Bedelsiz Senet Kullanma

Bedelsiz Senet Kullanma
Bedelsiz senet kullanma konusundaki suç Malvarlığına Karşı Suçlar bölümde detaylı şekilde yer almaktadır. Bedelsiz senedi kullanma suçu Türk Ceza Kanunun 16'ncı maddesinde detaylı olarak düzenlenmektedir. Böyle bir suça verilecek ceza ticaret hayatına duyulan güven kavramını koruyama yönelik olmaktadır. Bedelsiz senedi kullanma suçunda ifade...
Bedelsiz Senet Kullanma Suçu Şikayet Cezası Hakkında Merak Eilenler Nelerdir? Bedelsiz senet kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu tarafından 156. maddede belirtilen hükme göre “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Söz konusu suç türünde, bedeli tamamen veya bir miktarı ödenmiş olan senedin alacaklı tarafından dikkat edilmeden kanunlara aykırı bir şekilde kullanılmış olması ön plandadır. İsminden de anlaşılacağı üzere bedelsiz senet kullanma, hukuki anlamda bedelsiz senet kavramıyla alakalıdır. Bedelsiz senet; Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde, çek, bono, poliçe ve kambiyo senetleri gibi borç ve alacak konularının belgelendiği senet türleri için de geçerli olacak şekilde açıklanmaktadır. Buna göre; bedelsiz senet bir şekilde ödemesi yapılmamış veya senedin ödenmesine gerek kalmamış senet türüdür. Ayrıca bedelsiz senetler hukuki açıdan borç içermemektedir.

Bedelsiz Senet Kullanma Suçu Nedir?

Borcu ödenmemiş bir senedin icraya koyulması TCK hükümleri gereğince suç olarak nitelendirilmektedir. Öte yandan teminat senedi bedelsiz senet olarak adlandırılan ve borcunun tamamının değil de bir kısmının ödenmiş olduğu senetlerin de icraya konulması suç unsuru olarak görülmektedir. Bununla birlikte borcu tamamen ödenmiş bir senedin tekrar devretmesi amacıyla kullanıldığı durumlarda da bedelsiz senet kullanma suçu işlenmiş sayılmaktadır.

Bedelsiz Senet Kullanma Suçunun Cezası

Bedelsiz senedin kullanıldığına dair bir şikâyetin olması gerekmektedir. Dolayısıyla bedelsiz senet kullanma suçu işlendiğine dair takibin başlatılması için şikâyete tabi olunmaktadır. Bununla birlikte bedelsiz senet kullandığına hükmedilen kişi, suçunun basit veya nitelikli olmasına bağlı olarak 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Söz konusu hapis cezasının yanında bu suçu işleyen kişi hakkında adli para cezası hükmü de verilir. Dolayısıyla bedelsiz senet kullanan kişiler, hem hapis hem de para cezasına mahkûm edilir.

Bedelsiz Senet Kullanma Suçu Zamanaşımı

Bedelsiz senet kullanma suçundan mağdur olan kişi, söz konusu durumun farkına vardığı veya öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde bedelsiz senet kullanma suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Öte yandan söz konusu kişi bedelsiz senedi icraya vermiş ise de bu tarihten itibaren yine 6 ay içinde ilgili mahkemelere şikayet talebinde bulunması şarttır.

Bedelsiz senet kullanma nedir

Malvarlığına Karşı Suçlar bölümde detaylı şekilde yer almaktadır. Bedelsiz senedi kullanma suçu Türk Ceza Kanunun 16'ncı maddesinde detaylı olarak düzenlenmektedir.  Böyle bir suça verilecek ceza ticaret hayatına duyulan güven kavramını koruyama yönelik olmaktadır. Bedelsiz senedi kullanma suçunda ifade edilen bedelsiz senet tanımın bilinmesi öncelikle gereklidir. Bu sebeple bedelsiz senet, senette yazılı olan miktarın ödenmesi veya ödeme terine geçmekte olan herhangi bir sebebin meydana gelmesi durumunda senette yazılmakta olan miktarın borçluya ileri sürülmeyecek olan senet olarak ifade edilebilmektedir. Bu durumda bedelsizlik anlamı senedin ödendiği veya ödenmesine gerek kalmadığı durumları ifade etmektedir denebilmektedir. Böyle bir durumda senedin kimin tarafından ödendiği gibi bir bilgiye ihtiyaç duyulmayacaktır. Kısmi bir ödeme yapılmış olması durumunda ise senet sahibi kimsenin kalan kısım ile alakalı başvuru hali devam edebilmektedir. Ancak yapılan kısmi ödeme durumuna rağmen tümü için bir başvuru yapılması durumunda senet sahibi bedelsiz senet kullanma suçunu işlemiş olacaktır. Bu konuda bedelsiz senet kullanma suçu kullanma şeklinde eyleme dönüştürülmektedir. Aynı zamanda konu senedin bedelsiz olduğunu bilmesi durumunda bile bir başkasına bedeli varmış gibi devredilmesi durumu da kullanma halini gösterecektir. Bu konuda Türk Ceza Kanunun 156'ncı maddesinde bedelsiz senedin kullanılması suçuna ilişkin olarak hükümler belirtilmiştir. İşlenecek olan bedelsiz senedi kullanma suçu ile yasa koyucular öncelikle bireye yönelen menfaati göz önünde bulundurarak yapılan sözleşmelere olan güvenin ihlal edilmesi nedeni ile meydana gelen mağdurun değerlerini korumayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu suç tipinin malvarlığına yönelik suçlar kapsamında ve güveni kötüye kullanma suçlarının özel bir durumu olarak düzenlemektedir. (Bedelsiz Senet Kullanma)

Bedelsiz Senet Kullanma Suçunun Konusu

Bedelsiz Senet Kullanma suçun konusunu, borçlusunun ödemiş olduğu ve bir şekilde elde kalmış olan ve fail tarafından bulunarak kısmen veya tamamen ödenmemiş gibi işlem yapılmaya çalışılan ve kullanılan senet oluşturmaktadır.

Bedelsiz Senet Kullanma Suçu Faili ve Mağduru

Bedelsiz Senet Kullanma suçunun faili, bedelsiz olarak kalmış bir senedin miktarını kısmen veya tamamı için ödenmemiş olarak kullanan kişi olmaktadır. Bu suçun mağduru ise, bedelini ödemiş olmasına rağmen, suçun faili tarafından senedin miktarının kısmen veya tamamı için ödenmemiş gibi kullanılan bu senedin borçlusu olarak görünen ve bu işlenen suçtan zarar gören gerçek veya tüzel kişilerdir.

Bedelsiz Senet Kullanma Suçunun Maddi Unsuru

Bedelsiz Senet Kullanma suçunun maddi unsuru olarak bedelsiz kalmış bir senedin yeniden kullanılması olmaktadır. Burada ifade edilen senet tabiri, bir kambiyo senedi veya bir kimsenin ödemeye veya yapmaya borçlu olduğu bir şeyin belgelenmesi için imzalamış olduğu her türlü resmi kağıt olarak ifade edilebilmektedir. İşlenen suçun maddi unsurunun oluşmuş olması bakımından failin borçlusu olarak ifade edilen kişi tarafından ödenmiş ve bir suretle elinde kalmış senedi, ödemesini yapmış olan borçluya iade etmesi gerekirken bunu yapmamış olunması ve bundan sonrada ödenmemiş gibi icraya başvurulması veya bir başkasına devredilmesi bu unsurun oluşmasına yeterli olacaktır. Ortada olan suçun bedelsiz senedin kullanılması ile tamamlanması söz konusu olacağından, bu eylemin yapılması sonrasında bir zarar görülmesinin gerekmesi şart değildir. Diğer bir yandan ortada bir suçun oluşabilmesi için konu senedin tamamen bedelsiz olması gerekmemektedir. Bu konuda failin senedin miktarının ödenmiş olması ve geri kalan miktar için elinde bulunan senedin miktarının tümü veya kalan borçtan fazla bir miktarı kullanması halinde suç oluşacaktır.

Bedelsiz Senet Kullanma Suçunun Manevi Unsuru

Bedelsiz Senet Kullanma suçunun manevi unsurun oluşması için failin suç kastının bulunması gerekmektedir. Diğer bir tabiri ile failin mevcut senedin kısmen veya tamamen bedelsiz kaldığını bilmesi durumunda, isteyerek ve bilerek bu senedi kullanıyor olması durumunda suçun manevi unsurundan söz edilebilmektedir. Ancak bu şekilde bir kastın oluşmaması durumunda manevi unsurdan bahsetmek mümkün değildir.

Bedelsiz Senet Kullanma Suçu Cezası, Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Davalarda Zamanaşımı

Bedelsiz Senet Kullanma suçunun kovuşturma suçtan görülenin şikayetine bağlı olmaktadır. Ayrıca bu suç Ceza Muhakemesi Kanunun 253'üncü maddesinin içeriğine göre uzlaşma kapsamına girmektedir. Bu durumda suçun faili ve mağdurunun uzlaşmış olması durumunda bir kamu davasının açılması mümkün değildir ve dava düşmüş olacaktır. Bedelsiz Senet Kullanma suçunda görevli mahkemeler Sulh Ceza Mahkemeleri olmaktadır. Bu suçların yaptırımları ise altı aydan bir yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Ayrıca bu suçlar için zamanaşımı süresi sekiz yıl olarak belirlenmiştir. (Bedelsiz Senet Kullanma) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bedelsiz Senet Kullanma Suçu İspat ve Cezası Sıkça Sorulan Sorular

BEDELSİZ SENEDİ KULLANMAK SUÇU - SUÇA KONU BONONUN LEHDARA KİMDEN NE ŞEKİLDE İNTİKAL ETTİĞİ. BONO ÜZERİNDEKİ TÜM YAZI VE RAKAMLARIN SANIK İLE KATILANIN ELİ ÜRÜNÜ OLUP OLMADIĞI - EKSİK İNCELEME. ÖZET: Somut olayda, hamilden hareketle ciro silsilesi takip edilerek suça konu bononun, lehdara kimden ne şekilde intikal ettiği ve üzerindeki tüm yazı ve rakamların sanık ile katılanın eli ürünü olup olmadığı usulen araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeyle dosya kapsamına uygun olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi isabetsizdir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara