Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası
Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası açıklamalarından önce, Tasarrufun iptali veya BK'nun 19.maddesine göre dava yönünden ise alacaklıdan mal kaçırmak isteyen borçlunun kendi adını gizli tutarak hukuki işlemi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmasıdır. Diğer bir anlatımla TBK'nun 19.maddesi gereğince muvazaa...
Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası Nasıl Açılır? Tapu iptal davaları alacaklıdan mal kaçırma söz konusu olduğunda açılabilir. Borçlu kişi elindeki mallar ile borcunu ödemek yerine bu malları alacaklıya vermemek adına satıyorsa bu durumda alacaklı alacaklıdan mal kaçırma tapu iptal davası açabilir. Bazı borçlular borçlarını vermemek adına farklı yollara başvurabilir. Ancak alacaklının mağdur olmaması için yapılan bu girişimlerin iptal edilmesi mümkündür. Bu dava ile satış iptal edilebilir böylece alacaklının da borcunu alabilmesi kesinleşebilir.

Tasarrufun İptali Davası Nedir?

Alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla tasarrufta bulunan bir borçlunun bu tasarrufunun iptal edilmesi için açılan davalar tasarrufun iptali davalarıdır. Yani bir borçlu alacaklısına olan borcunu ödememek adına elinde malların satışını gerçekleştirirse bu satışın iptal edilmesi için alacaklı bu davayı açmalıdır. Tasarrufun iptali davası şu kişilere karşı açılabilir:
  • Hakkında icra takibi başlatılmış olan borçluya,
  • Borcu olan kişi ile hukuki bir işlemde bulunan kişiye,
  • Varsa borçlunun ödeme yapmış olduğu kişiye.

Tasarrufun İptali Davası İçin Şartlar

Bu dava İcra İflas Kanunu’nun 277. Maddesine göre düzenlenmiştir. İlgili kanunda tasarrufun iptali davası açılabilmesi için şu şartların sağlanmış olması gereklidir:
  • Bir alacağın söz konusu olması,
  • Davacının kesin ya da geçişi aciz vesikası almış olması,
  • Borçlu hakkında kesinleşmiş bir icra takibinin olması,
  • Borçlanma gerçekleşmesinin ardından tasarrufun yapılmış olması,

Tasarrufun İptali Davasında Görevli Mahkeme

Alacaklı borçlusunun yaptığı tasarrufun iptalini istediği durumda ilgili mahkemeye başvurmalıdır. Bu davalarda görevli ve yetkili olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Tasarrufun iptali davası ne kadar sürer sorusunun yanıtı ise mahkemenin yoğunluğu ve sunulan kanıtlara göre değişir.

Alacaklıdan Mal Kaçırma ve Tasarrufun İptali Davasında Zamanaşımı Var Mı?

Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için tasarrufun gerçekleşmesinin ardından belirli bir süre kısıtlaması vardır. Borçlu tasarrufta bulunmasının sonra 5 yıl içerisinde bu tasarrufun iptali istenmelidir. Bu sürenin geçmesi davayı da düşürücü etkiye sahiptir. Yani alacaklıdan mal kaçırma zamanaşımı olarak 5 yıl gösterilebilir. Alacaklı sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşamak istemiyorsa bu süreyi dikkatli bir şekilde takip etmelidir.

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası

Tasarrufun iptali veya BK'nun 19.maddesine göre dava yönünden ise alacaklıdan mal kaçırmak isteyen borçlunun kendi adını gizli tutarak hukuki işlemi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmasıdır. Diğer bir anlatımla TBK'nun 19.maddesi gereğince muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal istemine ilişkindir. Kural olarak 3.kişiler, danışıklı işlem yapılmasından dolayı hakkın zarara uğraması durumunda tek taraflı veya çok taraflı olan bu hukuki işlemlerin geçersizliğini ileri sürebilir. Çünkü danışıklı bir hukuki işlem ile 3.kişilere zarar verilmesi onlara karşı işlenmiş bir haksız eylem niteliğindedir. Alacaklıdan Mal Kaçırma amacıyla borçlu, elindeki taşınır veya taşınmazlarını alacaklıdan gizli olarak elden çıkarabilir. Bu malların Alacaklıdan Mal Kaçırma olduğu ispat edilmesi durumunda alacaklı alacağına karşı bu mallardan hak iddia edebilir. Bu durumda gerek taşınmazların veya varsa aracın, bu aracın satış bedelinin kasko değerinden düşük olması, ayrıca borçlunun mali durumu nedeni ile mal varlığını 3.kişilere devrettiğini, dava konu olacak taşınmaz veya  aracın alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı olarak yapıldığını, İİK'nun 280/4. maddesinin uygulanma koşullarının oluştuğunu belirterek dava açılabilir. İİK.nun 282. ilgili maddede açıkça belirtilen Tasarrufun iptali davası, borçlu ile hukuksal hareket içinde  olan veya borçlu tarafından ödeme yaptığı kişilere ve mirasçıları karşı açılır. Ayrıca, kötü niyetli üçüncü şahıslar hakkında da iptal davası açılabilir.  Kötü niyetten maksat, borçlunun durumunun satın alan tarafından bilinmesi veya bilinebilecek durumda olmasıdır. Kötü niyeti kanıtlama yükümlüğü ise davacı alacaklıya düşer. Kötü niyetin kanıtlanamaması halinde dava İİK'nun 283/2 maddesine göre bedele dönüşür. İİK'nın 283/II maddesine göre de iptal davası, üçüncü şahsın elinde çıkması durumunda borç miktarı oranında ödenmesine karar verilir. Bu ihtimalde 3.kişinin sorumlu olduğu miktar, elden çıkarılan malın o tarihteki gerçek değeridir.

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali

İİK.nun 282. ilgili maddede açıkça belirtilen Tasarrufun iptali davası, borçlu ile hukuksal hareket içinde  olan veya borçlu tarafından ödeme yaptığı kişilere ve mirasçıları karşı açılır. Ayrıca, kötü niyetli üçüncü şahıslar hakkında da iptal davası açılabilir. Kötü niyetten maksat, borçlunun durumunun satın alan tarafından bilinmesi veya bilinebilecek durumda olmasıdır. Kötü niyeti kanıtlama yükümlüğü ise davacı alacaklıya düşer. İİK'nın 283/II maddesine göre de iptal davası, üçüncü şahsın elinde çıkması durumunda borç miktarı oranında ödenmesine karar verilir. Bu ihtimalde 3.kişinin sorumlu olduğu miktar, elden çıkarılan malın o tarihteki gerçek değeridir.

Muvazaa Ve Hileye Dayalı Senetlerin İptali ile Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası

BK. 18 ve 179. maddeler ile İİK 44. maddeki kanun maddeleri zikredilmek suretiyle alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik, Muvazaalı ve hileye dayalı senetlerin tanziminin ve icra takiplerinin iptali ile geçersizliğinin belirtilerek borçlu ve 3.kişiler  arasında düzenlenmiş bonoların muvazaa ve hileye dayalı tanzim edilmiş batıl ve geçersiz bonolar olduğunun tespit ve kabulü ile bonolara ayrışmasız bir nitelikte bağlı icra takibinin iptali için talep edilir. Diğer makaleler için Ankara Avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz. (Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası)

Bu haber toplam 659 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara