İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır

İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır sorusu ve açıklamaları bilgi amaçlı olmuştur.

Gayrimenkuller, araç,  satış talebinden itibaren nihayet iki ay içinde İcra Dairesi tarafından açık arttırma ile satılır.  Satış masraflarının, Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde tespit edilmesi ile ihale bedelinin, muhammen bedelin %50’sine satış masraflarının ilave edilmesi ile oluşan miktarı karşılayıp karşılamadığı belirlenmelidir.

İcra Dairesi, gayrimenkulün bulunduğu yerin adetlerine göre en elverişli tarzda arttırma şartlarını tespit eder. Bunları ihtiva eden “Şartname”, artırmadan önce en az 10 gün süreyle İcra Dairesi’nde herkesin görmesi için açık bulundurur. Arttırma, satıştan en az 1 ay önce ilan olunur. Ayrıca; bilinen ikametgâhları varsa veya müessisleri varsa; ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve gayrimenkulün Tapu Sicilinde kayıtlı bulunan bütün ilgililere tebliğ olunur.

 

Makalede İcradan Haczedilen Malların Satışı Nasıl Yapılır konusu bilgi için verilmiştir. Diğer makaleler için Ankara avukat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.