Vesayet Davası Nasıl Açılır?

Vesayet Davası Nasıl Açılır?
Vesayet Davası Nasıl Açılır Vesayet ise kanunlarımızda belirtilen vasi olma şartlarını yerine getiren herkes olabilmektedir. Bu açıklama ile vesayet davası nasıl kimler neden açabilir sorunun kısa cevabı olarak gösterebiliriz. Vesayet nedir: Vesayet Küçüklerin ve mahcurların menfaatlerinin korunması maksadıyla kurulmuş bir çeşit Kamu Kurumu'dur. Vesayet, velayetin...
Vesayet Davası Nasıl Açılır? Vesayet davasının açılması birtakım zorunluluklar sebebiyle olabileceği gibi kişinin kendi isteği halinde de vasi ataması yapılabilmektedir. Vesayet kararı sonucunda kişiye atanan kimseye vasi denir. Vesayet ise medeni kanunda düzenlenmiş olan hukuk terimidir. Vesayet ergin olmakla birlikte haklarını koruyamayacak durumda olan kimseler hakkında uygulanabileceği gibi küçük yaştakilerin maddi ve kişisel menfaatlerini korumak amacıyla da vesayet altına alınma kararı verilmektedir. Vesayet davası nasıl açılır hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için öncelikle vesayet davasını gerektiren kişinin vesayet altına alınmasına neden olacak durumlara bakmak gerekir.

Vesayet Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Medeni kanunda tek tek sayılan vesayet altına alınma sebeplerinin varlığı halinde küçüğe veya ergin kimseler hakkında vesayet altına alınma kararı verilecektir. Bu durumlar;
  • Yaş küçüklüğü; 18 yaşından küçük olan ve velayet altında bulunmayan küçükler hakkında vasi tayini yapmak zorunludur. İlgili kamu kurumları vesayetin gerektirdiği bir haber alması halinde bu durumu vesayet makamına bildirmekle yükümlüdürler.
  • Kısıtlanma; akıl hastalığı ya da ayırt etme gücünün olmaması veya alkol bağımlılığı, maddi savurganlık sebebiyle vesayet altına alınmayı gerektiren bir durum var ise vesayet davası açılabilir.
  • Hürriyeti bağlayıcı ceza alma; 1 yıl ve daha fazla cezayı gerektiren hürriyeti bağlayıcı ceza alınması ve cezanın infazına başlanması halinde infaz makamı vesayet makamına bildirimde bulunarak vasi tayini ister.
  • Kişinin kendi isteğiyle vesayet altına alınmayı talep etmesi; kişilerde meydana gelen ağır hastalık, yaşlılık gibi nedenlerden dolayı kendi isteğiyle vesayet altına alınma işleminin yapılmasıdır.

Vesayet Davası Açmada Usul

Vesayet davasının açılması için vesayet altına alınması gerektiren sebeplerin varlığına dayanılarak sulh hukuk mahkemesine başvurulmalıdır. Vasi davası vasi dilekçe örneği 2019 ile vasi tayin edilecek kişi hakkında açılabilmektedir. Vasi davasında herhangi bir hasım yoktur. Bu sebeple dava dilekçesinde aleyhe dava açılacak kimse bulunmamaktadır. Vasi talebi dilekçesi herhangi bir kimse tarafından alınabilmekle birlikte bu konuda deneyimli avukatlık ofislerinden yardım alınmasında fayda vardır.

Vesayet Davasında Görevli Mahkeme

Vesayet davasına bakmakla görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Vesayet altına alınacak kimsenin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesi vasi tayin edilmesinde yetkilidir. Ayrıca vasiyi denetlemek üzere asliye hukuk mahkemeleri denetim makamı olarak görev yapmaktadır.

Vasi Kararı Ne Kadar Sürede Alınır?

Vasi kararı ne kadar sürer 2019 konusu da oldukça merak konusudur. Vasi tayini gerektiren konularda vasi davası açılması halinde 90 gün içinde vesayet davasının sonuçlandırılması öngörülmektedir. Ayrıca kısıtlama kararı verilecek kişi hakkında alkol bağımlılığı, savurganlık sebeplerine dayanılarak vasi tayini talep ediliyorsa bu kişinin mahkemede dinlenmesi zorunludur. Vesayet davalarında sağlık kurulları tarafından düzenlenecek sağlık raporları ve tanıklar davanın en önemli aşamasıdır. Vasi davalarının bu konuda uzman avukatlık ofisleriyle takip edilmesi daha hızlı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olacaktır.

Vesayet Davası Nasıl Açılır

Vesayet ise kanunlarımızda belirtilen vasi olma şartlarını yerine getiren herkes olabilmektedir. Bu açıklama ile vesayet davası nasıl kimler neden açabilir sorunun kısa cevabı olarak gösterebiliriz.

Vesayet nedir: Vesayet 

Küçüklerin ve mahcurların menfaatlerinin korunması maksadıyla kurulmuş bir çeşit Kamu Kurumu'dur. Vesayet, velayetin sağladığı himayeden yoksun olanlar için velayetin yerini tutar. Vesayet genel anlamda hukuk sistemimizde küçükler ve kısıtlı olan vatandaşlarımızın korunmasını amaçlanarak düzenlenmiştir. Velayet yalnızca anne ve babaya aittir. Vesayet kurumunun işlemesi için çocuğun anne ve babasının vefat etmiş olması ya da anne ve babadan bu hakkın alınması neticesinde vesayet altına alınarak korunması amaçlanır. Velayet ve Vesayet yani vasilik karşılaştırıldığında aradaki farklılık bariz ortaya çıkmaktadır. Çünkü yazılış ve anlam çağrıştırması nedeniyle karıştırılmaktadır. Velayet anayasal hakkı ile anne ve baba veya evlat edinen anne ve babaya verilmiştir. Bu kural asla değişmez. Vesayet Organları Nelerdir Vesayet organları, vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlardır. Kamu vesayeti, Vesayet Makamı ve Denetim Makamından oluşan Vesayet Daireleri tarafından yürütülür. Vesayet makamı, Sulh Hukuk Mahkemesi; Denetim Makamı, Asliye Hukuk Mahkemesidir. Vasi: Vesayeti altındaki küçük veya mahcurun şahsi ve mali bütün menfaatlerini korumak ve O'nu üçüncü şahıslar ile olan işlemlerde kanunen temsil etmek üzere Sulh Mahkemesi tarafından tayin olunan kimsedir. Kayyım: Bir malın idaresi veya belli bir işin görülmesi maksadıyla Sulh Mahkemesi tarafından tayin olunan kimsedir. Özel Vesayet Nedir : Vesayet altındaki kişinin menfaatinin haklı gösterdiği, özellikle bir işletmenin, bir ortaklığın veya benzeri işlerin sürdürülmesi gerektiği takdirde vesayet istisnai olarak bir aileye verilebilir. Özel vesayette vasi atama yetkisi Aile Meclisine aittir. Özel vesayet, vesayet altındaki kişinin fiil ehliyetine sahip iki yakın hışmının veya bir hışmı ile eşinin istemi üzerine Denetim Makamı tarafından kurulur. Aile Meclisi Nedir: Aile Meclisi, vesayet altındaki kişinin vasi olmaya ehil, denetim makamınca 4 yıl için atanacak en az 3 hışmından oluşur. Vesayet altına alınan eşi de aile meclisine üye olabilir.

Yargıtay Kararı - Vesayet Davası Nasıl Açılır

VESAYETİN KALDIRILMASI İSTEMİ - VESAYET KARARININ YENİ HUKUKİ STATÜ MEYDANA GETİREN HUKUKİ İŞLEM OLDUĞU. VESAYETİN KALDIRILMASI İSTEMLERİNDE DURUŞMA AÇMADAN EVRAK ÜZERİNDEN KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ. HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde mahkeme, mümkün olan hallerde tarafları duruşmaya davet etmeden dosya üzerinden karar verilebilmekte ise de; vesayet kararı, kişilerin özgürlükleri bakımından ağır sonuçlar doğuran, kişi için yeni bir hukuki statü meydana getiren hukuki bir işlem olduğundan vesayetin kaldırılması istemlerinde duruşma açmadan evrak üzerinden karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Vesayet Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

KISITLILAR ADINA ARAÇ ALINMASI İÇİN İZİN VERİLMESİ TALEBİ - KANUN YARARINA BOZMA. AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU - GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİRKEN İŞİN ESASININ İNCELENMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI. ÖZET: Velayet altında bırakılmalarına karar verilen çocuklar ve bunların malları hakkındaki uyuşmazlıklarda "velayet" hükümleri uygulanacaktır. Bu hükümleri uygulayacak görevli mahkeme ise 4787 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca aile mahkemesidir. Görev kuralları kamu düzeniyle ilgili olduğundan yargılamanın her aşamasında tüm mahkemelerde kendiliğinden uygulanmak zorundadır. Bu nedenle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasının incelenmesi doğru bulunmamıştır. VESAYET DAVASI - TARAFSIZ TANIKLARIN MAHKEMECE ALINAN BEYANLARINDA KISITLI ADAYININ KÖTÜ YÖNETİMİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR BEYANLARI OLMADIĞI. KISITLI ADAYININ İDDİA EDİLDİĞİ ÜZERE SALT MALLARININ BİR KISMINI SATIP BİR OĞLUNA VERMESİNİN YA DA YARDIM ETMESİNİN KISITLANMA SEBEBİ OLMADIĞI. ÖZET: Raporun resmi kurum olan Mersin Devlet Hastanesi'nden alındığı ve hüküm vermeye de yeterli olduğu, raporun içinde bir çelişki bulunmadığı bu nedenle esasen Adli Tıp Kurumu'ndan da ayrı bir rapor alınmasına gerek bulunmadığı, yine TMK 408. madde bakımından kısıtlı adayının mahkemece dinlendiği, kısıtlanmak istemediğini bildirdiği. Bundan ayrı TMK'nun 406. maddesi bakımından kısıtlı adayının mallarına ilişkin savurganlığına yönelik yeterli bir delil bulunmadığı, tarafsız tanıkların mahkemece alınan beyanlarında kısıtlı adayının kötü yönetimine ilişkin herhangi bir beyanları olmadığı. Yine kısıtlı adayının iddia edildiği üzere salt mallarının bir kısmını satıp bir oğluna vermesinin ya da yardım etmesinin kısıtlanma sebebi olmadığı, bu durumun şartları bulunduğu takdirde Miras Hukukunu ilgilendirdiği anlaşılmış, tüm bu nedenlerle yerinde görülmeyen istinaf sebeplerinin reddine karar vermek gerekmiştir. VESAYET DAVASI - YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI İSTEMİ - VESAYET KARARININ TÜRK MİLLİ HUKUKU İLE ÇATIŞMAYACAĞI. TANIMA İSTEĞİNİN RED EDİLMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI - DAVANIN KABULÜ GEREKİRKEN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU. ÖZET: Dava, yabancı mahkeme tarafından verilen tanıma kararının tanınması istemine ilişkindir. Vesayet ve kısıtlılık müessesesi hem ... hem de Türk hukukunda mevcuttur...... mahkemesi tarafından verilen vesayet kararının, vesayet altına alınanın ...’daki hukuki menfaatlerini koruyacağı gibi, bu kararın Türk mahkemeleri tarafından tanınması aynı zamanda vesayet altına alınan kişinin Türkiye'deki çıkarlarını koruyacaktır. ... mahkemesi tarafından Türk milli hukuku ile çatışmayacak ve hatta aynı doğrultuda verdiği kararın ne milli hukuka ve ne de münhasır yetki ya da kamu düzeni ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle vesayet kararının tanınmasına ilişkin olduğuna göre davanın kabulü gerekirken reddi doğru görülmemiştir.

Bu haber toplam 316 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara