İflasın Ertelenmesi Davası

İflasın Ertelenmesi Davası
İflasın Ertelenmesi Davası Gemisinin batması nedeniyle ipotek alacaklısı olarak müvekkili bankaya ödenecek olan sigorta tazmin bedelinin ödenmesinin beklemesi gerektiği istinaf sebebi olarak ileri sürülmüş ise de; iflas erteleme davasının, yasal prosedürün ne zaman gerçekleşip sonuç alınacağı belli olmayan bir sürece bağlanamayacağı, ilk derece mahkemesinin bu...
İflasın Ertelenmesi Davası Nasıl Nerede Açılır? Şirket iflasının ertelenmesi için dava Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Borçların ödenemeyecek durumda olduğu şirketler, iflas etmek durumundadır. Bu noktada iflas kapsamında şirket, alacaklı olan kişilere hisselerini satarak borçlarını ödeyebilir. İflasın ertelenmesi için ise bazı yöntemler bulunmaktadır. Mahkemeye iflasın ertelenmesi davası açılabilir. Bu durumda da şirketin mali durumu kurtulabilir ve iflasın ertelenmesine karar verilebilir. İflas ertelemenin en önemli avantajı ise, şirket borçlarının takibinin belirli bir süre durdurulmasıdır. Mahkeme, bu noktada şirketin iflasının ertelenip ertelenemeyeceğine karar verecektir. İflasın ertelenmesi:
  • Sermaye şirketleri,
  • Anonim şirketleri,
  • Limited şirketleri,
  • Kooperatif şirketleri kapsamaktadır.
İflas erteleme davalarında faydalanamayacak olan şirketler ise:
  • Şahıs şirketleri,
  • Adi şirketler,
  • Komandit şirketler,
  • Kolektif şirketlerdir.

İflasın Ertelenmesi 2019

İflasın ertelenmesi değişiklik ve düzenlemelere tabi tutulmaktadır. İflasın ertelenmesi en başta şirketin iflastan kurtulması için çözüm yolu sağlar. İflasın ertelenmesi taleplerini veren şirketler genel olarak birçok alanda borçlu gözüken şirketlerdir ve şirketin bu borçları ödeyecek bir imkanı yoktur. İflas erteleme kararı sayesinde, şirketin borçlarının takibi yapılmaz. Bu noktada borçlular, şirketten alacakları borçlar için iflasın ertelenme süresinin sonuna kadar beklemek durumundadır. Şayet iflasın ertelenmesine karar verilmiş ise bu noktada şirkete kayyım da atanır. Bunun yanı sıra şirket mal varlığı da kayyım tarafından korunur. İflas erteleme için azami olarak belirlenmiş olan süre ise 1 sene olmaktadır. Bu süre 4 seneye kadar uzatılabilir. Ancak sürenin uzaması yalnızca mahkeme kararıyla yapılır.

İflasın Ertelenmesi Kararının Kesinleşmesi Gerekir mi?

İflasın ertelenmesi kararının kesinleşmesi gerekmektedir. Şirket, iflasın ertelenme kararının kesinleşmesinden sonra bu avantajlardan faydalanabilir. Şirket şayet bu erteleme süresi ardından yeniden toparlanabilecek duruma ulaşmış ise erteleme kararı da kaldırılır. İflas erteleme süresi, 1 sene olarak yapılmaktadır. Geçici bir işlem olduğu unutulmamalıdır. Uzman bir avukat ile çalışıldığında bu süreyi 4 seneye kadar uzatmak mümkün olmaktadır. Sürenin uzatılabilmesi için iflasın ertelenme durumunun şirket için daha faydalı olduğunun kanıtlanması gerekmektedir.

İflasın Ertelenmesi Davası

Gemisinin batması nedeniyle ipotek alacaklısı olarak müvekkili bankaya ödenecek olan sigorta tazmin bedelinin ödenmesinin beklemesi gerektiği istinaf sebebi olarak ileri sürülmüş ise de; iflas erteleme davasının, yasal prosedürün ne zaman gerçekleşip sonuç alınacağı belli olmayan bir sürece bağlanamayacağı, ilk derece mahkemesinin bu husustaki gerekçesinin de yerinde olduğu, Sonuç olarak; ilk derece mahkemesinin, alınan bilirkişi raporları, mali tabloları ve aktifleri gösteren veriler, müdahillerin dilekçeleri, şirketin içinde bulunduğu durumun bilirkişi heyeti ve kayyım raporları ile tespit olunan durumları birlikte değerlendirildiğinde; şirketin yargılama süresinde geçen süreye rağmen borca batık durumundan kurtulamadığı, iyileştirme projesinde belirtmiş olduğu kârları elde edemediği. Borca batıklığının dava süresi boyunca aynı seviyede kaldığı ve kâr elde ederek borca batıklıktan kurtulabileceği nitelikte bir iş yapamadığı, bu halde davacı şirketin borca batıklıktan kurtulabileceği yolunda her hangi bir emare kalmadığı gibi borca batıklık durumunun olumsuz olarak arttığı, Sermaye artırımı gibi somut öneriler  getirilmediği, kârlılığı artıracak işler yapılmadığı, şirketin borca batıklıktan kurtulmadığı nazara alınarak iflas ertelemenin yasal şartları oluşmadığından davacı şirketin iflası yönündeki takdir ve kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Müdahil vekilinin istinaf taleplerinin reddine karar vermek gerekmektedir.

Yargıtay Kararı - İflasın Ertelenmesi Davası

İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI - ŞİRKETİN BORCA BATIKLIK DURUMUNUN TEREDDÜDE YER BIRAKMAYACAK BİÇİMDE BELİRLENMESİ - DOSYANIN UZMAN BİR HEYETE TEVDİİYLE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI VE VARILACAK UYGUN SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ - EKSİK İNCELEME ÖZET: Olayda, mahkemece davacı şirketin borca batıklık durumunun tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi ve projenin ciddi ve inandırıcı olup olmadığı ve süreç içindeki uygulamaların projede gösterilen iyileştirme unsurlarına uygun bulunup bulunmadığı hususunda somut verilere dayalı, teknik, denetime elverişli ve detaylı bir inceleme için, dosyanın oluşturulacak uzman bir heyete tevdiiyle dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması ve varılacak uygun sonuca göre bir karar verilmek gerekirken, eksik inceleme ve hatalı değerlendirmelerle karar verilmesi doğru değildir.

Yargıtay Kararı - İflasın Ertelenmesi Davası

İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI - UYGULAMALARIN PROJEDE GÖSTERİLEN İYİLEŞTİRME UNSURLARINA UYGUN BULUNUP BULUNMADIĞI - BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI VE VARILACAK UYGUN SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Mahkemece projenin ciddi ve inandırıcı olup olmadığı ve süreç içindeki uygulamaların projede gösterilen iyileştirme unsurlarına uygun bulunup bulunmadığı hususunda somut verilere dayalı, teknik, denetime elverişli ve detaylı bir inceleme için, dosyanın yeniden oluşturulacak uzman bir heyete tevdiiyle dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması ve varılacak uygun sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve hatalı değerlendirmelerle karar verilmesi doğru değildir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 332 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara