İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenler

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenler

İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenler

İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenler

İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenler Girişi İş Kanunu kapsamında olan bir iş sözleşmesi ile çalışan işçinin bu sözleşmeleri üç farklı sebep ile sona erdirebilir. Bunlar işçinin kendi isteği ile işten ayrılarak iş sözleşmesini feshetmesi, işçinin vefat etmesi ile iş sözleşmesinin feshedilmesi veya işçinin işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi. İşçiler için işverenin iş sözleşmesini feshetmesi zor bir sürecin başlaması anlamına gelebilmektedir.

İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenler, İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi konusunda işçi ile aynı fikirde olmaması ve işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi konusunda haksızlığa uğradığını düşünmesi olmaktadır. Bu konuda işçi işe işveren arasında bir anlaşmazlık yaşanabilmektedir. İşverenin işçiyi işten çıkartması ve iş sözleşmesini feshetmesi konusunda iki nedeni olabilmektedir.

Bunlardan birisi haklı olduğunu düşündüğü bir sebep ile işçinin işten çıkartılarak iş sözleşmesinin feshedilmesi, diğer bir durum ise hiçbir sebep olamadan işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi olmaktadır. Bu iki durum da bile İşçinin işten çıkarılmalarında ve iş sözleşmelerine itiraz etmeleri mümkün olabilmektedir. Bunlar için aşağıdaki adımları takip etmeleri gerekmektedir.

İşten Çıkartılan İşçinin İşverene İhtarname Çekmeli

İşten çıkartılan İşçinin nasıl bir şekilde işten çıkartıldıkları ve işten çıkartılma gerekçeleri oldukça önemlidir. İşverenin bazı durumlar işçilerin kendi isteği ile işten çıktıklarını bile iddia edebilmektedir. İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenler başında  işçinin itiraz etmesi ve haksızlık yaşandığını düşünmesi durumunda ilk olarak bir ihtarname çekmesinde fayda bulunmaktadır. Bunun için noter tercih edilmelidir.

Noter tarafından düzenlenecek olan bu ihtarnamede işçinin, işten çıkartıldığını, bunun kendi kusuru ile olmadığını ve bu nedenle ödenmemiş haklarının talep edildiği belirtilmelidir. İhtarnamelerin noterden çekilmesi zorunlu olmayıp, ispat konusunda bir avantaj sağlaması nedeni ile tercih edilmektedir.

İşten Çıkartılan İşçinin İş Mahkemesine Alacaklarınız İçin Dava Açabilir

İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenler ikincisini anlatacak olursak,  iş mahkemesine müracaat ederek, ödenmeyen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücret alacağı, yıllık izin ücret alacağı, sigorta primlerinin eksik yatırılması durumunda tespit davası, sigortasız çalıştırılmış ise hizmet tespit davası, iş kazası geçirmiş ise iş kazası tazminat davası açabilir. İş sözleşmesinin işverence haklı mı haksız mı feshi edildiği, ve tazminat haklarınız için mutlaka avukat danışmanızı tavsiye ederiz.

İş Davası Açılması Durumunda Evrakların Toplanması

İş Mahkemelerinde hakimlerin karar vermek konusunda genel olarak tanıkların dinlenmesine büyük önem vermesi yanında belgeler ve evraklarda oldukça önemli olmaktadır. Dava için gerekli olabilecek tüm belge ve evrakların toplanması gerekmektedir. Özellikle işten çıkartılma konusunda ortada bir iddia var ise bu konudaki evrak ve belgeler önemli olmaktadır. Bunun yanında ücret belgeleri, maaş çizelgeleri, tutanaklar ve bunlara benze evraklar dava süresince önemli olabilmektedir.

İş Mahkemesine Dava Açılması Durumunda Tanıkların Hazırlanması

İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenler başında belirtiğimiz işçi alacakları nedeniyle iş mahkemesine dava açılır. İş Mahkemesinde görülecek davalar hakimler tespit yapabilmek için tanıkları dinlemektedirler. Bu davalarda tanıklar oldukça önemli olmaktadır. Bu nedenle sizin iş yerinde çalışan ve sizlerin savunmasını ve iddiasını destekleyecek tanıklar bulmanız önemli olmaktadır. İş yerindeki haksızlıklara ve sizin maruz kaldığınız haksızlığa şahit olan kişilerin bunu belirtmesi dava için oldukça önemlidir.

İşten Çıkartılan İşçinin İşe İade Davası Açabilir

İşyerinde Çalışan İşçi Sayısının Ve İş Yerinde Kıdemin Öğrenilmesi İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenler bir diğeri ise İş yerinde çalışan işçi sayısı işe iade davasının açılması konuşunda şartlardan birisi olmaktadır. İşe iade davasının açılması için iş yerinde en az 30 kişinin çalışıyor olması gerekmektedir. Bunun yanında iş yerinden en az altı ay çalışılmış olması gerekmektedir. Bu iki şartın yerine getirilmemesi durumunda dava açılması mümkün olmayacaktır.

İşe İade Davasının Açılması

İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenler ile İşe iade davalarının açılması için bir avukata danışılmasında ve yardımı alınmasında fayda bulunmaktadır. Bu davaların açılmasında ve görülmesinde dikkatli olunması gerekmektedir. Ciddiye alınmaması durumunda istenilen sonuçlar alınamayacaktır. İş Mahkemelerine işe iade davası açılabilmektedir. Bunun için öncelikle işe iade davası dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu dilekçe oldukça önemlidir. Dilekçede mahkemeden talep edilecekler belirtilmelidir.

İşe İade Davasındaki Tüm Talepler Yapılmalıdır

İşe İade davalarında işe yeniden başlamanın yanında çalışmadan geçen zaman ile alakalı olarak taleplerinde yapılması gerekmektedir. Bu konuda da bir avukata danışılması oldukça önemlidir. Çalışılmayan veya işverenin işe iadeyi kabul etmemesi durumundaki tazminat talepleri mahkemeye sunulmalıdır. İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenleri yukarıda sıraladık.

İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenleri kısaca özetleyecek olursa  ihtarname çekilmeli, iş mahkemesine tazminat ve alacakları için dava açmalı, şartlar oluşmuş ise işe iade dava açmalı, İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenler olarak sıralayabiliriz. Makalemizde İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenler konusunu ele aldık.

İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenler konusunda bilgisi yoksa, bir avukata danışılmasını tavsiye ediyoruz. İş hukuku Avukatı ve  İşten Çıkartılan İşçinin Yapması Gerekenler bilinmemesi durumunda yapılacak yanlış işlemler nedeniyle haklarınızın alınmasında zorluklar yaşayabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor