Tapu İptal Ve Tescil Davasında 3. Kişiye Satış

Tapu İptal Ve Tescil Davasında 3. Kişiye Satış
Tapu İptal Ve Tescil Davasında 3 Kişiye Devir Çekişme konusu taşınmazın dava açıldıktan sonra davalı tarafından dava dışı üçüncü kişiye satıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda dava açan davacıya seçimlik hakkı neler olduğu hatırlatılarak, bu hakkını nasıl kullanacağı sorularak dava sürecinin bu şekilde belirlenmelidir. Hal böyle olunca, gerekli usulü...
Tapu İptal Ve Tescil Davasında 3. Kişiye Devir - Çekişme konusu taşınmazın dava açıldıktan sonra davalı tarafından dava dışı üçüncü kişiye satıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda dava açan davacıya seçimlik hakkı neler olduğu hatırlatılarak, bu hakkını nasıl kullanacağı sorularak dava sürecinin bu şekilde belirlenmelidir. Hal böyle olunca, gerekli usulü işlemlerin yerine getirilmesi, ondan sonra işin esası hakkında karar verilebilmesi için hüküm bozulmalıdır. Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davalı... Yönünden davanın reddine, diğer davalılar yönünden ise husumetten reddine karar verilmiştir

Tapu İptal Ve Tescil Davasında Taşınmazın 3. Kişiye Satılması

Dava, tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Davacı, … Parsel sayılı taşınmazın davalılardan... adına kayıtlı iken dava dışı eşi ... Ö. ile... arasındaki sözleşme gereği teminat amaçlı olarak sözleşmenin tarafı ...'ın çalışanı davalı ...’e ….TL bedelle temlik edildiğini sözleşme konusunun gerçekleşmediğini ve davalı ...'in dava konusu taşınmazı iade etmesi gerekirken patronu ...'ın talimatı ile davalılardan ...'a devrettiğini, Kısa bir süre sonra da muvazaalı olarak diğer davalılara temlik edildiğini, işlemlerin gerçek satış olmadığını, gerçek değerinin çok altında yapılmış devirler olduğunu, taşınmazın gerçek değerinin ... ….. Sayılı dosyası ile tespit edildiğini ileri sürerek tapu kaydının iptali ile adına tescile karar verilmesini istemiştir. Davalı  sunulan belgelerin resmi nitelik taşımadığını ve belgelerde isminin geçmediğini, hakkında şikayet de bulunmadığını, davacının taraf ehliyetinin de olmadığını taşınmazın 4 kez el değiştirdiğini, diğer davalıları tanımadığını, iyiniyetli olduğunu, davalı ... İse, çekişmeli taşınmazı davacının iradesiyle bedelsiz olarak aldığını ve yine bedelsiz olarak davacının istediği kişiye devrettiğini belirterek davanın reddini savunmuşlar, diğer davalılar davaya cevap vermemişlerdir. Mahkemece, davalı... yönünden ispatlanamayan davanın reddine, diğer davalılar yönünden husumetten reddine karar verilmiştir (Tapu İptal Ve Tescil Davasında 3. Kişiye Satış).

Hacizli Taşınmazın 3. Kişiye Satılması Yargıtay Kararı

Ne var ki, dosyadaki mevcut kayıtlar incelendiğinde, çekişme konusu 1037 parsel (yeni 10025 ada 20 parsel) sayılı taşınmazın dava açıldıktan sonra 12.01.2015 tarihlerinde davalı tarafından dava dışı üçüncü kişiye satıldığı anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, HMK (HMK) 125/1. Maddesinde yer alan açıklamaya göre dava sonrası davaya konu yerler 3. Kişiye satılmış ise seçimlik hakkının olduğu, bu hakların birini kullanabilir: İsterse, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan kişiye karşı davaya devam eder. Bu takdirde davacı davayı kazanırsa, dava konusunu devreden ve devralan yargılama giderlerinden müteselsilsen sorumlu olur. İsterse, davasını devreden taraf hakkında tazminat davasına dönüştürür." hükmünü içermektedir. Yukarda anlatılan kanun maddesi, kendiliğinden dava esnasında gözetilmesi zorunlu bir kuraldır.  Davanın görüldüğü mahkemece dava açana seçimlik hakkı kendisine sorulmalı ve sonucuna göre dava yolu belirlenmelidir. HMK maddesi yukardaki sebepten usulü işlemlerin yerine getirilmesi, davanın esası hakkında karar verilebilmesi için karar bozulmalıdır. Davacının temyiz itirazları açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulüyle, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3. maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA (Tapu İptal Ve Tescil Davasında 3. Kişiye Satış).

Bu haber toplam 602 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara