Yaş Büyütme ve Bedelli Askerlik

Yaş Büyütme ve Bedelli Askerlik
Yaş Büyütme ve Bedelli Askerlik | Bilindiği gibi, son günlerde pek çok kişinin gündeminde bedelli askerliğin şartları bulunuyor. Sık sık değişikliğe uğrayan ve ne gibi koşullarla yapılacağı pek de netleştirilemeyen bedelli askerlik müessesesi, kafa karışıklıklarına bol bol yer veren bir konu halini almış durumda. Bedelli askerlik, bazen kariyerin sarsılmaması...
Yaş Büyütme ve Bedelli Askerlik | Bilindiği gibi, son günlerde pek çok kişinin gündeminde bedelli askerliğin şartları bulunuyor. Sık sık değişikliğe uğrayan ve ne gibi koşullarla yapılacağı pek de netleştirilemeyen bedelli askerlik müessesesi, kafa karışıklıklarına bol bol yer veren bir konu halini almış durumda. Bedelli askerlik, bazen kariyerin sarsılmaması, aileden ayrı kalınmak istenmemesi veya buna benzer sebeplerle birçok kişi için etkili ve önemli bir konu olduğu için, ayrı bir titizlikle anlaşılmalıdır. Bu yazıda, bedelli askerliğe ilişkin sözünü ettiğimiz kafa karışıklığını gidereceğiz. Öncelikle, kişinin bedelli askerlik yapabilmesi için, Öncelikle ifade edelim ki, kural olarak Askerlik Kanunu’nun da koymuş olduğu hükümlere binaen, askerlik çağına (20 yaşın doldurulması) gelmiş olan kişilerin bu çağa girdikten sonra yapacakları YAŞ BÜYÜTME işlemleri, bedelli askerlik başvurusu değerlendirmesi için bir değişiklik meydana getirmez. Yani, askerlik çağındaki kişinin, bedelli askerlikten yararlanabilmek için yaş büyütmesi kendisine bu konuda bir fayda sağlamayacaktır. Ancak, son günlerde gerçekleştirilen bir değişiklikle, bu konuya bir istisna getirilmiştir. Buna göre, mahkeme tarafından “resmi hastane kayıtları” göz önüne alınarak yaşta düzeltme (tashih) yapılırsa bedelli askerlik kurumundan faydalanılabilecektir. Ancak, TANIK ve SAĞLIK KURULU RAPORLARI ile yapılan yaş düzeltmesi (tashih) bedelli askerlikten yararlanılamaması sonucunu doğurur. Bu noktaya çok iyi dikkat ederek hareket etmek gerekir. Hastane kayıtları iyi tutulmamış ya da ortadan kaybolmuş kişilerin durumlarında ise birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Zira bu kişiler, hastane kayıtları olmadığı için  yaş büyütme talebinde bulunmakta sorun yaşamaktadırlar. Bunun önüne geçmek için, mahkemeler hastane kayıtları sağlam olmayan kişiler lehine hüküm tesis etme yoluna gitmektedirler. Yani, sonuç olarak, hastane kayıtlarında problem olan kişilerin de, eğer gerçek yaşları bedelli askerlikten yararlanabilecek ölçüdeyse, bedelli askerlikten sağlık raporuyla yararlanmaları mümkündür. | Yaş Büyütme ve Bedelli Askerlik

Bedelli Askerlikten Hangi Yaşta Olanlar Yararlanabilir, Ücreti Nedir?

İlgili hukuki düzenlemelerde; 2018 yılı için, 31 Aralık 1993 ve öncesi doğumluların da bedelli askerlikten yararlanabilecekleri öngörülmüştür. Yani, 25 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almakta olan kişiler de bedelli askerlik kurumundan yararlanabilecektir. İlgili açıklamalara göre, bedelli askerliğe başvurma ücreti 15.000 TL; askerlik yapılacak gün sayısı ise 25 gündür. | Yaş Büyütme ve Bedelli Askerlik

Bedelli Askerlik İçin Yaş Büyütme - Küçültme Davaları

Günümüzde pek çok insan, doğum tarihi çeşitli gerekçelerle nüfus kayıtlarına zamanında ve doğru şekilde kaydedilmediği için, gerçek yaşını gösterir biçimde bir nüfus cüzdanına sahip değildir. Bu durum, özellikle gündem açısından bir değerlendirme yapacak olursak, bedelli askerlik kurumu için bazı mağduriyetler doğurabilmektedir. Bu nedenle kişiler, yaşlarını gerçek yaşları olarak nüfus kayıtlarına geçirmek için gerekli mercilere başvurmak için harekete geçmektedir. Türk Medeni Kanunu, kişinin adına ilişkin düzeltmelerin yapılabileceğini hükme bağlamışsa da, yaş durumuna ilişkin bir düzeltmenin varlığını düzenlememiştir. Bu durum, Nüfus Kanunu’nda ve Askerlik Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre, kişinin yaş kaydına ilişkin düzeltme, Cumhuriyet savcısının ve yetkili nüfus memurunun huzurunda, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleşir. Bu dava, yaşının düzeltilmesi talebinde bulunan kişinin talebi uygun görülürse, Cumhuriyet savcısı tarafından açılır. İddiayı ortaya koyan, iddiasını ispatla yükümlüdür. Belirtelim ki, yaş düzeltmeye ilişkin dava, ancak bir defa açılabilir. Bu dava sonucunda eğer kişinin yaşının değiştirilmesine karar verilirse, gerek olması halinde bu karar on beş gün içinde ilgili askerlik şubesine ulaştırılır. Yalnız, ilgili kanuni düzenlemede, yaş düzeltme davası için şu durumların gerekli olduğu belirtilmiştir:
  • Yaş düzeltme talebinde bulunan kişinin bir hastanede, ya da resmi bir doğumevinde DOĞMAMIŞ olması ilk koşuldur. Burada, kişinin doğumunun resmi bir evrakla kayıt altına alınmamış olması kastedilmektedir. Yoksa, bir hastanede doğmuş olmasına rağmen doğumu herhangi bir kayıt altına alınmamış olanlar için geçerli bir durum söz konusu değildir.
  • Yaş düzeltme talebinde bulunan kişinin, iddia ettiği yaşı ile dış görünüşü arasında orantı olmalıdır.
  • Yaş düzeltme talebinde bulunan kişinin, iddia ettiği yaşta bulunan bir kardeşi bulunmamalıdır.
Yaş düzeltme davasının, yukarıdaki şartların tamamının sağlandığını düşünerek açıldığını varsayarsak, Türk yargısında ortalama 2-4 ay içerisinde davanın neticeleneceğini de söyleyebiliriz. Yaş büyütme hakkında daha fazla bilgi için okuyabilirsiniz. | Yaş Büyütme ve Bedelli Askerlik

Yaş Büyüterek Bedelli Askerlik Yapılır Mı?

Yukarıda da yazıldığı gibi, önemle belirtelim ki, ASKERLİK ÇAĞINA GİRMİŞ OLANLARIN YAŞ BÜYÜTMELERİ bedelli askerlik yapmalarını sağlamaz. Bu durum, Askerlik Kanunu’nun 81.maddesi  tarafından ortaya konulmuştur. Maddeyi olduğu gibi veriyoruz: “Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri (mahkemece resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak yapılanlar hariç) askerlik işlemlerinde dikkate alınmaz. Ancak; yoklamaları sırasında aile kütüğünde yazılı yaşları ile görünümleri uyumlu olmayanlardan kayden yaş düzeltmelerine engel bulunmayanların yaşlarının düzeltilmesi için askerlik şubesi başkanı tarafından Cumhuriyet savcısına müracaat olunur ve yargılama sonucuna göre askerlikleri yaptırılır. Birinci fıkra uyarınca yaşları düzeltilenlerden düzeltilen yaşlarına göre henüz askerlik çağına girmemiş olanların yoklamaları emsalleri ile birlikte yapılarak silah altına alınırlar. Birinci fıkra uyarınca yaşları düzeltilenlerden düzeltilen yaşlarına göre askerlik çağına girmiş ancak 23 yaşını bitirmemiş olanlar yoklamalarını müteakip emsalleri ile birlikte silah altına alınırlar. Düzeltilen yaşlarına göre 23 yaşını bitirmiş olanlar ise yoklamalarını müteakip Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sınıf ve tertibat yerlerine derhal sevk edilirler. Askerlik çağına girmeden önce yaşlarını büyütmüş olanların yoklamaları değişen yaşlarına göre yapılır. Yaşıtları yoklama görmüş bulunanlar hakkında 86 ncı madde uyarınca işlem yapılır. | Yaş Büyütme ve Bedelli Askerlik

Yaş Büyütme ve Bedelli Askerlik | Sıkça Sorulan Sorular

Bedelli Başvuru Nasıl Yapılır İhtarname Nasıl Hazırlarım 7 senedir bir firmada asgari ücretle çalışmaktayım işveren genel tatil ve bayramlarda çalıştırmasına rağmen (iş sözleşmesi imzalamadık işe girişte) ne bu ücretleri nede fazla mesai ücretlerini ödememektedir ayrıca şu ana kadar hiç ücretli izin kullanmadım. Mevcut bedelli yasası için başvurumu ve ödememi yaptım gün bekliyorum askerlik sebebi ile işten ayrılıp kıdem tazminatımı almak istiyorum kendim internetten araştırdım dilekçe örnekleri vs. ama fazla bilgim yok yanlış yapmak istemiyorum  yasal destek istiyorum dilekçe ihtarnamede yardımcı olmanızı istiyorum.

Bu haber toplam 217 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara