İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Temyiz

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Temyiz
İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Temyiz | İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz İhtiyati tedbir kararına itirazın nasıl yapılacağı ile ilgili hususlara geçmeden önce ihtiyati tedbir kararının niteliklerinden bahsetmek gerekmektedir. Yargılama süresince kesin hüküm elde edilene kadar para dışında kalan her türlü talep için söz konusu hükümlerde ortaya çıkabilecek icraları...
İstihkak Davası Temyiz Nedir Nasıl Yapılır? İstihkak davasında temyiz süreci davanın reddedilmesinin ardından başlatılabilir. Bunun yanı sıra mahkemeden çıkan kararın beğenilmediği durumlarda da temyize gidebilir. Şayet dava kararı Sulh Hukuk Mahkemeleri’nden çıkmış ise 8 gün içerisinde temyiz işlemi yapılmalıdır. Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından verilen kararlarda ise istihkak davası temyiz süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. Bu süreler mahkemeden karar çıkmasının hemen ardından başlatılır.

İcra İflas Hukuku Kapsamında İstihkak Davası

Çekişmeli bir malın olduğu durumlarda bu mal üzerindeki çekişmenin ortadan kaldırılabilmesi için istihkak davası açılması gereklidir. Çekişmeye konu olan mala göre farklı mahkemelerde bu davalar açılabilir. İcra İflas Hukuk’unda ise istihkak davası haczedilen bir mal üzerinde farklı bir kişinin kendi lehine hak iddiasında bulunmasının ardından bunun tespit edilmesi için başvurduğu davalardır. İstihkak davası yetkili mahkeme genellikle Asliye Hukuk ya da Sulh Mahkemeleri olsa da İcra İflas Hukuku kapsamındaki bu davalar için İcra Mahkemesi’ne başvurulmalıdır.

İstihkak Davası Açılması İçin Ne Yapılmalıdır?

Borçlu olan kişiye bu borcunu ödemediğinde haciz gelir. Haciz işlemi sırasında da borçlunun mallarının yanı sıra farklı kişilerin malları da haczedilebilir. Bu tür mallarda çekişmeli mallar olarak nitelendirilir. Bu çekişmenin de ortadan kaldırılması için istihkak davası açılmalıdır. Davanın açılabilmesi için 7 günlük bir zaman mevcuttur. İcra kararının ardından 7 gün içerisinde başvuruda bulunulmazsa istihkaka davası zamanaşımı söz konusu olacaktır.

İstihkak Davasında Davalı ve Davacı Kimlerdir?

Bu davada davacı taraf haczedilen bir malın kendisine ait olduğu iddiası ile dava sürecini başlatan kişidir. Fakat istihkak davasının kime karşı açılması gerektiği konusu kafa karışıklığına neden olabilir. İstihkak davalarında davalı kişi alacaklıdır. Fakat borçlu haczedilen malın başkasına ait olduğunu söylemezse bu durumda borçluya da dava açılabilir.

İstihkak Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İstihkak davası ne kadar sürer sorusunun cevabı bazı faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Fakat bu davalar basit yargılama usulüne göre sonuçlandırılır. Bundan dolayı da dava süreci fazla uzun sürmeden mahkeme çekişmeye konu olan mal ile ilgili kararını taraflara iletilir. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz İhtiyati tedbir kararına itirazın nasıl yapılacağı ile ilgili hususlara geçmeden önce ihtiyati tedbir kararının niteliklerinden bahsetmek gerekmektedir. Yargılama süresince kesin hüküm elde edilene kadar para dışında kalan her türlü talep için söz konusu hükümlerde ortaya çıkabilecek icraları teminat altına almak veya bunların geçici bir şekilde ifa edilmesini sağlamak üzere alınan koruma tedbirleri ihtiyati tedbir kararı olarak değerlendirilmektedir. Hata uyuşmazlık hallerinde hukuki ilişkilerin geçici olarak düzenlemesini sağlamak için yapılan koruma tedbirleri de buna dahil edilmektedir. Tüm bu geniş perspektiften dolayı ihtiyati tedbir kararları icra davalarında, boşanma davalarında nafaka konusunda ya da velayetle ilgili durumlarda bile sıklıkla başvurulan bir durum olmaktadır. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Temyiz Nereye Yapılır?

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Uyuşmazlık hallerinde veya bu konuyla alakalı olarak ihtiyati bir tedbir davasının açılmasının söz konusu olduğu durumlarda esasla ilgili olarak görevli ve yetkili mahkemeden davanın açılmasını takip eden süreçte asıl davanın görülmekte olduğu mahkemeden ihtiyati tedbir talep edilmektedir. İhtiyati tedbir kararı ile ilgili olarak bu kararın verilmesi talebinde bulunan kişinin bunu istemesinde hukuki açıdan bir yararının bulunması gerektiği şarttır. Bu karar kural olması itibarıyla uyuşmazlıkta karşı taraf olarak değerlendirilen davalıya karşı verilmektedir. İhtiyati tedbir kararını talep eden kişinin bu talebini hangi gerekçeye dayandırmış olduğunu, ne şekilde bunu talep ettiğini asıl dava ile ilişkili bir şekilde açıkça belirtmiş olması gerekmektedir. Kişinin bu aşamada haklı olduğunu ortaya koyan delilleri de sıralaması gerekir. Mahkeme tarafından ihtiyati tedbir kararının verilmesi görüşü hakim kabul edilmişse bu durumda talep eden kişiden teminat alınmasına karar verilir. Karşı taraf sadece kendisinin dinlenmeden verilmiş olan kararlar için itirazda bulunabilmektedir. Bu tarafın kararın tam olarak ne olduğuna bağlı şekilde tedbirin uygulanmasını talep etmesi ancak yine içerikte belirtilen durumlara bağlı olarak mahkemedeki yazı işleri müdürünü kararın icrasını gerçekleştirmek üzere görevlendirmesi gerekmektedir. Eğer tedbir kararının asıl dava açılmadan önce verilmesi söz konusu olmuşsa bu durumda iki haftalık zamanaşımı süresi dikkate alınarak esas davasının açılması sağlanmalıdır. Kendisi dinlenmeyen kişilerin aleyhine sonuçlar doğmuşsa bu durumda tedbir kararının şartlarına, mahkemenin görev ve yetkilerine buna ek olarak teminata ilişkin kararı veren mahkemeye karşı itiraz haklarının kullanılması mümkün olabiliyor. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Temyiz nedir.

İhtiyati Tedbir Kararlarında Temyiz ve İstinaf

İcra ve İflas Kanunu içerisinde asıl düzenlemeleri yapılmış ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya kabulü kararlarında kişiler itiraz haklarını kullanabilmektedir. Bu durumda Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde kişilerin istinaf yoluna gitmesi uygun görülmüştür. Fakat istinaf mahkemelerinin göreve başlamadığı ve hukuk muhakemeleri kanununda belirtilen bu mahkemelerin göreve başlayıncaya kadar temyiz hükümlerinin uygulan ması yönündeki kuralı sebebiyle kişilerin itiraz için kullanabilecekleri yolun temyiz olacağı durumu da göz önünde olmaktadır. İtirazda bulunmak üzere kanun yoluna başvuracak olan kişilerin hukuk usulü muhakemeleri kanunu düzenlemeleri ile başvurularını yapması söz konusu olabiliyor. Bu durumda İcra ve İflas Kanunu hükümleri ile birlikte ihtiyati tedbir için düzenlenmiş olan HUMK hükümlerine bakılarak da itirazda bulunulmalıdır. Son olarak gidilecek kanun yolu ihtiyati haciz olarak belirlenmiş ve istinaf şeklinde düzenlenmiştir. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Temyiz Nasıl Olur.

Bu haber toplam 234 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara