Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası
Çekişmeli Boşanma Davası | Eşlerin açacakları boşanma davaları farklı türlerde olabilmektedir. Usul ve şekilde yönünden birbirinden farklı olan boşanma davaları, boşanmak isteyen eşlerin her konuda anlaşabilmeleri veya anlaşamamaları konusuna göre farklılık gösterebilmektedir. Bu noktada boşanmak isteyen eşler anlaşmalı boşanma davaları veya çekişmeli boşanma...
Çekişmeli Boşanma Davası | Eşlerin açacakları boşanma davaları farklı türlerde olabilmektedir. Usul ve şekilde yönünden birbirinden farklı olan boşanma davaları, boşanmak isteyen eşlerin her konuda anlaşabilmeleri veya anlaşamamaları konusuna göre farklılık gösterebilmektedir. Bu noktada boşanmak isteyen eşler anlaşmalı boşanma davaları veya çekişmeli boşanma davası açabilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında eşlerin birbirinden boşanmak isteği konusunda bir eşin bunu istememesi veya diğer konuların herhangi birinden anlaşmazlığa düşmeleri durumunda açılabilecek dava türü olmaktadır. Açılacak boşanma davaları şekil ve usul yönünden birbirinden farklı olabilmekte ve açılacak davalar için bu şekil ve usul yönünden durumları oldukça dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Eşlerden birsinin boşanmak konusunda isteksiz olması veya net bir irade ortaya koymaması durumunda boşanmak isteyen diğer açacağı boşanma davası çekişmeli boşanma davası olmaktadır. Bunun yanında tarafların boşanmak konusunda bir anlaşmazlığa düşmemesi ancak bu olay nedeni ile ortaya çıkacak olan maddi ve manevi sonuçları yönünden bir anlaşmazlığa düşmeleri durumunda da çekişmeli boşanma davası açmak zorunda kalacaklardır. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına oranla daha karmaşık ve zor olan bir süreci ortaya çıkartacaktır. Bu davalarda boşamak üzere olan eşlerin bu boşanma olayındaki kusurlarının net olarak tespit edilmesi konusunda bir tespitin yapılabilmesi konusunda araştırmalar, inceleme süreçleri, karşı dava açma hakları ve süreçleri, tanıkların dinlenmesi ve boşanmayı gerektirecek olayın ispat edilmesi için delil ve argümanların ortaya konulması gibi birçok farklı durum davayı zor, karışık ve uzun bir süreç olarak ortaya çıkartmaktadır. | Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açacak olan kişiler için başvurulacak ve davaların görüleceği mahkemeler anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davalarında Aile Mahkemeleri olmaktadır. Dava için başvurunun yapılacağı ilçede bir Aile Mahkemesinin olmaması durumunda Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapılabilmektedir. Boşanma davalarında çekişmeli boşanma davalarının açılması konusunda en önemli konu dava dilekçesinin hazırlanmasıdır. Mahkemeye hukuki olarak doğru şekilde hazırlanmış bir dilekçe ile başvuru yapılabilmektedir. Boşanma davasının açılması konusunda yetkili olan mahkemeler ise boşanmak isteyen tarafların son altı ay oturdukları ilçedeki Aile Mahkemeleridir. Davanın açılacağı yerde bir Aile Mahkemesi olmaması durumunda Asliye Hukuk Mahkemeleri bu konuda yetkili olan mahkemeler olacaktır. Bu mahkemelere hukuki olarak doğru bir şekilde hazırlanmış ve deliller ile tanıklar konusunda sorunsuz bir dava dilekçesi ve boşanma konusunda yasalarda belirlenmiş olan bir sebebin iddia edildiği dilekçe sunulmalıdır. Açılacak boşanma davalarında en önemli konu hukuki olarak bir altyapı oluşturulmasıdır. Boşanma davalarında hak kaybı yaşanmaması konusunda boşanma talebi ve sebebi ile bundan doğacak hakların tamamı için bir çalışma yapılması gerekmektedir. Bu konuda dikkate alınacak belli başlı durumlar unutulmamalıdır. Bunlar çocuğun velayeti, mal paylaşımı, tazminat ve nafaka konularıdır. Tüm bu konular her dava için farklı şekilde ele alınmalıdır. Bu taleplerin yapılması ve bu davanın başarılı bir şekilde yönetilmesi konusunda bir avukat yardımı oldukça önemlidir. | Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürmektedir?

Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davalarından oldukça farklıdır ve o davalara oranla daha uzun sürmektedir. Bu durumun oluşmasında birçok farklı sebep bulunmaktadır. Özellikle öne sürülen boşanma sebebinin mahkeme tarafından araştırılması, delillerin toplanması, bilirkişi raporuna ihtiyaç duyulması ve bu araştırmanın yapılarak bilirkişi raporunun gelmesi ile ayrıca tanıkların dinlenmesi gibi birçok farklı işlem çekişmeli boşanma davaların süresini uzatmaktadır. Oldukça başarılı ve doğru bir şekilde yönetilen çekişmeli boşanma davalarında işlemler dört ile beş celsede sonuçlanabilmektedir. Bu celseleri görülmesi ise on ay ile bir yıl arasındaki süreyi kapsaya bilmektedir. Ancak boşanma davasının iyi yönetilememesi, davanın takip edilmemesi ve hukuki işlemlerin doğru şekilde yapılmaması durumunda bu tip davaların üç ile dört yıl sürmeleri beklenebilir. | Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçeleri Nasıl Yazılır?

Boşanma davalarının hukuki boyutları ve süreçleri oldukça karmaşık ve zor olmaktadır. Bu sürecin başından itibaren gerekli olan tüm prosedürlerin doğru şekilde uygulanması oldukça önemlidir. Çekişmeli boşanma davalarında başlatılacak olan sürecin ilk adımı ve en önemli konusu davası dilekçesinin hazırlanmasıdır. Hazırlanacak olan dava dilekçesi boşanma davasının nasıl bir süreçte gideceğini belirlemektedir. Her boşanma kendi gerekçesi ve sürecini ortaya çıkartacak ve oluşturacaktır. Bu konuda terk nedeni ile açılan boşanma davalarında izlenecek olan yol ile aldatılma nedeni ile izlenecek yol birbirinden farklı olmaktadır. Bu sebeple de boşanma dava dilekçesinin hazırlanılmasında hukuki bilgiler ve bu süreç konusunda bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Çekişmeli boşanmalarda davası dilekçesinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken konular bulunmaktadır. Bu konuda ilk bilinmesi gereken hazırlanacak olan davası dilekçesinin boşanma konusundaki en önemli konu olduğu bu sürecin ana hatlarını belirleyeceği olmaktadır. Bu sebeple boşanma dilekçesinin internetten bulunan standart örnekler ile hazırlanması oldukça büyük bir hata olabilmektedir. Bu tip standart dilekçe örnekleri boşanma konusundaki hukuki temelden uzak bir şekilde gelişi güzel hazırlanmış dilekçeler olmaktadır. Bu dilekçelerin mahkemeye sunulması ile bir fayda sağlanması mümkün olmayacak aksine birçok zararı ve hak kaybı mümkün olacaktır. Her evlilik içerisinde boşanma davalarının açılmasını gerektirecek davranışlar, olaylar ve tutumlar farklı olmaktadır. Bu sebeple de boşanma davasının dilekçesinin hazırlanması konusunda kişiye, evliliğe ve yaşanan olaylara özel bir şekilde dilekçe hazırlanmalıdır. | Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davasında Boşanma Sebepler

Boşanma konusunda bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi de hukuki boşanma sebepleri olmaktadır. Boşanma davasının açılması konusunda mahkemeye sunulacak olan boşanma nedenleri oldukça doğru bir şekilde belirlenmeli ve mahkemeye sunulmalıdır. Bu belirlemelerde hukuki şartların yerine getirilmesinin gerekliliği bilinmelidir. Bu şartlar konusunda örnekler vermek gerekirse; aldatılma nedeni ile boşanma sebebi üzerinden bir dava açmak isteyen eşin aldatılma olayını öğrenmesinden sonra altı ay içerisinde bu konuda dava açılması gerekmektedir. Aksi bir durumda aldatma nedeni ile boşanma davası açılmamaktadır. Ayrıca evliliklerde çok fazla gündeme gelen ilgisizlik nedeni öne sürülerek bir boşanma davası açılamamaktadır. Hazırlanacak dava dilekçesinde ilgisizliğin bir boşanma sebebi olarak sunulmasının hukuki bir temeli bulunmamaktadır. Bunun yerine Medeni Kanunun 166'ıncı  Maddesinde yer alan evlilik birliğinin temelden sarsılması bir neden olarak gösterilmelidir. Ancak bu şekilde boşanma için bir hukuki temel oluşturulabilmektedir. Boşanma davalarında neden olarak doğru bir seçimin yapılmadığı ve öne sürülen boşanma nedeninin ispatlanamaması durumunda dava reddedilecektir. Boşanma davalarında tarafların birbirlerine boşanma konusundaki nedenleri ispatlamak konusunda yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu durumda da boşanma nedeninin doğru belirlenmesi oldukça önemli olmaktadır. | Çekişmeli Boşanma Davası

Tek Taraflı Boşanma Davası

Boşanma süreci içerisinde eşlerden birisinin boşanmayı istememesi veya boşanmayı iki tarafında istemesine rağmen, ortaya çıkacak maddi ve manevi sonuçlar konusunda bir anlaşmaya ve uzlaşmaya varamaması durumunda tek taraflı boşanma davaları açılabilmektedir. Tek taraflı boşanma davaları çekişmeli boşanma davaları olarak da adlandırılabilmektedir. Bu davlarda açılacak davayı hukuki bir sebebe dayandırarak açan davacı, mahkemeye belirttiği bu hukuki sebebi ispatlamak ile yükümlü olmaktadır. Aynı zamanda tek taraflı boşanma davalarında boşanma davasının tarafına açılan kişide davacının belirttiği olayların farklı şekilde meydana geldiğini belirterek karşı dava açabilmektedir. | Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davasının Reddedilmesi Durumunda Ne Olur?

Açılan boşanma davalarının reddedilmesi durumunda dava açan bireyin aynı hukuki gerekçe ile yeniden boşanma davası açması için üç yıl beklemesi gerekmektedir. Bu konuda aldatma nedeni ile boşanma davası açan birinin mahkemeye aldatmayı ispat edememesi durumunda dava reddedilecektir. Bu reddedilme sonrasında bu kişi yeniden aldatılma nedeni ile boşanma davasını üç yıl içerisinde açamamaktadır. Bu durumda dava açmadan önce belirlenecek olan hukuki nedenin tespit edilmesi konusunda ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. | Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davasında İspat Nasıl Yapılmaktadır?

Boşanma davası açacak olan tarafın evliliğin sonlanmasını sağlamak için öne sürecekleri hukuki sebebin ispatını deliller ve tanıklar ile yapabilmektedirler. Bu ispatın yapılması sırasında hukuki delillerin kullanılması ve hukuka uygun şekilde delillerin edinilmesi oldukça önemlidir. Gizli kamera kayıtları yapılması ve mahkemeye bunların delil olarak mahkemeye sunulması mümkün olmayacaktır. Bunlar yasal olarak yapılamayacak bir delil toplama yöntemidir. Bu durumda delil geçersiz olduğu gibi karşı taraf bu konuda dava açma hakkına sahip olacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında ispatın hukuki bir şekilde yapılması konusunda kredi kartı ekstreleri, otellerin kayıtları, doktor raporları, hastane kayıtları, karakol veya polis merkezlerinin kayıtları, cep telefonu mesaj içerikleri, sosyal medya paylaşımları ve fotoğraflar örnek gösterilebilmektedir.| Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davasında Velayetin Alınması

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların en fazla ayrı düştüğü konulardan birisi de ortak çocukların velayetleri konusu olmaktadır. Her iki tarafta çocuklarının velayetlerini almayı isteyebilmektedir. Velayet konusunda mahkemelerin karar vermede öncelikleri çocukların menfaatleri olmaktadır. Hakimler davalarda çocukların menfaatlerini ön planda tutarak velayet konusunda kararlar vermektedirler. Bu durumda çocuğun velayetinin alınması konusunda etkili bir savunmanın yapılması oldukça önemlidir. Tarafların çocuğun velayetini almak konusunda mahkeme hakimi üzerinde bir kanaat oluşturmaları gerekmektedir. Bu sebeple çocuğun kendisi ile yaşamasının çocuğun menfaatine olacağını savunmak ve hakimi bu konuda ikna etmek gerekmektedir. | Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanmalarda Davasında Nafaka Nasıl Alınır?

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların birbirinden alabilecekleri üç farklı nafaka türü bulunmaktadır. Bunlardan birisi tedbir nafakası, diğeri yoksulluk nafakası ve sonuncusu da iştirak nafakası olmaktadır. Tedbir nafakası boşanma davasının sürdüğü sırada maddi bir yoksunluğa düşecek olan tarafa ödenmesi konusunda mahkemenin bağlanmasını karar verdiği nafaka türüdür. Bu konuda hakime tedbir nafakasının ödenmesi konusunda talep iletilmektedir. Mahkeme hakimi davanın süresi içerisinde taraflardan birisinin diğer eşe tedbir nafakası ödemesine karar verebilmektedir. Yoksulluk nafakasının alınması için davanın sonuçlanması gerekmektedir. Yoksulluk nafakasının alınabilmesi konusunda bazı şartlar bulunmaktadır. Bu konuda en önemli şart nafakayı talep eden tarafın diğer taraftan daha az kusurlu olmasıdır. Ancak bazı durumlarda iki eşin aynı oranda kusurlu olması durumunda da taraflardan birisinin yoksulluk nafakası ödeme konusunda karar verilebilmektedir. Bu durum çok sık görülmeyen ve nadir karşılaşılan bir durumdur. Çekişmeli boşanma davalarında çocuklar için aşınacak olan iştirak nafakası ise velayeti alan kişinin diğer taraftan çocuğun giderleri ve masrafları için alacağı nafaka türüdür. Bu durumda çocuğun velayetini alamayan taraf, velayeti alan tarafa aylık olarak çocuğun eğitim, beslenme ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ödeyeceği nafaka olmaktadır. | Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davasında Tazminat

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların birbirinden talep edebilecekleri iki tür tazminat bulunmaktadır. Bunlardan birisi maddi, diğeri ise manevi tazminat olmaktadır. Boşanmalarda karşı taraftan maddi bir tazminat alınabilmesi için boşanma sonrasında maddi standartlarda bir düşmenin yaşanacağı mahkemeye iletilebilmektedir. Maddi tazminatın alınabilmesi konusunda tazminat talep eden eşin diğer eşten daha az kusurlu olması gerekmektedir. Kusursuz olmayan ve diğer eşten daha az kusurlu olmayan kişilerin maddi tazminat talepleri olamayacaktır. Tarafın maddi tazminat talep etmesinde karşı tarafında ödeme durumunu göz önünde tutması gerekmektedir. Tazminat talep edilecek olan kişinin ekonomik durumunun kaldıracağı bir miktarın talep edilmesi oldukça önemlidir. Bu konuda mahkemelerde tazminatın miktarı konusunda muhatabının ödeme gücüne bakarak bir miktar belirlemektedir. Mahkemelerden tazminat isteminde hakimlerin tazminat talebinin üzerinde bir tazminata karar vermeleri mümkün değildir. Bu durumda hakimler istenilen tazminatın tarafın maddi durumuna göre az olduğuna kanaat getirip miktarı arttırma yetkileri bulunmamaktadır. Bu sebeple de tazminat talep edilecek kişinin maddi durumu iyi analiz edilmelidir. Diğer bir tazminat türü olan manevi tazminatlar ise boşanma nedeni ile kişilik haklarına saldırı olmuş kişilerin talep edebileceği bir tazminat türü olmaktadır. Bu konuda aldatma nedeni ile boşanma davası açmış olan bir kişinin, yaşanılan aldatma olayının kişilik haklarına bir zedelediği gerekçesi ile manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir. Manevi tazminatlar maddi tazminatlara daha düşük bir miktarda olmalıdır. Ayrıca aldatma olaylarında üçüncü kişiler içinde bu manevi tazminat talebinde bulunulması mümkün olabilmektedir. Bu gibi bir durumda üçüncü kişinin aldatan kişinin evli olduğunu bilmesi gerekmektedir. | Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası Mal Paylaşımı

Çekişmeli boşanma davalarında mal paylaşımları, mal paylaşım esasına göre ve bulunulan mal rejimine göre yapılmaktadır. Mal paylaşımı davaları boşanma davalarında farklı olmaktadır ve boşanma kararının verilmesinden sonra görülmektedir. 2002 yılında yapılan düzenlemeye göre aksi bir durum olmadığı ve farklı bir sözleşme yapılmadığı sürece mal paylaşımı edinilmiş mallara katılım rejimi olmaktadır. Bu durum 2002 yılından sonra yapılan evlilikler için geçerli bir durumdur. 2002 yılından önceli evliliklerde mal ayrılığı rejimi geçerli olmaktadır. Mal ayrılığı rejime göre evlilik içerisinde alınan her mal kişiye ait olmaktadır. Bu durumda kadının çalışmayan bir ev hanımı olması durumunda evlilik içerisinde alınan mallardan bir hak talep etmesinin mümkün olmaması ortaya çıkmaktadır. Bu durum nedeni ile 2002 yılında yapılan düzenlemeler ile edinilmiş mallara katılım rejimi kullanılmaktadır. Bu mal rejiminde evlilik süresi içerisinde alınan her malda iki tarafında hakkı bulunduğu esas alınmaktadır. 2002 yılından önce yapılmış olan evliliklerde malların alındıkları tarihler oldukça önemlidir. Bu tarihten önce alınmış mallar konusunda mal ayrılığı rejimi, bu tarihten sonra alınan mallarda ise edinilmiş mallara katılım rejimi uygulanmaktadır. | Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı

Çekişmeli boşanma davalarında avukatlar oldukça önemlidir. Bu tip davaların avukatsız yönetilmesi ve sürecin başarılı şekilde tamamlanması oldukça zor ve olanaksız olmaktadır. Sürecin oldukça hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması konusunda avukatlardan yardım alınması ve sürecin avukatlar tarafından yönetilmesi oldukça önemlidir. Boşanma davalarına bir avukatın tutulması konusunda yasalarımızda zorlayıcı bir madde bulunmamaktadır. Bu durum sadece işlemlerin sorunsuz ve kısa zamanda tamamlanması için bir gereklilik olmaktadır. | Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Boşanma davaları ve diğer tüm davalarda avukat tutulması yasal bir zorunluluk olmamaktadır. Avukatlar gerekli hukuk bilgisi ile donatılmış ve hukuki işlemlerin sorunsuz bir şekilde ve zaman kaybına neden olmayacak şekilde yürütülmesi konusunda hizmet vermektedirler. Yıllarca davaların sürmemesi ve insanları kanunlar ile hukuki usulleri şekil kurallarını ezberlemesinin önüne geçilmesi için gerekli olmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları gibi zor, karmaşık, içerisinde birçok farklı davayı barındıran davalarda avukatlar oldukça önemli bir fayda ve avantaj sağlayacaklardır. | Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - GEREKÇELİ KARARDA ERKEĞE İZAFE EDİLEN KUSURLU DAVRANIŞA KADININ DİLEKÇESİNDE VAKIA OLARAK DAYANMADIĞI - KADININ BOŞANMAYA SEBEBİYET VEREN VAKIALARDA TAM KUSURLU BULUNDUĞU - KADININ YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ BOŞANMA DAVASI - GEREKÇELİ KARARDA ERKEĞE İZAFE EDİLEN KUSURLU DAVRANIŞA KADININ DİLEKÇESİNDE VAKIA OLARAK DAYANMADIĞI - KADININ BOŞANMAYA SEBEBİYET VEREN VAKIALARDA TAM KUSURLU BULUNDUĞU - KADININ YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ÖZET: Mahkemece, gerekçeli kararda davacı erkeğe izafe edilen kusurlu davranışa, davalı kadın cevap dilekçesinde vakıa olarak dayanmamıştır. Mahkemece, usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen ve dayanılmayan vakıa davacı erkeğe kusur olarak yüklenemez. Gerçekleşen bu duruma göre; davalı kadının boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda tam kusurlu bulunduğu anlaşılmakla boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda tam kusurlu eş yararına yoksulluk nafakası verilemez. Bu husus gözetilmeden davalı kadın yararına koşulları oluşmadığı halde, yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 273 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara