı hakkında mahkeme tarafından alınan karardır. Velayetin değiştirilmesi davasında geçici velayet eğer haklı gerekçelere dayanıyorsa dava açan anne veya babaya bırakılmaktadır. Velayetin mahkeme boyunca tedbiren davacıya bırakılması mahkemenin sonuçlarına etki etmeyecek türden bir karardır.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Kesinleşme

Velayet kararının kesinleşmesi boşanma davalarında boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte gerçekleşmektedir. Ancak velayetin değiştirilmesi davalarında mahkemeden alına kararlara karşı istinaf ve temyiz kanun yolları açıktır. Velayetin değiştirilmesi kararına itiraz edilmesi halinde bu karar Yargıtay hukuk dairesinden alınacak onanma kararıyla birlikte kesinleşecektir. Fakat kararın kesinleşmesi zaman içinde değişen şartlara bağlı olarak yenide velayetin değiştirilmesi davası açılmasına engel değildir.

Velayetin Değiştirilmesi Şartları Nedeleri Nelerdir?

Her boşanma davasından sonra çocuğun velayeti herhangi ebeveynden birine verilir ancak bu durum sonsuza dek çocuğa aynı ebeveyn bakacak anlamına gelmiyor. Diğer bir değişle, velayet hakkı sonradan diğer ebeveyne geçebilir yani değiştirilebilir. Velayetin değiştirilmesi için velayet değişim davası açılması gerekiyor. Velayeti almak isteyen ve dava açan ebeveyn, şartları yerine getirdiğine ve artık çocuğa bakabilecek ortamı oluşturduğunu kanıtlamak zorundadır. Bu durumda, velayet hakkına sahip olan anne ya da babanın, velayet hakkı süresince bu hakkını herhangi bir kötülük için kullanıp kullanmadığı kontrol edilir. Çocuğun fiziki ve ruhi gelişimlerinde herhangi bir olumsuzluk meydana gelip gelmediği dikkate alınır. Eğer velayete sahip olmayan taraf çocuğuna, velayet sahibi ebeveyn tarafından  kötülük edildiğini ve bakılması gerektiği gibi bakılmadığını iddia ediyorsa, aile mahkemelerine başvurarak dava açabilir. Bu dava doğrultusunda Türk Medeni Kanunu 183. Maddesinde şunları belirtiyor;
  1. Yeniden evlenen ebeveyne dair velayet değişikliği olmalıdır.
  2. Başka yere giden ebeveyn sebebiyle velayet değişikliği olmalıdır.
  3. Ölümden dolayı meydana gelen velayet değişikliği olmalıdır.
  4. Diğer sebeplerden ötürü velayet değişikliğinin olmalıdır.
Boşanma davasından sonra her iki velayet tarafından birinin başka bir kişiyle evlenmesi sonucunda velayet değişikliği yapılabilir, bu en yaygın sebeplerden birisidir. En yaygın ikinci sebep ise velayete hak sahibi olan ebeveynin göç etmiş olmasıdır. Diğer bir sebep ise ölüm olarak bilinir. Eğer çocuğun velayet hakkına sahip ebeveynin ölümü gerçekleştiyse, diğer ebeveyn tarafından velayet değişikliği davası açılabiliyor. Velayet hakkına sahip olan ebeveyn ölse dahi, velayet hakkı diğer ebeveyne geçmeyecektir. Buna hakim karar verir. Velayet değişikliği yapılabilen bir diğer durumlar içerisinde ise alkol bağımlılığından ötürü tedavi görmek, herhangi bir suçtan ceza evine girmiş olmak ya da bitkisel hayata geçerek beyin ölümünün gerçekleşmiş olması gibi durumlar yer alıyor.

Bu haber toplam 454 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara