Çek İcra Takibi Yetki Zamanaşımı

Çek İcra Takibi Yetki Zamanaşımı
Çek İcra Takibi Yetki Zamanaşımı ÇEK İCRA TAKİBİ, ÇEK İCRAYA NASIL KONULUR, ÇEKTE ZAMANAŞIMI NEDİR, ÇEK İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR Çek hakkında kısa bilgi verecek olursak çeki düzenleyen kişiye lehdar ödeme yapılacak kişi hamil, muhatap ise bankadaır. Çek bir ödeme vasıtasıdır. Çekin vasıfları ve şartlarından bahsedecek olursak, Çekin ödeneceği yer...
Çek İcra Takibi Yetki Zamanaşımı Nedir? Çeklere karşılık icra takibinde zamanaşımı söz konusudur. Çek, ödeme araçlarından biridir. Çekin ödeneceği alanların gösterilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çeklerde ödeme günü de bulunmaktadır.

Çek İcra Takibi Yetki Zamanaşımı

Çeki düzenlemiş olan kişinin imzası mutlaka bulunmalıdır. Çeklerin tahsili için banka ibrazı da gerekir. Çek icra takibi yetki zamanaşımı hamil kişinin itiraz süresini geçirmesi durumunda, kambiyoyu hukuku gereğince icra takibini ilamsız olarak icra şeklinde yapmasını ifade eder. Hamil olan kişinin cirantalarla düzenleyen kişiye ve diğer çek borçlusu olan kişilere karşı sahip olduğu başvurma haklarını ifade eder. Bu noktada ibraz süresinin tamamlanmasından itibaren 6 ay süre geçmiş ise bu noktada zaman aşımı söz konusudur. Zaman aşımı söz konusu olduğunda ise ilamsız şekilde icra takibi yapılabilir.

Çek İcra Takibi Zamanaşımı 2019

Çek icra takibi örneği hazırlanırken mutlaka alanında uzman bir avukat ile çalışmak gerekmektedir. Çek ve senetler genel olarak borcun ödeme gününde ifa edilmelidir. Aksi halde, alacaklı alacaklarını mahkeme ya da devlet gücü ile tahsil edebilir. Çek, Türk Ticaret Kanunu kapsamında geçen kambiyo senetlerin başında gelir. Çek, hukuki br belge niteliğinde olmakla beraber, çek bankaya ibraz edilerek nakit paraya çevrilebilir. Fakat çeşitli durumlarda, ibrazın karşılığı olmayabilir ve ödeme alınamayabilir. Bu gibi durumlarda ihtar çekilebilir. İhtarın eline ulaşması durumunda yedi gün içerisinde hem çek bedeli hem de gecikme faizi ödenmelidir. Aksi halde, icra takibine başvurulabilir.

Karşılıksız Kaşesi Olmayan Çek İcra Takibi

Karşılıksız çek icra takibi yetki ve önemli noktalar aşağıdaki belirtildiği gibidir. Bunlar:
  • Çek için icra takibi başlatılmış ise borcun ödenme emrine itiraz için 5 gün bulunur.
  • Ödeme emrine itiraz edilse bile icra takibi durmaz. Fakat itiraz satışı durdurulur.
Şayet borçlu olan kişi, savunma araçlarından birini kullanılırsa bu durumda alacaklı olan kişi 6 ay içerisinde İcra Mahkemesi’ne başvurarak itirazın kaldırılmasını talep edebilir. Bunlar:
  • Borcun zamanaşımına uğraması,
  • Borçludan alacağını talep eden alacaklının meşru hamil olmadığına karşın itiraz,
  • Takibe konu olan senet ve çeklerin Türk Ticaret Kanunu kapsamında belirtilmiş olan kambiyo senetlerinden olmadığına karşı itiraz edilmesi.
Çek hakkında kısa bilgi verecek olursak çeki düzenleyen kişiye lehdar  ödeme yapılacak kişi hamil, muhatap ise bankadaır. Çek bir ödeme vasıtasıdır. Çekin vasıfları ve şartlarından bahsedecek olursak, Çekin ödeneceği yer gösterilmesi gerekmektedir. Çekin ödeme günü bulunması şarttır. Çeki düzenleyen kişinin imzasının bulunması geçerlik şartlarındandır. Çeklerin ödenmesi için bankaya ibrazıı gerekir. Çek İcra Takibi Zamanaşımı ; Hamil ibraz süresini geçirirse, kambiyo hukuku gereğince icra takibini ilamsız icra olarak yapar. Hamilin, cirantalarla düzenleyene ve diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren 6 ay geçmekle zaman aşımına uğrar bu durumda İcra takibini ilamsız icra olarak yapabilir.

Yargıtay Kararı - Çek İcra Takibi Yetki Zamanaşımı

TAKİBİN İPTALİ DAVASI. TAKİBİN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI GEREKÇESİYLE TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ. ALTI AYLIK TAKİP ÖNCESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇTİĞİ - DİRENME KARARI SONUCU İTİBARİYLE DOĞRU OLUŞU - DİRENME KARARININ DEĞİŞİK GEREKÇE İLE ONANMASI ÖZET: Borçluya yöntemince ödeme emri tebliğ edilmediği için, borçlunun zamanaşımı başvurusu takip öncesi zamanaşımına ilişkindir. Bu nedenle, mahkemenin talebin, takip sonrası zamanaşımına ilişkin olduğu yönündeki kabulü isabetsiz ise de, C. Savcılığına yazılan yazıya 26.11.2008 tarihinde cevap verilmesine rağmen alacaklı bu yazı gereğini altı aylık süreden çok sonra 05.02.2010 tarihinde icra müdürlüğüne başvurarak talep etmiştir. Buna göre, somut uyuşmazlık yönünden 26.11.2008 tarihi ile 05.02.2010 tarihi arasında altı aylık takip öncesi zamanaşımı süresi fazlasıyla geçmiştir. O halde, icranın geri bırakılması değil, takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir. Hal böyle olunca, mahkemece sonuçta takibin zamanaşımına uğradığının kabulüne yönelik hüküm kurulduğundan, direnme kararı sonucu itibariyle doğru olup değişik gerekçe ile onanmalıdır. Ankara Avukat genel sayfasından diğer konulara göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 369 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara