Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname

Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname
Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname, Somut olay incelendiğinde, taraflar arasında dava dışı üçüncü kişiye ait evin otomasyon ve elektrik işlerinin yapımı konusunda anlaşmaya varıldığı, davacı taşeron şirket tarafından bir kısım işlerin yapıldığı, davalı yüklenici şirket tarafından da bir kısım ödemeler yapıldığı, davacının bu dava ile bakiye iş bedelinin tahsilini istediği anlaşılmaktadır.
Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname nasıl yapılır? Faturanın teslim alınmaması nedeniyle ihtarname ve konu dahilindeki yasal mevzuat, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre, faturanın gerçek ya da tüzel kişiye teslim edildiğinin belgelenmesi gerekir. Fatura alıcıya ulaşmış olmalıdır. Bu işlem;
  • İadeli taahhüt,
  • Noter,
  • Zabıt
Aracılığı ile yapılır. Bu noktada en sağlıklı yöntem noter ile göndermek ve karşılığında faturanın teslim alındığına dair imza almak olacaktır. Nitekim daha sonra oluşan yasal süreçlerde ispat yükü, faturayı düzenleyen kişiye ait olacaktır.

Faturanın İçeriği Nedir ve Faturaya İtiraz Nasıl Yapılır?

Söz konusu bir fatura, faturanın alınmaması, iadesi, ödenmemesi, ihtarname muhakkak hukuki ilişkileri olan kişiler tarafından düzenlenmelidir. Bir mal alınmışsa karşılığında fatura düzenlenir. Fatura düzenleyen kişi, eğer faturada yanlışlıkla eksik mal adedi belirtmişse, faturayı alan kişi de eksik mal aldığını iddia etmişse, düzenleyen, faturada yanlışlık olduğunu iddia edemez. Bir faturaya itiraz edebilmek için verilen süre 8 gün olarak belirlenmiştir. Fatura itiraz süresi ile alakalı aksi durumlar gözlenmiştir ancak, 8 gün içerisinde itiraz etmek en sağlıklısıdır.

İade Faturası ve Faturaya İtiraz Nedir?

İade faturası için, kişinin söz konusu malı almış olması gerekir. İade faturası ile, satın alınan mal ya da malın bir kısmı yeniden iade edilir. Eğer, faturaya itiraz 8 gün içinde yapılmamışsa, yine de iade faturası düzenlemenin bir anlamı yoktur. Eğer, kişi herhangi bir mal almamışsa ve almamış olduğu bir mal nedeniyle kendisine fatura düzenlenmişse, iade faturası ile itiraz yapılmaz. Bu noktada faturaya itiraz, noter aracılığı ile düzenlenmiş bir ihtar aracılığı ile yapılır. Yani faturanın noter kanalıyla iadesi gerekecektir. Yargıtay, faturaya yapılmış olan itirazın, iade faturası ile yapıldığı durumları kabul etmeyecektir.

Faturaya Dayalı Borcun Ödenmemesi Hali - Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname

Faturaya dair borç ödenmiyorsa ve faturaya herhangi bir itiraz gerçekleştirilmemişse, bu konu ile alakalı yasal süreç başlatılır. Öncelikle kişiye ihtar gönderilir ve söz konusu borcu ödemesi talep edilir. Eğer ödemeyi temin etmek hala mümkün olmuyorsa, alacak davası ya da ilamsız faturaya dayalı icra takibi yoluyla borçlu hakkında işlem yapılır. Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname, Somut olay incelendiğinde, taraflar arasında dava dışı üçüncü kişiye ait evin otomasyon ve elektrik işlerinin yapımı konusunda anlaşmaya varıldığı, davacı taşeron şirket tarafından bir kısım işlerin yapıldığı, davalı yüklenici şirket tarafından da bir kısım ödemeler yapıldığı, davacının bu dava ile bakiye iş bedelinin tahsilini istediği anlaşılmaktadır. Davalı yüklenici firma ile davacının taşeronları ve asıl iş sahibi temsilcisi tarafından işyerinde tutanaklar tutulduğu anlaşılmakta ise de bu tutanaklarda davacı şirketin imzası bulunmamaktadır. Davacı taşeron şirket tarafından ödenmeyen iş bedelinin ödenmesi için davalıya ihtarname tebliğ edilmiştir. Davalı şirket tarafından tutanak tutulmuş ise de, davacı ile yapılan sözleşmenin feshedildiğine dair davacıya bir bildirimde bulunulduğu konusunda dosyaya herhangi bir delil sunulmamıştır. Her iki işin tamamlandığına dair dosya kapsamında geçici kabul tutanakları bulunmaktadır.  Kural olarak, eser sözleşmesinin tasfiye ile sona erdirildiği veya feshedildiği yasal delillerle kanıtlanmadığı sürece sözleşme konusu işin yüklenici (somut olayda davacı taşeron) tarafından yapıldığı kabul edilmelidir.

Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname Örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN  : VEKİLİ    : İHTAR EDİLEN  : İHTARIN KONUSU : … sayılı faturanın teslim alınması ve fatura bedelinin ödenmesi istemimizin bildirilmesi hakkındadır. AÇIKLAMALAR  :
  1. Müvekkilimizi ile …/ …/ … tarihinde yapmış olduğunuz … Sözleşmesi gereği, … TL bedel ile … almak konusunda mutabakata varmış bulunuyorsunuz. Müvekkilim tarafından … Sözleşmesi gereği kesilen … sayılı fatura, …/ …/ … tarihinde tarafınıza iadeli taahhütlü olarak gönderilmiş, fakat …/ …/ … tarihinde tarafımıza yapılan tebligat üzerine faturanın tarafınızca teslim alınmamış olduğu tespit edilmiştir.
  2. Mezkur sözleşmede teslim tarihi …/ …/ … ve ödeme tarihi …/ …/ … olarak kararlaştırılmıştır. Sözleşmede kararlaştırılan ödeme tarihinde tarafınızca yapılan bir ödeme olmaması nedeni ile tarafınıza …/ …/ … tarih ve … Noterliği'nin … sayılı evrakı ile ödeme yapmadığınıza dair bir ihtarname de gönderilmiştir.
  3. Tarafınıza gönderilen bu ihtarnamenin üzerinden … gün geçmesinden sonra tarafınıza yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanarak gönderilen faturanın teslim almaması üzerine işbu ihtarnamenin gönderilmesi zorunluluğu doğmuştur. Sözleşmeden doğan alacağımızın tarafımıza ödenmesini ve ödeme karşılığı olarak kesilen … sayılı faturanın tarafınıza ekte gönderilmiş olduğunu tarafınıza ihtar ediyoruz. …/ …/ …
İHTAR EDEN VEKİLİ AV. SAYIN NOTER; Üç su......ı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ … İHTAR EDEN VEKİLİ AVUKAT ANKARA Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname  örnek olarak verilmiştir. Konusuna göre değişiklik gösterebilir. Avukat ve danışmanlık ile sorunlarınızı çözüme kavuşturmanızı sizin için faydalı olacaktır. Makalemizde Faturanın Alınmaması İadesi Ödenmemesi İhtarname konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 571 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara