İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır?

İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır?
İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır İcra dosyasının hazırlanması zor ve zahmetlidir. Bu yüzden İcra dosyası hazırlanırken avukat yardımı alınması faydalı olur. Çünkü Takip talebin hazırlanması faizlerin hesaplanması düzgün yapılmalıdır. Yanlış açılan İcra takibi sonucu itiraz edilerek icra hakimliğince durduralabilinir. İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır: İcra...
İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır konusu, çeşitli alacak nedeniyle alacağının tahsil edilmesi için icra müdürlüğüne başvuru yapması ve dosyasını vermesi gerekmektedir. İcra müdürlüğüne dosyanın teslim ile bu işleme sadece başlamış olunur. İcra müdürlüğüne açılan icra dosyasındaki alacak icra marifetiyle tahsil edilmesi, tebligatın yollanması, itiraz veya itiraz yoksa icra takibinin kesinleştirilerek mal varlığı sorgusu yapılmalıdır. İcra dosyasının hazırlanması zor ve zahmetlidir. Bu yüzden İcra dosyası hazırlanırken avukat yardımı alınması faydalı olur. Çünkü Takip talebin hazırlanması faizlerin hesaplanması düzgün yapılmalıdır. Yanlış açılan İcra takibi sonucu itiraz edilerek icra hakimliğince durdurma yapılır.

İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır

İcra dosyası hazırlanırken aşağıdaki sıralamaya göre dosyanın tanzim edilmesi uygun olacağı görüşündeyiz., Sıralayacak olursak; 1 adet telli dosya 1 adet takip talebi 2 adet (borçlu sayısından 1 fazla) Kambiyo Senetlerine Mahsus ödeme Emri 1 adet (borçlu sayısı kadar) tebliğ mazbatalı zarf alınır. Haciz İşlemi Nasıl YapılırKambiyo senedinin borçlu sayısından 1 fazla olacak şekilde fotokopisi çekilir. İcra takip talebi ve ödeme emrinin gerekli yerleri doldurulur. Tebliğ mazbatalı zarfın ilgili yerleri doldurulur Zarfa yeteri kadar posta pulu yapıştırılır.
En alta kambiyo senedi sureti Üstüne varsa protesto evrakı Ödeme emrinin 1 kopyası koyulur. Ödeme emrinin 2. kopyası , senedin sureti, senedin aslı ve tebliğ zarfı ön kapağın içine iliştirildiğini de dosya hazırdır. Dosya icra müdürlüğüne götürülür, gerekli harç ve masrafları yatırılır

İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır Evraklar

Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir. Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Kesinleşmeye kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz. Alacaklı isterse, haciz talebinin vuku una dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir. Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.
yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından ileri sürülen yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır. Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.
İcra hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle, icra dosyasının takibi, icra davalarının usul ve takibi hakkında icra hukuku avukatı ve danışma alınız.

Bu haber toplam 596 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara