Mahkeme Kararı İle İcra Takibi ve İtiraz | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Mahkeme Kararı İle İcra Takibi ve İtiraz

Mahkeme Kararı İle İcra Takibi ve İtiraz

Mahkeme Kararı İle İcra Takibi ve İtiraz, Mahkemelerin vermiş olduğu kararlarında bir zarar, alacak, tazminat veya avukatlık ücreti, masrafların geri alınması nedeniyle icra takibi başlatılması gerekmektedir. Mahkemelerin vermiş olduğu kararlar adı üzerinde ilamlı olması nedeniyle icra müdürlüğünde başlatılan icra takibine de doğal olarak ilamlı icra takibi denilmektedir.

Mahkemenin ilamlı kararı tüm yetkili icra müdürlüklerinde 10 yıl içinde yerine getirilmesi istenebilir. İlamlı icra takibine itiraz usul ve kurallar kanun koyucu kanunda belirlemiştir. İlamlı icra diğer icra takiplerine göre itiraz sebebi daha az ve kesin kuralları vardır.

Mahkeme kararına dayanılarak alacakların istenmesi nedeniyle başlatılan icra takibine, genelde kararın kesinleşmemesi nedeniyle başlatılması, yada faizlerin belli kurallardan ve oranlardan başlatılmaması gibi sebepler bulunmaktadır. (Mahkeme Kararı İle İcra Takibi ve İtiraz)

Yargıtay Kararı – Mahkeme Kararı İle İcra Takibi

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine işçilik alacağı ilamına dayanılarak başlatılan ilamlı takipte, borçlunun icra emrinde talep edilen kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacağı ile işlemiş ve işleyecek faizin fazla olduğunu ileri sürerek icraemrinin düzeltilmesini talep ettiği, mahkemece bilirkişi raporu doğrultusunda şikayetin kabulüne karar verildiği görülmektedir.

İtiraz gereği en yüksek banka mevduat faiziyle tahsiline karar verilen alacaklar bakımından, mahkemece yapılacak iş; tarafların bildirdikleri bankalardan, hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde, bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının sorulması, hakkın doğum tarihinden itibaren takip tarihine kadar istenebilecek faiz miktarının bilirkişiye hesaplattırılması şeklinde olmalıdır.

Somut olayda; mahkemece, taraflara banka isminin sorulmadığı, borçlunun şikayet dilekçesinde ismi bildirilen bankalardan faiz oranları sorularak dosya içerisine alındığı, alacaklının da duruşmada banka ismi bildirdiği, hükme esas alınan ..Bankası oranlarının nasıl tespit edildiği anlaşılamadığı gibi, 1 yıllık zaman dilimi içinde değişen faiz oranları esas alınarak hesaplama yapıldığı, aynı borçlu tarafından şikayet edilen ve aynı mahkemenin 2015/369 E. dosyasında hükme esas alınan …Bankası oranlarının aynı dönemler için farklı olduğu anlaşılmaktadır.

O halde, mahkemece, tarafların bildirdikleri bankaların genel müdürlüklerine yazı yazılarak, hakkın doğumu tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranları sorularak, gelen yazı cevaplarına göre birer yıllık devrelerin başlangıcındaki en yüksek faiz oranı esas alınarak bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken, yukarıda açıklanan ilkelere uygun olmayan bilirkişi raporuna göre yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. (Mahkeme Kararı İle İcra Takibi ve İtiraz)

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri