Yaş Küçültme Davası Nasıl Açılır

Yaş Küçültme Davası Nasıl Açılır
Yaş Küçültme Davası Nasıl Açılır? - Şartları | Yaş küçültme davaları genel olarak ülkemizdeki eski dönemlerde hastanede doğum oranlarının az olması ile ortaya çıkan durumlar nedeni ile yaşın doğru bir şekilde belirlenememesi ve geç kaydettirme gibi durumlar nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple kişilerin yaşlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi ve bu...
Yaş Küçültme Davası Nasıl Açılır konusu nüfus kayıtlarında yapılan yanlış ve hatalı kayıtların olması sebebiyle yaşı küçük olması gereken kişinin günlük yaşantıda yaşadığı zorlukların giderilmesi açısından açılan davalardır. https://www.youtube.com/watch?v=ccbgQjZn1TY Yaş küçültme davaları genel olarak ülkemizdeki eski dönemlerde hastanede doğum oranlarının az olması ile ortaya çıkan durumlar nedeni ile yaşın doğru bir şekilde belirlenememesi ve geç kaydettirme gibi durumlar nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple kişilerin yaşlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi ve bu tespit nedeni ile ortaya çıkacak olan hukuki sonuçların belirlenmesi ve bunlar için önlem alınması konusunda önem taşımaktadır.

Yaş Küçültmek İçin Nereye Başvurulur

Yaş Küçültme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme yaş küçültmek için başvurulan mahkemedir. Yaş küçültme , için açılacak davalar da görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır.

Yaş küçültme davası hangi mahkemede açılır?

Yaş küçültme davaları için yetkili mahkemeler ise davacının yani başvuru yapacak olan kişinin yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Yaş küçültme davası Asliye hukuk mahkemesinde açılır. Yaş küçültme davasında avukat zorunluluğu olmamasına rağmen avukat ile başvuru yapılması davadaki usul ve olumlu sonuçlanması adına önemli olmaktadır.

Yaş küçültmek mümkün mü?

Bir çok insanın çeşit nedenlerle yaşları nüfus kayıtlarına yanlış yazılmakta dolayısıy bu yanlışlık insan hayatının ileri ki dönemlerinde sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yanlışlıklar Asliye hukuk mahkemesine açılan davalar ile şartların olması halinde düzeltilmesi mümkündür.

Yaş küçültme 2020

Yaş Küçültme Davasını Türkiye'de Nüfus Kütüklerine kayıtlı olan herkes açabilmektedir. Zaman aşımı gibi bir sınırlayıcısı bulunmamaktadır. Ancak  bu davayı ancak bir kere açabilmektedir. Bu sebeple asıl yaşından kaynaklanan haklarına kavuşmak isteyen kişiler yani davacıların izlenecek yolları ve hukuki anlamda yapılması gereken her şeyi eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri gerekmekte ve bu şekilde başarıya ulaşarak yaş düzeltme davalarının sorunsuz olarak görülmesini sağlamaları gerekmektedir. [caption id="attachment_13425" align="aligncenter" width="500"]Yaş Küçültme Davası Şartları Yaş Küçültme Davası Nasıl Açılır[/caption]

Yaş Küçültme Davası Nedir

Yaş küçültme davasına sebep olaylar ülkemizde halen Nüfus kayıtlarına geç yazılma ve yanlış yazılma olayları halen mevcuttur. Yaş küçültme talebinde bulunarak yaşının büyük yazıldığını veya yanlış yazıldığını beyan ederek dava açması yeterli değildir. Yaş küçültme davası açılması için mutlaka güncel yaşamda olumsuzluk sergileyen durumun mevcut olması gerekmektedir. Yaş küçültme davası duygusal yada psikolojik sebepler nedeniyle açılması dava açma sebebi sayılmamıştır.

Yaş küçültme davası ne zaman açılır

Yaş küçültme davasını açılması ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Yaş konusunda sorunu olan kişiler bu davayı istedikleri zaman açma hakkında sahiptir.

Yaş küçültme davası Kime Karşı Açılır

Yaş küçültme davası ilgili Nüfus Müdürlüğüne karşı açılan davalardandır. Asliye hukuk mahkemesinde açılan yaş küçültme davasında hazine avukatları davayı takip ederek, resmi kayıtların geçerliliğini savunarak davanın reddini talep etmektedirler. [caption id="attachment_13424" align="aligncenter" width="500"]Yaş Küçültme Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır Yaş Küçültme Davası Nasıl Açılır[/caption]

Yaş Küçültme Davası Nasıl Açılır

Yaş küçültme davalarının Nüfus hizmetleri nedeniyle bir kez açılabileceği belirtilmiştir. Bu kanun maddesinde ki amaç, açılan dava ile kişinin gerçek yaşının tespit edildiği kabul edilmiştir. İlgili madde Anayasa mahkemesine yapılan başvuru sonucu bir kez açılır maddesi kişi hak ve özgürlüğünü engelleme olarak kabul edilmiş ve iptal edilmiştir.

Yaş Küçültme Davası İçin Gerekli Belgeler

Yaşını küçültmek isteyen kişilerin bu hukuki ve yasal olarak yapabilmesi için açacakları davalarda bir başvuru yapmaları ve bu başvurulara bir takım belgelerin hazırlanarak sunulması gerekmektedir. Mahkeme tarafından istenecek olan bu belgeler aile nüfus kayıt tablosu, davacı kişinin resmi kurumlarda bulunan kayıtları, Davacının nüfusta bulunan kayıtları, sağlık kurulu veya adli tıp kurumundan bu konuda bir rapor, davacının talebinin gerçekçiliğine dair mahkeme tutanağı, davacının bildirilmiş olduğu tanıkların hakim tarafından dinlenmiş olması gerekmektedir.

Yaş Küçültme Davası Şartları Nelerdir?

Yaş küçültme davaları kişinin bir sefer açabileceği davalardır. Bu sebeple doğru ve hazır bir şekilde davaların açılması gerekmektedir. Bunun içinde davaların şartlarının bilinmesi gerekmektedir. Yaş küçültme konusunda dava açmak için gerekli olan şartlar; Davacının nüfusta bir kaydının olması, Nüfusta kayıtlı olmayan kişiler bu davalara başvuru yapamaz Dış görünüm ile talep edilen yaşın uyumlu olması, Davacının talep ettiği yaşta kardeşinin olmaması şartları olarak öne çıkmaktadır.

Yaş küçültme hastane doğumlu veya Hastane kaydının olmaması

Yaş küçültme davası açmadan önce hastane kayıtlarının olmaması gerekmektedir. Doğumun hastanede gerçekleşmiş ve kayıt bilgileri mevcut ise bu davanın olumsuz sonuçlanacağının bir ispatıdır. Hastane kayıtları resmi delil kabul edilmektedir. Hatta nüfus kayıtları ile hastane kayıt tarihlerini tutmaması durumunda hastane kayıt bilgilerinde ki doğum tarihi geçerli sayılmaktadır.

Yaş Küçültme Davasında Dış Görünüş ile Yaş küçültme Talebi Uyumlu Olmalı

Yaşın küçültülmesi konusunda kaç yaş küçültüleceği konusunda kanunlarda dış görünüş ile yaş arasında uygunluk olması ilkesi üzerinden hareket edildiği bilinmelidir. Bu durumda yaşınızın düşürülmesi konusunda kaç yaş düşürebileceğini sizin dış görünüşünüz ile alakalı bir durum olmaktadır. Yaş küçültme davasında hakim duruşmada dış görünüşünüzü incelemekte ve talebiniz ile uyumlu olup olmadığına bakılmaktadır. Davacının yaptığı iddianın gerçekliği bu tespit ile mahkeme tutanakları işlenir. Dış görünüşünüz itibari ile ortaya çıkan yaş aralığından daha küçük bir yaş talep edilir ise dava ret edile bilir. Böyle bir durumda ikinci bir dava açılma ihtimalinin de diğer davanıza bu kayıtlar delil olabilir.

Yaş Küçültülecek Yaş ile Diğer kardeşlerin Yaşı ile ilişkisi

Davanızda yaş küçültülecek yaş tespit edilirken, küçültülecek yaşta başka kardeşinin olup olmadığı tespit edilmektedir. Küçültülecek yaş ile diğer kardeşin yaşı arasında 180 günlük farka dikkat edilmekte, Hamilelik süresinde iki çocuğun yaş aralığı tıp kurallarına uygun olması gerekmektedir.

Yaş Küçültme Davasında Kemik Radyoloji ile Yaş Tespiti

Yaş küçültme davasında kişi Adli tıp ile kemik yaşını isteyebileceği gibi mahkeme tarafından da Adli tıp kemik yaşının kemik radyoloji ile tespiti isteyebilir. Burada ki kural bu tekniğin 25 yaşına kadar uygulanır olmasıdır.

Yaş küçültme davasında 25 Yaş Üstü Kemik Tespiti

Yaş küçültme davası yargıtay kararında 25 yaşına kadar kemik yaşının tespiti mümkün olmakla beraber, 25 yaş üzeri açılan davalar da her ne kadar kemik yaşının tespiti mümkün olmasa da, bu tarz davalar her türlü delil ile ispat edileceğinden, delillerin incelenerek karar verilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Yaş Küçültme Davasının Askerlik Durumuna Etkisi

Yaş nedeni ile yaşanılan hukuki sorunlardan kurtulmak için birçok insan yaş düzeltme davası olarak tabir edilen bu davalar için yargı prosedürlerinin işlemekte olduğu yaş küçültme davalarına ilgi göstermektedir. Yapılan hukuki düzenleme olarak Nüfus Hizmetleri Kanunda yapılan yaş düzeltme davası, kişilerin eğitim ve öğretim hayatları, memur olabilmeleri, askerlik ile alakalı durumlarının düzenlenmesi ve buna benzer birçok farklı duruma etki etmektedir.

Yaş Küçültme Davası Nasıl Açılır?

Yaş küçültme davası avukat ve danışmanlık hizmeti ile sürecin ilerlemesi, davanın usul hatası yapmadan doğru ilerlemesinde faydalı olacaktır. Yaş küçültme davası dilekçe örneği gibi maktu hazırlanmış dilekçeler kullanılmamalıdır. Dava dilekçesi hazırlanırken yaş küçültme sebepleri ve yaşınızın yanlış yazılması veya hatalı yazılması gibi olayları anlaşılır kısa ve net bir şekilde yazılarak, kaç yaş küçültmek istediğinizi talep ve sonuç bölümünde belirtmeniz gerekmektedir. Yaş küçültme davasına bakan mahkeme davanın açılması ile size ait resmi kayıtlar olan, nüfus kayıtlarınız, okul kayıtlarınız, getirtilir. Aynı zamanda mahkeme hakimi dava açan kişiyi sağlık kurulu veya adli tıp kurumlarından kemik yaşının tespitinin yapılmasını isteye bilmektedir. Yaş küçültme davasında Tanık : Davacının başvuruda bildirdiği tanıklar mahkemeye çağrılarak dinlenir. Gösterilen tanıklar kendisinden 15-20 yaş büyük birinci derece akrabalarından olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca davanın ispatı açısından, varsa kayıt, resmi belge, resim gibi her türlü delil ve ispata yarar kanıtları sunar. Mahkeme tarafından yapılan tüm değerlendirmeler ile bütün hususlar göz önüne alınarak hükme varılır.

Yaş Küçültme Davası Nasıl Görülür?

İlk olarak başvurulan mahkeme davacının nüfus kaydını getirmektedir. Nüfus kaydı üzerinden davacının bir ikiz kardeşinin olup olmadığı, kardeşlerinin yaşları, anne ve babasının evlenme tarihleri gibi tarihler ve yaşlar araştırılmaktadır. Davacının doğum belgeleri mahkeme tarafından istenmektedir. Şayet davacının bir doğum belgesinin bulunması durumunda dava reddedilecektir. Resmi kayıtlar incelenir ve araştırılır. Bu yapılan araştırmalar içerisinde okul kayıtları ve erkeler için askerlik kayıtları okullardan ve askerlik şubelerinden istenmektedir. Örnek verilen yaş küçültme davası hakkında ki bir karar da; Her ne kadar 25 yaşından sonra yaş tespitinin yapılamayacağı Yargıtay uygulamalarında tespit edilmiş ise de, dosyada mevcut diploma suretinin incelenmesinden, Davacının nüfustaki kayıtlı doğum tarihine göre 3 yaşında iken ilkokula kaydı ve 9 yaşında ilkokul diploması almaya hak kazandığı görülmekte bunun ise hayatın olağan akışı ile bağdaşmayacağı açıktır. Bu nedenle yaş küçültmeyi kabul eden yerel mahkemenin kararı yazılan gerekçe ile ortadan kaldırılmıştır.

Yaş Küçültme Davası Ne Kadar Sürer

Yaş küçültme davası açılması ve sonuçlanması davanın açıldığı yerde ki iş yoğunluğu ve delillerin toplanmasında ki sürecin doğru ilerlemesi ile bağlantılıdır. Yargıda hedef süresi davaların sonuçlanması sürecinin hızlandıracağı da bir gerçektir. Ayrıca 2019 yılında e-tebligata geçilmesi ile davanızda avukat varsa tebligatların e-tebligat ile yapılacağından süre bakımında azalacağı değerlendirilmektedir. Yaş küçültme davasında belirlenen hedef Süre 90 gün olup, Yaş küçültme davası kaç günde sonuçlanır sorusununda cevabı olmaktadır.

Yaş küçültme Davası Masrafı - Yaş küçültme dava Açma Ücreti Ne Kadar

Yaş küçültme davasını açacak kişilerin, dava masrafları merak edilmektedir. Yaş küçültme davası açılırken 2019 yılında belirlenen harç oranlarına göre hesap yapılarak masraflar çıkarılmaktadır. Davanızın ispatına yarar delil istenmesi, tebligatlar, adli tıp incelemesi davanın masraflarını belirlemektedir.

Yaş küçültme dava Açma Ücreti Ne Kadar 2020

Yaş küçültme davası 2020 yılı harç hesaplaması, Harç Toplam 116,20 TL, Masraf Toplam 726,10 TL olmak üzere dava açma masrafı genel toplamı 842 TL' dir. Bu miktar talep ve yapılan işlemlere göre artış göstermektedir. [caption id="attachment_24822" align="aligncenter" width="401"]Yaş küçültme dava Açma Ücreti Ne Kadar Yaş küçültme dava Açma Ücreti Ne Kadar[/caption] Yaş küçültme nasıl yapılır ve açılan dava ile yaş küçültme davası kazandım sonucuna ulaşılması için bilgiler verilmiştir. Forumlarda bulunan yaş küçültme davasını kazandım şeklinde ki bilgilerin bazılarında güncel olmayan hususlar olabilir.

Yaş Küçültme Davası Nasıl Açılır Şartları İle Birlikte?

Yaş düzeltme konusundaki davalar için Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuru yapılabilmektedir. Yaş küçültme davası şartları incelenerek, davanın açılmasını önemli kılmaktadır. Bu sebeple Yaş Küçültme Davası Nasıl Açılır sorusuna cevaplar bularak doğru ilerlemesi ve dava dilekçesinin hazırlanması konularında avukat ve danışmanlık ile sürecin ilerlemesi önemli olmaktadır. Yaş küçültme, yaş düzeltme ve nüfus davalarında belirlenen 2019 yılı avukat ücretlerine sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu ücretler tavsiye niteliğinde olup davanın önemi ve harcanacak mesai avukatlık ücretlerinin belirleyici özelliğidir. Makale de Yaş Küçültme Davası Nasıl Açılır Şartları konusunun yanında, Ayrıca Yaş Büyütme Davası ile ilgili makaleyi okuyabilirsiniz. Yaş Küçültme Davası Nasıl Açılır konusunda diğer bilgilendirmeler ana sayfada bulabilirsiniz. Ankara AvukatAnlaşmalı Boşanma genel sayfasından diğer konulara göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 1617 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara